Terminal instalacyjny WTIV powstanie jeszcze w 2024 r.?

Turbiny dla Baltic Power powstaną z niskoemisyjnej stali
16 stycznia 2024
PGE Polska Grupa Energetyczna z wysokim ratingiem
17 stycznia 2024

Prace przy terminalu Instalacyjnym morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, pierwszym i na razie jedynym w Polsce przebiegają zgodnie z planem. Inwestycja, warta ok. 500 mln zł może być ukończona jeszcze w tym roku. Dzięki temu już w 2025 r. rozpocznie się montaż 76 turbin farmy Baltic Power.

Terminal Instalacyjny morskich farm wiatrowych WTIV (z ang. wind turbine installation vessel) budowany przez spółkę Orlen Neptun 2 w Świnoujściu zgodnie z założeniami posłuży w pierwszej kolejności do instalacji komponentów morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1,2 GW, realizowanej przez joint ventures Grupy Orlen i kanadyjskiego Northland Power. Farma będzie składać się z 76 turbin (fundamentów, wież, gondoli z rotorem z trzema łopatami) oraz dwóch morskich stacji transformatorowych, które poprzez sieć kabli wewnętrznych będą odbierały energię wyprodukowaną przez turbiny na morzu, a następnie przesyłały ją kablem eksportowym do trafostacji na lądzie. 

Farma Baltic Power, powstająca na Ławicy Słupskiej, około 23 km od brzegu w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim jest obecnie najbardziej zaawansowanym projektem offshore na Bałtyku, i produkcja energii ma się rozpocząć w 2026 r., dlatego później terminal może wykorzystywany komercyjnie przy realizacji morskich farm należących do innych inwestorów, także na niemieckich, szwedzkich oraz duńskich wodachBałtyku oraz planowanych kolejnych morskich farm Grupy Orlen (5,2 GW).

Inwestycja realizowana przez spółkę celową Orlen Neptun 2, odpowiedzialną za inwestycje offshore w Grupie Orlen zostanie uruchomiona na początku 2025 r. Budowa pierwszego tego typu terminalu w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie, która rozpoczęła się w ub.r. ma przebiegać zgodnie z harmonogramem. 

– „Budowa przebiega bez żadnych opóźnień. Jest to możliwe dzięki modelowej współpracy z doświadczonym w realizacji tego typu projektów wykonawcą oraz Zarządem Portów Szczecin i Świnoujście. Mogę zapewnić, że prace zakończą się zgodnie z planem w ustalonym terminie” –powiedział Robert Nowicki, prezes Orlen Neptun.

Budowa terminala, o szacunkowej wartości ok. 500 mln zł (bez wyposażenia), ma się zakończyć jeszcze w tym roku lub najpóźniej na przełomie 2024/2025. Za część hydrotechniczną projektu odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, którego zadaniem jest zbudowanie i uruchomienie dwóch nowych nabrzeży. Równolegle pogłębiony zostanie także tor wodny na odcinku od obrotnicy mielińskiej do nowego terminalu. Całkowity koszt tej części terminala instalacyjnego to 77,5 mln euro (ok. 360 mln zł)) w tym 65,9 mln euro dofinasowania będzie pochodzić z funduszy unijnych. Z kolei umowa z Budimex, generalnym wykonawcą części lądowej inwestycji, obejmującej powierzchnie składowe dla elementów morskich turbin infrastruktura komunikacyjna, a także budynek warsztatowy i administracyjno – biurowy, opiewa na 120 mln zł.

Realizacja inwestycji jest możliwa w tak krótkim czasie, bo budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu podzielono kilku etapów. Już w maju 2023 r. rozpoczęły się niezbędne rozbiórki, na początku w części lądowej, potem w części wodnej. Usunięto m.in. pirs stoczniowy wraz z ok. 370 palami żelbetowymi, na których był posadowiony oraz oczyszczono akwen portu. Oprócz różnego rodzaju złomu, wydobyto liczne elementy żelbetowe, drewniane pale, a także niewybuchy z II wojny światowej (m.in. bomby lotnicze, bomby głębinowe i torpedy oraz pociski artyleryjskie). 

Kolejnym krokiem było rozpoczęcie budowy budynków warsztatowych i administracyjno-biurowych. Ruszyły dostawy kruszywa, który posłuży jako nawierzchnia terminala. W następnych miesiącach realizowane będą prace żelbetowe oraz budowlane i instalacyjne w budynkach oraz prace związane z wzmacnianiem podłoża w obrębie nabrzeży (tzw. palowanie). 

Lądowa część terminala instalacyjnego powstaje na terenie o powierzchni blisko 20 ha. Będą tu przeładowywane i składowane kluczowe elementy morskich turbin wiatrowych: wieże, gondole i łopaty i. Terminal będzie w stanie przyjmować też morskie stacje transformatorowe, ważące nawet 24 tys. ton. 

Dlatego nowe nabrzeża będą charakteryzowały się ponadstandardowymi jak na warunki portowe parametrami technicznymi, głównie w zakresie dopuszczalnych obciążeń użytkowych – ich nośność musi sięgać nawet do 50 ton/m2 a standardowo nośność takiego nabrzeża wynosi do ok. 5 ton/m2.  Pozwoli to na wstępny montaż wież turbin wiatrowych o wysokości ponad 100 m i masie około 1000 ton każda. Długość nabrzeży wynosząca ok. 250 m umożliwi operowanie w Świnoujściu największym dostępnym obecnie, specjalistycznym statkom typu jack-up, przeznaczonym do instalacji turbin o mocy 14 MW i większych oraz statkom typu heavy lift vessel służącym do transportu fundamentów typu monopale o długości ok. 120 m.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu