Belgijscy miliarderzy inwestują w polski onshore

To wielkoskalowe farmy napędzają wzrosty w fotowoltaice, a mniej prosumenci
8 stycznia 2024
Niemiecki koncern RWE powiększa portfolio wiatrowe Polsce
10 stycznia 2024

Eurowatt Grouppe, deweloper OZE i niezależny producent zielonej energii uruchomił drugą farmę wiatrową w Polsce. Obiekt jest zlokalizowany w gminie Potęgowo w województwie pomorskim. Wartość inwestycji to około 300 mln zł.

Założona 30 lat temu francuska Eurowatt Green Energy Group, deweloper OZE i niezależny producent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (IPP ) jest jedną z spółek portfelowych belgijskiej spółki holdingowej Virya Energy, zajmującej się energią odnawialną i należącej do belgijskiego joint ventures: sieci supermarketów i dyskontów Colruyt Group  i kontrolującego ją funduszu Korys, należącego do rodziny Colruyt, jednej z najbogatszych w Belgii.

Virya Energy, utworzona pod koniec 2019 roku, poprzez Eurowatt, Parkwind, Eoly Energia i Sanchore zajmuje się rozwojem, finansowaniem, budową i eksploatacją odnawialnych źródeł energii, głównie farm wiatrowych, magazynów energii i instalacji do wytwarzania zielonego wodoru. Holding jest właścicielem i operatorem instalacji wytwórczych zielonej energii o mocy ponad 1 GW na świecie.

Eurowatt, który ma siedzibę w Paryżu opracował dotychczas ponad 500 MW projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na rynku macierzystym i 600 MW poza Francją. Portfolio wytwórcze firmy wykorzystywanena potrzeby własne ma moc 400 MW, w tym 312 MW we Francji. Na swoim rynku firma zbudowała 32 lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 327 MW, zlokalizowane głównie w regionie Hauts de France w północno-wschodniej części kraju przy granicy z Belgią, ale także w centrum kraju, w regionie Val-de-Loire, położonym na południowy zachód od Paryża. Ma też takie instalacje onshore w Portugalii i Polsce (w sumie to 173 działające turbiny wiatrowe) a także trzy niewielkie elektrownie wodne  w Hiszpanii i Portugalii. Firma zatrudnia 80 pracowników w 4 krajach i produkuje rocznie ok. 1 TWh zielonej energii elektrycznej.

Francuski inwestor, który działa w Polsce od dekady jest od października 2022 r. jedynym udziałowcem spółki parterowej C&C Wind Sp. z o.o. posiadającej lądową farmę wiatrową o 37,5 MW mocy zainstalowanej. Wcześniej, 6 kwietnia jej właścicielem został Eurowatt S.C.A., odkupując udziały od m.in. od niemieckiego funduszu private equity Momentum Infra 1 i Nordex Windpark Beteiligung. Obiekt składający się z 15 elektrowni (15 x 2,5 MW), powstał w latach 2014-2015, a deweloperem projektu był dostawca turbin wiatrowych, Nordex Polska, zaś wykonawcą białostocka firma Electrum. FW Orla zlokalizowana jest w pobliżu miejscowości Topczykały, Koszele, Orla, Spiczki, Krywiatycze, w gminie Orla, w powiecie bielskim, w województwie podlaskim. Spółka posiada 15-letnią koncesję Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującą do końca 2030 r. Nakłady inwestycyjne na budowę FW Orla szacowano dekadę temu na około 270 mln zł, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się dość małą kwotą.

Eurowatt Green Energy Group S.A. najwyraźniej chce dalej inwestować w Polsce. 5 stycznia, jako pierwsza w 2024 r. jego spółka celowa Baltic Sea Polska II, która jest właścicielem lądowej farmy wiatrowej o 31,5 MW mocy zainstalowanej dostała koncesję URE. Obiekt składający się z dziewięciu elektrowni o mocy 3,5 MW każda (turbiny Nordex N117), zlokalizowany jest przy miejscowościach Darżyno, Grąbkowo, Łupawa i Potęgowo, w gminie Potęgowo w powiecie słupskim, w województwie pomorskim. Na zlecenie Eurowatt Grouppe farmę wybudowało  konsorcjum polskich firm wykonawczych białostockiej P&O Sp. z o.o., giełdowego Onde S.A. i szczecińskiej Tensec. Koncesja przyznana przez URE obowiązuje do końca 2040 r., tym samym druga lądowa farma wiatrowa w Polsce należąca do Eurowatt Green Energy Group weszła w fazę operacyjną, a polski portfel francuskiego niezależnego producenta energii z OZE powiększył się do 69 MW. Nakłady na farmę wiatrową w pomorskiej gminie Potęgowo można szacować na co najmniej 73 mln euro, czyli ok. 290 mln zł.

redakcja@cleanernergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu