Wodorowce NesoBus będą podstawą komunikacji miejskiej w Chełmie

SUV Škoda Epiq z napędem elektrycznym przyjedzie z Hiszpanii
15 marca 2024
Nowy zarząd PGE będzie bronić Elektrowni Turów
25 marca 2024

Chełm wybrał dostawcę 26 zeroemisyjnych, ekologicznych autobusów wodorowych. Będą to NesoBusy produkowane przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, spółkę kontrolowaną pośrednio przez miliardera Zygmunta Solorza w nowej fabryce w pobliskim Świdniku. Wartość zamówienia, obejmującego dostawę i serwis to ok. 97 mln zł, czyli 3,73 mln zł za zeroemisyjny pojazd.

Do przetargu na dostawę 26 nowych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych (FCEV) dla miejskiego przewoźnika, firmy Chełmskie Linie Autobusowe, ogłoszonego na początku września ub.r. przez Urząd Miasta Chełm zgłosiło się trzech oferentów: PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, producent NesoBusów, występujące w konsorcjum Arthur Bus i ukraiński Bus Motor LCC oraz Solaris Bus & Coach. Chełm chciał kupić niskopodłogowe jednoczłonowe pojazdy klasy MAXI (o długości 12 m), dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami (lub wózków dziecięcych) wraz z dodatkowym wyposażeniem (np. system informacji pasażerskiej, ładowarki z portem USB, i indukcyjna) i oprogramowaniem.

Oferty oceniono na:

  • PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, dostał 100 pkt., czyli maksimum, proponując blisko 97,00 mln zł;
  • Konsorcjum Arthur Bus i ukraińskiego Bus Motor LCC, dostało 97,30 pkt., proponując 101 57 mln zł;
  • Solaris Bus & Coach dostał 79,96 pkt., proponując 126,63 mln zł.

O kolejności zdecydowała w głównej mierze cena za pojazdy (łącznie z serwisem) i długość udzielanej gwarancji na cały pojazd (Solaris Bus & Coach oferował „tylko” 5 lat, pozostałe firmy 7 lat).

Solaris Bus & Coach, który ma największe doświadczenie w produkcji zeroemisyjnych autobusów w Polsce, w tym wodorowych (dostarczył już na rynek ponad 100 takich pojazdów), ale złożył najgorzej ocenioną ofertę, nie składał broni, i odwoływał się od decyzji komisji przetargowej. Bolechowicka firma zarzucała zamawiającemu m.in. nierealny i zbyt krótki termin dostawy pierwszej partii 5 pojazdów w ciągu 6 miesięcy (budowa od podstaw ma trwać około roku) od podpisania umowy co miałoby utrudniać uczciwą konkurencję. Bezskutecznie.

Oferta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, której właścicielem jest PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o., joint venture Grupy Polsat Plus (50,5% udziałów) i ZE PAK (49,5%), giełdowe spółki kontrolowane przez miliardera Zygmunta Solorza została ostatecznie uznana za najkorzystniejszą. I 18 marca br., pół roku po ogłoszeniu przetargu podpisano umowę. Teraz PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy będzie miał sześć miesięcy na dostawę pierwszej partii 5 swoich NesoBusów. Dostawa wszystkich autobusów zostanie zrealizowana do 30 października 2025 roku.

Jest to, jak na razie największe jednorazowe zamówienie na autobusy FCEV w Polsce. Wcześniej 25 wodorowców zamówił Poznań, a Wałbrzych – 20, i dodatkowo 25 w opcji. Oba przetargi wygrał Solaris Bus & Coach. Z kolei PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy zdobył dotychczas zamówienia w Rybniku (20 pojazdów) i Gdańsku (10 sztuk w najmie długoterminowym).

Zakup autobusów na wodór nie byłby możliwy bez wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chełm dostał 100,4 mln zł dofinansowania w ramach programu priorytetowego nr 3.9 „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I)”. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia blisko 112 mln zł.

Od 2018 r.  flota Chełmskich Linii Autobusowych składa się z 32 Mercedesów-Benz O530 Citaro, zakupionych na rynku wtórnym, które jeżdżą po 12 trasach, przy czym w dni powszednie do obsługi całości połączeń potrzebne są 23 pojazdy. Chełm, liczący ok. 60 tys. mieszkańców będzie miał więc za 19 miesięcy, jako jedyne miasto w Polsce komunikację miejską opartą niemal wyłącznie o wodorowce.

NesoBus, produkowany w uruchomionej pod koniec ub.r. fabryce w Świdniku to autobus typu MAXI. Ma 12 m długości, zabiera do 93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach siedzących. Autobus zużywa średnio około 7-8 kg wodoru na 100 km. Zbiorniki mają pojemność 37,5 kg wodoru, co przekłada się ok. 450 km zasięgu. Tankowanie, jak zapewnia producent trwa tylko 15 minut.

redakcja@cleanerenery.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu