Niemiecki koncern RWE powiększa portfolio wiatrowe Polsce

Belgijscy miliarderzy inwestują w polski onshore
9 stycznia 2024
Wielkoskalowe farmy PV nadają impet fotowoltaice
12 stycznia 2024

RWE Renewables Poland uruchomiło 20 lądową farmę wiatrową w naszym kraju. To FW Żnin 48 MW o mocy zainstalowanej. Dzięki inwestycji, której wartość można szacować na co najmniej 100 mln euro, moc zainstalowana farm na lądzie niemieckiego koncernu w Polsce wzrasta do ponad 540 MW.

Niemiecki koncern RWE wszedł na nasz rynek w 2007 roku i jest aktywny w głównych technologiach OZE w Polsce tj. energetyce wiatrowej na lądzie i fotowoltaice oraz przygotowuje projekt morskiej farmy wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego ( F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW). Na razie portfolio RWE Renewables Poland zdominowane jest przez onshore wind. Według raportu giełdowego za III kwartał ub.r. moc zainstalowana lądowych farm wiatrowych wynosiła 493 MW (i 32 MW w fotowoltaice).

Teraz z początkiem 2024 r. portfel się powiększa o 20. wielkoskalową instalację – FW Żnin, zlokalizowaną w miejsko-wiejskiej gminie Żnin, w powiecie żnińskim, w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego tuż przy granicy z Wielkopolską. Farma o 48 MW mocy zainstalowanej, powstała w 17 miesięcy składa się z 16 turbin o mocy znamionowej 3 MW każda, które mogą produkować wolumen energii, pozwalający zaspokoić roczne zapotrzebowanie nawet 77 tys. gospodarstw domowych (czyli 154 GWh). FW Żnin była wśród zwycięzców aukcji URE dla OZE w czerwcu 2021 r. i ma kontrakt różnicowy (CfD) dostawy energii z gwarantowaną ceną na okres 15 lat.

– „Uruchomienie naszej 20. farmy wiatrowej pokazuje, że firma RWE stale rozwija się w Polsce – jednym z naszych najbardziej atrakcyjnych rynków – i że inwestujemy tu długoterminowo. Koncentrujemy się na wszystkich ważnych technologiach odnawialnych, a także znacznie poszerzamy nasze portfolio w dziedzinie fotowoltaiki”– mówi Katja Wünschel, dyrektor zarządzający RWE Renewables Europe & Australia, a więc region, który obejmuję również Polskę.

Zgodnie z ostatnim raportem kwartalnym RWE AG, lądowe farmy wiatrowe w Polsce wyprodukowały w ciągu pierwszych trzech kwartałów ub.r. 813 GWh energii, o 2,4% mniej rok do roku (wobec 1 153 GWh w całym 2022 r.), co stanowiło 6,1% generacji z wiatru na lądzie w całym koncernie. Wielkoskalowe instalacje solarne w naszym kraju wyprodukowały 26 GWh, wobec 1 GWh rok wcześniej, co stanowiło 0,4% generacji ze słońca.

Nakładów na budowę FW Żnin, która rozpoczęła się w czerwcu 2022 r. nie ujawniono, ale można je szacować, przyjmując co najmniej 2 mln euro/1 MW, na ok. 96 mln euro (ok. 440 mln zł). Jak podaje RWE na poziomie koncernu w ciągu trzech kwartałów ub.r. inwestycje w aktywa materialne i niematerialne w segmencie Onshore Wind/Solar wyniosły 1,73 mld euro, co oznacza wzrost o 68,5% (tj. o 703 mln euro) rok do roku. W całym 2022 r. było to 1,58 mld euro. FW Żnin stanowiła więc ok. 3% tej puli.

RWE podaje, że konsekwentnie kontynuuje rozbudowę swojego portfolio w Polsce, a uruchomienie elektrowni w Żninie zwiększyło moc zainstalowaną na lądzie do ponad 540 MW. Zgodnie z giełdowymi raportami dla inwestorów niemiecki koncern miał u nas na koniec września instalacje o mocy 493 MW, podobnie było na koniec 2022 r. (497 MW), a 2021 r. zakończono z mocami w onshore wind na poziomie 425 MW. Z kolei w fotowoltaice zanotowano wzrost z 1 MW w 2021 r., poprzez 17 MW w 2022 r., do 32 MW na koniec września ub.r.

RWE jest już jedną z wiodących firm działających w obszarze energetyki odnawialnej. Na koniec września ub.r. jej zielone aktywa, obejmujące morską i lądową energetykę wiatrową, fotowoltaikę i magazyny energii miały 16,3 GW mocy zainstalowanej (+45% r/r, +5,1 GW), a z hydroelektrowniami, instalacjami biomasowymi, elektrowniami szczytowo-pompowymi i jednostkami gazowymi 34,8 GW. Polska (RWE Renewables Poland), gdzie znajduje się łącznie 525 MW jest na szóstym rynkiem koncernu po Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii i Hiszpanii. Uwzględniając jednak tylko zielone aktywa na piątym, po USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii.

W latach 2021-2023 r. niemiecki koncern przeznaczył na inwestycje w zielone aktywa ok. 20 mld euro (średniorocznie 6,7 mld euro). W przedstawionej 30 listopada prezentacji „Growing green” podaje, że perspektywie 2024-2030 planuje zainwestować 55 mld euro (średniorocznie 7,9 mld euro) na całym świecie powiększając zielone portfolio mocy wytwórczych o 30 GE do ponad 65 GW (z pipeline na poziomie 100 GW). Będą to m.in. kolejne morskie (35%, tj. 19,25 mld euro planowanych nakładów) i lądowe (20%, 11 mld euro) elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne (20%, 11 mld euro), magazyny energii (10%, 5,5 mld euro) oraz projekty wodorowe i elastyczną energetykę (15%, 8,25 mld euro). W podziale na regiony najwięcej przypadnie na: USA (35%, tj. 19,25 mld euro), Niemcy (20%, 11 mld euro), Wielką Brytanię (15%, 8,25 mld euro). Polska należy zakładać że znalazła się w kategorii „Reszta Europy”, na którą przeznaczono 25% puli, czyli 13,75 mld euro, co daje ok. 2 mld euro średniorocznie.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu