Orlen przejął stacje paliw w Austrii. Za 330-430 mln euro?

PGE wybuduje bateryjny magazyn za 2 mld zł
8 stycznia 2024
To wielkoskalowe farmy napędzają wzrosty w fotowoltaice, a mniej prosumenci
8 stycznia 2024

Orlen sfinalizował zakup spółki Doppler Energie GmbH zarządzającej 267 stacjami paliw Turmöl w Austrii, dzięki czemu posiada już blisko 3,5 tys. nowoczesnych stacji paliw w siedmiu krajach Europy Środkowowschodniej. Wartość transakcji nie ujawniono, ale na podstawie wymiany aktywów z MOL można szacować ją na ok. 330-430 mln euro. Teraz priorytetem w Austrii będzie kontynuacja ekspansji sieci stacji paliw i rozwój usług elektromobilności. Koncern rozważa dalsze akwizycje w regionie.

Strategia Grupy Orlen2030 zakłada, multienergetyczny koncern będzie mieć do końca dekady sieć 3,5 tys. stacji paliw, z czego 45 % z nich zlokalizowanych będzie poza Polską. Orlen, który jest niekwestionowanym liderem rynku detalicznego w kraju w ostatnich latach aktywnie rozbudowywał swoją pozycję na rynkach w regionie, wykorzystując do tego m.in. fuzję z Grupą Lotos, i wymieniając w ramach realizacji środków zaradczych narzuconych przez Komisję Europejską aktywa z węgierskim koncernem MOL. W 2022 r. Orlen (Unipetrol) kupił od niego 144 stacje paliw zlokalizowane na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji za 229 mln euro, a sprzedał 417 punktów w Polsce za 610 mln USD. Dzięki tej transakcji wzmocnił swoją pozycję w tych krajach, a przy okazji pozyskał środki – różnica to ok. 436 mln euro – na kolejne akwizycje.

W 2022 r. Grupa Orlen kupiła m.in. kolejnych 25 nowych stacji paliw na Słowacji, zwiększając stan posiadania do 88 punktów (z planami powiększenia sieci o 100 placówek). A na początku 2023 r. także 17 samoobsługowych stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergi od austriackiego koncernu paliwowego OMV. Dzięki tej transakcji sieć koncernu powiększyła się do 604 obiektów, i uzupełniono jej geograficzny zasięg, bo dotychczas placówki zlokalizowane były w zachodnich i północnych landach. Kolejną, ale znacznie większą transakcją był planowany zakup austriackiej sieci 267 stacji paliw Turmöl, i wejście na siódmy rynek detaliczny w regionie, i to na trzecią pozycję.

Umowę warunkową z Grupą Doppler, największym niezależnym operatorem w Austrii zawarto na początku lipca 2023 r. We wrześniu 2023 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie uznając, iż transakcja jest ona zgodna z regułami wspólnego rynku. Teraz po uzyskaniu akceptacji organów regulacyjnych, i zgód korporacyjnych została ona sfinalizowana. Jej wartości nie ujawniono, ale na podstawie wymiany aktywów z MOL można szacować ją na ok. 330-430 mln euro (choć może być większa, bo Doppler prowadzi też działalność hurtową).

– „Staliśmy się właśnie jedną z trzech największych sieci paliwowych w Austrii, posiadając około 10-proc. udział w tym rynku detalicznym. Dzięki sfinalizowaniu transakcji, już teraz w ponad 98% zrealizowaliśmy nasze strategiczne założenia dotyczące liczby stacji paliw w regionie do 2030 r. Nie zwalniamy jednak tempa. Nadal chcemy się rozwijać, dlatego analizujemy już kolejne akwizycje, zarówno w Austrii, jak i innych krajach. Naszym celem niezmiennie pozostaje wzmacnianie silnej, polskiej marki w Europie” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

Aktualnie Orlen posiada 3 439 stacji paliw, z czego 1 931 znajduje się w Polsce, a 1 508 na rynkach zagranicznych: w Niemczech (607), Czechach (436), na Słowacji (90), Węgrzech (78), Litwie (30), a teraz także w Austrii (267). Tym samym obiekty poza granicami kraju stanowią blisko 44% całej sieci detalicznej polskiego koncernu.

Spośród blisko 270 przejętych stacji Turmöl na ok. 100 obiektach można skorzystać z myjni, połowa stacji oferuje usługi sklepowe (sklepy SPAR), na około 80 funkcjonuje koncept gastronomiczny, a 40 obiektów wyposażonych jest w panele fotowoltaiczne. Blisko połowa przejętych stacji to popularne w tym kraju obiekty samoobsługowe Turmöl Quick (Fast), które umożliwiają klientom zakup paliwa i płatność bezpośrednio przy dystrybutorze. W sieci Orlen w Austrii znajduje się aktualnie 110 punktów ładowania samochodów elektrycznych (w 34 lokalizacjach) funkcjonujących pod marką Turmstrom. Priorytetem będzie kontynuacja ekspansji sieci stacji paliw w Austrii i rozwój elektromobilności. Przejęta spółka Doppler Energie w kolejnym etapie zmieni nazwę na ORLEN Austria, co może oznacza szybki rebranding przejętej sieci.

Orlen kupując udziały w Doppler Energie przejął jednocześnie znaczącą część rynku hurtowego paliw, co pozwoli optymalizować logistykę i zagwarantować stabilność dostaw na stacje paliw. W dłuższej perspektywie realizowane będą również synergie związane z obecnością i posiadaniem aktywów produkcyjnych na wielu rynkach w regionie. W ramach transakcji przejęto również spółkę Austrocard, oferującą karty paliwowe dla klientów prywatnych i biznesowych, akceptowane w ponad 500 lokalizacjach w Austrii.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu