Wielkoskalowe farmy PV nadają impet fotowoltaice

Niemiecki koncern RWE powiększa portfolio wiatrowe Polsce
10 stycznia 2024
Turbiny dla Baltic Power powstaną z niskoemisyjnej stali
16 stycznia 2024

O 534 MW wzrosła w październiku ub.r. moc instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci dystrybucyjnych. To zasługa elektrowni o mocy ≥ 50 kW, które odnotowały wzrost mocy o 381,4 MW. W październiku uruchomiono 30 farm większe niż 1 MW, które miały łącznie 102,4 MW mocy. To daje średnio 3,4 MW na taką instalację.

Moc instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci dystrybucyjnych wzrosła w październiku ub.r. o 534 MW. To był drugi wynik w 2023 roku, po rekordowym wrześniu, gdy do sieci podłączono instalacje o 633,3 MW, i szósty historii polskiego rynku.

Za gigantyczny przyrost mocy w segmencie fotowoltaiki w październiku ub.r. odpowiadały zawodowe elektrownie solarne i pozostałe instalacje fotowoltaiczne o mocy ≥ 50 kW, które odnotowały wzrost mocy o 381,4 MW (tj. o 7,1%) licząc miesiąc do miesiąca. Był to drugi miesięczny wynik w tym roku, po wrześniu kiedy odnotowano 469,5 MEW, i zapewne także drugi w historii polskiego rynku, bo choć Agencja Rynku Energii publikuje takie dane w ujęciu rok do roku od początku 2023 r., wcześniejsze odczyty były dużo słabsze. 

Przyrost mocy średnich i dużych farm PV był siódmy miesiąc z rzędu większy niż w segmencie fotowoltaiki prosumenckiej, która wcześniej była gwiazdą branży solarnej, ale po zamianie net meteringu na net billing w rozliczeniach w dystrybutorami znacznie przygasła. W efekcie po 10 miesiącach ub.r. instalacje ≥ 50 kW miały już 5 769,9 MW mocy zainstalowanej, co oznacza wzrost rok do roku o 91,2%, i nominalnie o 2 752,6 MW.

Z tej puli 1 100,5 MW to wielkoskalowe instalacje PV elektroenergetyki zawodowej o mocy zainstalowanej ≥ 10 MW, a pozostałe 4 669,4 MW to instalacje PV działające poza strukturami elektroenergetyki oraz elektrownie zawodowe o mocy zainstalowanej mniejszej niż 10 MW. Na koniec października udział tych instalacji w rynku, pod względem mocy zwiększył się o 9,4 pkt proc. do 35,7%, kosztem prosumentów.

Od sierpnia ub.r. ARE jeszcze dokładniej monitoruje segment fotowoltaiki, pod względem liczby i mocy nowo podłączanych OZE, dzięki temu wiemy, że w październiku energię zaczęło produkować:

 • 16 728 mikroinstalacji PV, o łącznej mocy 140,9 MW, co daje średnio 8,42 kW;
 • 836 instalacji o mocy 51 kW-999 kW, o łącznej mocy 66,3 MW, co daje średnio 745 kW; 
 • 30 instalacji o mocy ≥ 1 MW, o łącznej mocy 102,4 MW, co daje średnio 3,4 MW.

Spółki i przedsiębiorcy, którzy chcą wytwarzać energię w źródłach o mocy ≥ 1 MW, aby prowadzić tego rodzaju działalność muszą uzyskać koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. Według rejestru URE, w październiku ub.r. udzielono trzech koncesji, dotyczących trzech wielkoskalowych instalacji PV o ok. 20,8 MW łącznej mocy zainstalowanej:

 • PV Grabik, o mocy 9,999 MW, należącej do WMC SPV 4, kontrolowanej przez dwóch inwestorów prywatnych: Michała Wytycha i Mariusza Chojnowskiego, zlokalizowanej w Grabiku, w gminie Żary, w powiecie żarskim, w województwie lubuskim; 
 • PV Zambrów, o mocy 8,791 MW, należącej do estońskiego funduszu Enefit Green AS, zlokalizowanej w Zambrowie, w gminie Zambrów, w powiecie zambrowskim, w województwie podlaskim;
 • PV Ciechanowiec, o mocy 1,999 MW, należącej do Sonnedix Power Holdings, holenderskiego dewelopera i niezależnego producenta energii z OZE, zlokalizowanej w Ciechanowcu, w gminie Ciechanowiec, w powiecie wysokomazowiecki, w województwie podlaskim. 

Przykład PV Ciechanowiec pokazuje, jak dane URE i ARE mogą się różnić. Sonnedix ogłosił, że uruchomił swoją pierwszą farmę solarną w Polsce w lutym 2023 r., a więc osiem miesięcy przed otrzymaniem koncesji, która kończy proces inwestycyjny, i pozwala na produkcję i sprzedaż energii. Ale bez rejestru URE nie wiedzielibyśmy, kto stoi za inwestycjami w fotowoltaikę w Polsce, bo ARE publikuje tylko zagregowane dane pochodzące od operatorów systemu dystrybucyjnego. 

Przez 10 miesięcy 2023 r. URE wydał koncesje dla 51 spółek i przedsiębiorców, dotyczących 53 wielkoskalowych instalacji PV o 553,4 MW łącznej mocy zainstalowanej, co wskazuje, że październik wyraźnie słabszy pod tym względem. Z kolei ARE raportuje, że w tym czasie produkcję energii rozpoczęło 198 farm ≥ 1 MW, które dysponowały 1 531,9 MW mocy wytwórczych. I w tym ujęciu, narastająco też widać kolosalną różnicę. 

TOP 10 największych farm, które uzyskały koncesję w okresie styczeń-październik 2023 to:

 • PV Wietrzychowo, o mocy 73,978 MW, należąca do duńskiego Better Energy AS, zlokalizowana w Wietrzychowie, w gminie Nidzica, w powiecie nidzickim, w województwie warmińsko-mazurskim;
 • PV Kleczew, o mocy 73,978 MW, należąca do duńskiego Better Energy AS, zlokalizowana w Kleczewie, w gminie Kleczew, w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim;
 • PV Rerzawa, o mocy 59,998 MW, należąca do estońskiego Sunly PLN OÜ, zlokalizowana w Krzeczowie, w gminie Rzezawa, w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim;
 • PV Stara Korytnica, o mocy 59,995 MW, należąca do Qair Polska, zlokalizowana w Starej Korytnicy, w gminie Kalisz Pomorski, w powiecie drawskim, w województwie zachodniopomorskim;
 • PV Stępień, o mocy 57,499 MW, należąca do Equinor Wind Power AS, zlokalizowana w miejscowości Stępień, w gminie Braniewo, w powiecie braniewskim, w województwie warmińsko-mazurskim
 • PV Genowefa, o mocy 34,999 MW, należąca do Enea S.A. (sprzedana przez PAD-RES Group B.V.), zlokalizowana w Genowefie, w gminie Kleczew, w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim;
 • PV Karnowo, o mocy 31,996 MW, należąca do joint ventures Greenvolt – Energias Renovaveis S.A. i KGAL ESPF 4 Holding S.A R.L., zlokalizowana w Nakle Nad Notecią, w gminie Nakło Nad Notecią, w powiecie nakielskim, w województwie kujawsko-pomorskim;
 • PV Cyranka, o mocy 17,998 MW należąca do Engie Zielona Energia Sp. z o.o. (sprzedana przez Onde S.A.), zlokalizowana w miejscowości Kąp, w gminie Giżycko, w powiecie giżyckim, w województwiewarmińsko-mazurskie;
 • PV Oborniki, o mocy 15,998 MW należąca do joint ventures Greenvolt – Energias Renovaveis S.A. i KGAL ESPF 4 Holding S.A R.L., zlokalizowana w Osowie, w gminie Oborniki, w powiecie obornickim, w województwie wielkopolskim;
 • PV Mokra, o mocy 10,374 MW należąca do prywatnych inwestorów Kamila Suchańskiego i Barbary Suchańskiej (19%), zlokalizowana w Mokrej, w gminie Stąporków, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim.

Dzięki drugiemu coraz mocniejszemu silnikowi, jakim są wielkoskalowe instalacje PV, fotowoltaika umacnia się na pozycji wicelidera w sektorze elektroenergetycznym pod względem produkcji energii. W październiku br. fotowoltaika dostarczyła do sieci 741,4 GWh energii, czyli 5,9% całego wolumenu, w tym prosumenci 414,4 GWh (+3,2% rok do roku), a pozostałe instalacje 326,9 GWh (+60,1%). Narastająco na koniec października generacja solarna wyniosła 10 954,4 GWh, co stanowiło 8,1% energii oddanej do sieci, w tym właściciele mikroinstalacji wprowadzili 6 575,4 GW (+22,7% r/r), a właściciele średnich i dużych farm 4 379 GWh (+84,3%). 

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu