PGE wybuduje bateryjny magazyn za 2 mld zł

Onshore w Polsce rośnie dzięki dużym farmom
7 stycznia 2024
Orlen przejął stacje paliw w Austrii. Za 330-430 mln euro?
8 stycznia 2024

PGE uzyskała warunki przyłączenia dla bateryjnego magazynu energii elektrycznej Gryfino o mocy 400 MW, jednego z największych w Europie. Instalacja powstanie w Nowym Czarnowie w województwie zachodniopomorskim. Magazyn będzie w stanie dostarczyć energię elektryczną dla ponad 100 tys. gospodarstw domowych. Zakończenie inwestycji, której wartość można szacować na co najmniej 2 mld zł planowane jest w 2029 roku.

Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 roku, ma ona wybudować do końca dekady bateryjne magazyny energii (BMEE) o mocy co najmniej 0,8 GW. Lider rynku energetycznego w Polsce prowadzi już prace nad BMEE, który ma mieć moc nie mniejszą niż 200 MW i pojemność ponad 820 MWh, i będzie jedną z największych tego typu instalacji w Europie. Wybudowany zostanie przy największej w Polsce Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec, która znajduje się w Czymanowie w województwie pomorskim. Współpraca planowanego BMEE z ESP Żarnowiec o mocy 716 MW, i 3,6 GWh zdolności magazynowania energii z pozwoli na uzyskanie instalacji hybrydowej o łącznej mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh.

Jednostka, która ma być oddana do użytku w 2027 roku, będzie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych, a dodatkowo będzie pełniła funkcję bilansowania technicznego i handlowego dla lądowych i morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych (a więc niestabilnych źródeł OZE) należących do Grupy PGE. PGE Inwest 14 sp. z o.o., która odpowiada za projekt uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz warunki przyłączenia do sieci przesyłowej 400 kV oraz pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii elektrycznej wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki (obecnie wstępną zgodę URE ma już pięć instalacji projektowanych m.in. przez OX2 Polska, R.Power). Inwestor przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie budowy magazynu oraz wyprowadzenia mocy. Koszt budowy 1 MW BMEE szacuje się na 1 mln euro +/- 20%, dlatego wartość nakładów na ten projekt to co najmniej 1 mld zł.

PGE planuje wybudować dwa razy większą jednostkę: BMEE Gryfino o mocy 400 MW, który będzie w stanie dostarczyć energię elektryczną dla ponad 100 tys. gospodarstw domowych. Spółka uzyskała warunki przyłączenia od Polskich Sieci Elektroenergetycznych, operatora sieci przesyłowej. Instalacja będzie przyłączona do systemu na napięciu 400 kV. Bateryjny magazyn energii elektrycznej powstanie w Nowym Czarnowie w woj. zachodniopomorskim. PGE Gryfino 2050 buduje tam za 4,3 mld zł dwa elastyczne i wysokosprawne bloki gazowo-parowe o mocy 671 MWe każdy, które zastąpią konwencjonalne jednostki Elektrowni Dolna Odra i mają być oddane do użytkowania w kwietniu br. Z kolei zakończenie budowy giga magazynu energii planowane jest w 2029 roku. Obie jednostki będą zapewne współpracować przy bilansowaniu produkcji energii przez morskie farmy wiatrowe PGE.

– „Magazyn energii Gryfino będzie jednym z największych magazynów energii w Europie. Planowana instalacja pozwoli nie tylko na zapewnienie możliwości magazynowania zielonej energii w okresie wzmożonej produkcji z farm wiatrowych, ale również zwiększy poziom bezpieczeństwa energetycznego krajowej sieci energetycznej. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia strategicznego celu Grupy PGE, jakim jest osiągnięcie co najmniej 800 MW w magazynach energii do 2030 roku” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Magazyn energii Gryfino będzie spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 w sprawie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej IRiESP.

Grupa PGE rozwija program magazynowania energii od kilku lat, testując różne technologie. W 2020 r. w Rzepedzi na Podkarpaciu oddała do użytku pierwszy w Polsce modułową instalację o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh, która wspiera niezawodność lokalnej sieci dystrybucyjnej. W 2021 roku PGE Energia Odnawialna uruchomiła na Górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh, współpracujący z farmą fotowoltaiczną i ESP Porąbka-Żar.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu