Turbiny dla Baltic Power powstaną z niskoemisyjnej stali

Wielkoskalowe farmy PV nadają impet fotowoltaice
12 stycznia 2024
Terminal instalacyjny WTIV powstanie jeszcze w 2024 r.?
16 stycznia 2024

Vestas Wind Systems employees perform final checks on their new 15 megawatt V236 wind turbine blade mould at their factory in Nakskov, Denmark.

Morska farma wiatrowa Baltic Power, wspólny projekt Grupy Orlen i kanadyjskiego Northland Power, jako pierwsza na świecie zostanie zbudowana z użyciem niskoemisyjnej stali. Zastosowanie wytapianej w piecach hutniczych zasilanych energią odnawialną z wykorzystaniem niemal wyłącznie z surowców pozyskanych z recyklingu pozwoli na ograniczenie śladu węglowego w całym cyklu życia turbiny o 10%. 

Zlokalizowana 23 km od polskiego wybrzeża morska farma wiatrowa Baltic Power, o mocy 1,2 GW to wspólny projekt joint ventures Grupy Orlen i Northland Power (51/49%), która rozpocznie produkcję ok. 4000 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej w 2026 roku i będzie w stanie zasilić nią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.  Baltic Power jest obecnie najbardziej zaawansowanym projektem spośród pięciu farm o łącznie  mocy 5,9 GW realizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, które mają powstać do końca 2030 r. 

Konsorcjum posiada umowy z głównymi wykonawcami, które zabezpieczają cały łańcuch dostaw. Wśród kontrahentów są najbardziej doświadczeni dostawcy z sektora offshore wind, w tym firmy pochodzące z Polski. Od kilku miesięcy trwają prace nad lądową stacją elektroenergetyczną, która umożliwi odbiór energii z morza. W 2024 roku rozpoczną się przygotowania do budowy fundamentów tzw. monopali, na których wraz z elementami przejściowymi (tzw. kołnierzami) w 2025 roku zostaną umieszone wieże, z turbinami na wysokości ponad 230 metrów (długość łopat to 115 m). W sumie na farmie zostanie zamontowanych 76 turbin wiatrowych V236-15.0 MWTM produkcji duńskiej firmy Vestas Wind System A/S, o 15 MW mocy każda. 

– „Transformacja energetyczna w Europie Środkowej nabiera tempa, a farma wiatrowa Baltic Power jest jej wizytówką. Po jej uruchomieniu w 2026 roku do polskiego systemu energetycznego zostanie włączone dodatkowe niemal 1,2 GW mocy, które zapewni pokrycie ok. 3 proc. całego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W następnych latach dodamy do tego jeszcze ok. 5,2 GW, dzięki budowie kolejnych farm wiatrowych na pięciu nowych koncesjach Grupy Orlen na Bałtyku. W kontekście tych planów, szczególnie ważne są partnerstwa z doświadczonymi, globalnymi graczami, które dają nam dostęp do innowacyjnych technologii, obniżających emisje dwutlenku węgla związane z samą budową odnawialnych źródeł energii” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

Baltic Power będzie wytwarzać 4 000 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej rocznie, co pozwoli uniknąć emisji około 2,8 miliona ton CO2 roku. Dodatkowa redukcja emisji, już na etapie budowy farmy, będzie możliwa dzięki zastosowaniu niskoemisyjne stali – wytworzonej podczas zrównoważonej produkcji – do wykonania górnych elementów 52 z 76 wież Baltic Power, na których będą zamontowane turbiny (gondole wraz z wirnikami). Jak wskazuje duński dostawca elementów konstrukcyjnych Vestas, ekologiczny materiał będzie stanowił 15% całej użytej stali, a do jego produkcji wykorzystuje się niemal w całości surowiec z recyklingu, który przetapia się w piecu elektrycznym zasilanym energią odnawialną wyprodukowaną w elektrowniach wiatrowych. Produkowana przez Industeel z Grupy ArcelorMittal w zakładach w belgijskim mieście Charleroi stal ma przy tym posiadać taką samą jakość i parametry technologiczne jak materiały wytwarzane tradycyjną metodą. Ale jej zastosowanie pozwoli to obniżyć intensywność emisji CO2 o 66% na kilogram stali w porównaniu do konwencjonalnego odpowiednika.

Wieże monopalowe przeznaczone dla morskich farm wiatrowych wykonywane są z blach stalowych o grubości co najmniej 120 mm, i potrafią ważyć nawet 1300 ton. Najgrubsze ściany mają najniżej położone segmenty, montowane przy fundamentach, a ich średnica może dochodzić go 9 m, a masa pojedynczego segmentu do 600 ton. Wraz z wysokością maleje średnica i masa segmentów. Masa gondoli turbiny V236-15.0 MWTM to ok. 500 ton.

Wartość projektu Baltic Power szacowana jest na 4,73 mld euro (co daje ok. 4 mln euro za 1 MW), czyli 21,8 mld zł. Konsorcjum nie poniesie całości nakładów, bo budowa morskiej farmy finansowana jest w formule Project Finance, z umowami kredytowymi na łączną kwotę ok. 4,4 mld euro zawartymi z 25 polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. 

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z głównych kierunków rozwoju zeroemisyjnej i niskoemisyjnej energetyki Grupy Orlen. Zgodnie ze strategią Orlen2030, do końca tej dekady ma ona mieć 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (wobec 1,1 GW na koniec 2023 r.). W tym realizacja wszystkich projektów morskich farm wiatrowych, jakie znajdują się obecnie w portfelu multienergetycznego koncernu, ma mu zapewni mu ok. 6,4 GW nowych, zeroemisyjnych mocy wytwórczych. Aby zrealizować te plany konieczne będzie zabezpieczenie finansowania o wartości co najmniej ok. 20,5 mld euro. 

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu