Nowy zarząd PGE będzie bronić Elektrowni Turów

Wodorowce NesoBus będą podstawą komunikacji miejskiej w Chełmie
18 marca 2024
Rekordowe wyniki czeskiej Škody Auto
26 marca 2024

Dariusz Marzec, obecny prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej zapewnia, że kompleks energetyczno-wydobywczy w Turowie będzie działał tak długo, jak będzie to potrzebne. Na razie spółka czeka na pisemne uzasadnienie wyroku, który zapadł 13 marca br. przed WSA, podważającego prawomocność koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża w Turowie, po 2026 r. PGE zapewne się od niego odwoła, wnosząc o kasację. Działalność Elektrowni Turów bez paliwa pozyskiwanego z pobliskiej kopalni jest niemożliwa.

Elektrownia Turów położona przy Bogatyni, w woj. dolnośląskim u styku granic trzech krajów: Polski, Czech i Niemiec jest jedną z pięciu elektrowni cieplnych należących do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a konkretnie do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Obecnie jej flota wytwórcza to 7 bloków, o łącznie 2059 MWe mocy zainstalowanej elektrycznej i 334 MWt cieplnej. Podstawowym paliwem jest węgiel brunatny, dostarczany przenośnikami taśmowymi z należącej do tego samego kompleksu energetyczno-wydobywczego pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz biomasa.

W ciągu trzech kwartałów 2023 r. turowska elektrownia wyprodukowała 6 691 GWh energii (i 424 tys. GJ ciepła). PGE Polska Grupa Energetyczna publikuje raport roczny 4 kwietnia br., na razie lider polskiego rynku elektroenergetycznego podał szacunkowe wyniki za cały 2023 r. I choć produkcja energii z węgla brunatnego spadła istotnie licząc rok do roku, bo o 25% do 39 600 MWh, to na tej podstawie można szacować, że Elektrownia Turów wyprodukowała w minionym roku ok. 9 TWh energii. To tyle wynosi średnie zapotrzebowanie ok. 4,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. To też ok. 14% energii wyprodukowanej przez Grupę PGE.

Mimo, że Elektrownia Turów, jak twierdzi jej właściciel jest najnowocześniejszym, spełniającym wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych Unii Europejskiej zakładem produkującym energię elektryczną, to od lat celem ataków ekologów. A przez swojej usytuowanie także zielonych aktywistów z ościennych krajów. To właśnie rozpoznając ich pozew Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 13 marca br. uchylił decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczącą kontynuacji wydobycia węgla w kopalni Turów po 2026 roku (do 2044 r.). Kopalnia zaopatruje w paliwo, czyli węgiel brunatny Elektrownię Turów. Bez koncesji eksploracja złoża nie będzie możliwa. To stanowi istotne ryzyko dla działalności Elektrowni Turów, po 2026 r., a więc za 2-3 lata.

Należące do PGE GiEK kopalnia i elektrownia zatrudniają ok. 3,6 tys. pracowników, a cały kompleks turoszowski daje pracę blisko 15 tys. osobom. Poprzedni zarząd PGE szacował dwa lata temu straty z powodu zamknięcia turoszowskiego kompleksu energetyczno-wydobywczego na 13,5 mld zł (jeśliby doszło do wykonania orzeczeniu TSUE, który również chciał zamknięcia kopalni, wtedy na wniosek czeskiego rządu), na co złożyłyby się odprawy dla zwalnianych pracowników, i straty wynikające z poniesionych już nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich latach na prośrodowiskowe modernizacje.

Obecny zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej wciąż czeka na pisemne uzasadnienie wyroku, który zapadł 13 marca br. przed WSA. I choć jednocześnie zapewnia, że nie wpływa on na bieżące działanie Kopalni Turów, czyli nie powoduje żadnych ograniczeń w wydobyciu węgla, produkcji energii elektrycznej i ani też nie spowoduje redukcji zatrudnienia w turoszowskim kompleksie, to najwyraźniej uznano, że pracownikom należą się wyjaśnienia. 25 marca br. Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, spotkał się z załogą Kopalni i Elektrowni Turów na terenie energetycznego kompleksu. Tematem spotkania, które odbyło się w Bogatyni, było podkreślenie jego wagi dla polskiej energetyki, zapewnienie o kontynuacji jego działalności oraz poinformowanie pracowników o dalszych krokach, które zostaną podjęte po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji środowiskowej turoszowskiej kopalni.

– Zdajemy sobie sprawę jak ważny dla polskiego systemu energetycznego, dla regionu i wszystkich pracowników jest turoszowski kompleks energetyczny. Naprawimy wcześniejsze błędy i zrealizujemy wszystkie niezbędne działania, aby zachować możliwość normalnego funkcjonowania Kopalni i Elektrowni Turów z najwyższą dbałością o sprawy ekologiczne i bezpieczeństwo całego regionu, tak długo, jak będzie to potrzebne. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na tej podstawie podejmiemy wszelkie możliwe kroki prawne w obronie Turowa. Jestem przekonany o pozytywnym rozstrzygnięciu sprawy powiedziałDariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu