RWE przeznaczy 150 mln euro na budowę farm fotowoltaicznych w Polsce

PGE Ekoserwis rozpoczyna współpracę z naukowcami z Krakowa
8 grudnia 2023
Grupa Orlen będzie magazynowała dwutlenek węgla w Norwegii
11 grudnia 2023

Urząd Regulacji Energetyki przyznał w aukcji OZE kontrakty różnicowe dla projektów farm fotowoltaicznych RWE o łącznie 66 MW mocy zainstalowanej. Duża cześć z nich pochodzi z portfolio spółki Alpha Solar, którą w 2022 roku niemiecki koncern kupił za 123 mln euro. Ich budowa ma ruszyć w 2024 r. CAPEX na instalacje PV, które wygrały ostatnie aukcje wyniesie ok. 60 mln euro, a łącznie z budowanymi farmami ok. 150 mln euro, które wydane zostaną zapewne w większości do końca 2024 r.

W zaprezentowanej pod koniec listopada 2023 r. strategii „Growing Green”, zarząd RWE Group zadeklarował inwestorom giełdowym, że w latach 2024-2030 firma zainwestuje 55 mld euro w rozbudowę zielonego portfolio wytwórczego o 30 GW do ponad 65 GW. Z tej puli niemiecki koncern zamierza zainwestować po 20% w lądową energetykę wiatrową i słoneczną. Do końca dekady moc zainstalowana w globalnym portfolio lądowej energetyki wiatrowej RWE wzrośnie z obecnych 8,6 GW (i 1,1 GW w budowie) do 14 GW, a moc farm fotowoltaicznych zwiększy się z 3,9 GW (2,7 GW w budowie) do 16 GW.

O ile z 19 lądowymi farmami wiatrowymi o łącznie 493 MW mocy zainstalowanej RWE Rewenables Poland ma silną pozycję trzecią czwartą pozycję w Polsce, to portfel solarny ma na razie 32 MW mocy. Chcąc zwiększyć swoją ekspozycję w tym segmencie RWE przejęło w za 123 mln euro polskiego dewelopera farm fotowoltaicznych Alpha Solar z portfelem projektów PV o mocy 3 GW. Teraz niemiecki koncern zrobił kolejny milowy krok, konsumując ubiegłoroczną akwizycję. Jego spółki w grudniowej aukcji na sprzedaż energii wytworzonych w OZE uzyskały od Urzędu Regulacji Energetyki kontrakty różnicowe (CfD) na projekty solarne o łącznej mocy 66 MW, co zapewni bankowalność tych projektów i pozwali RWE długoterminowo zabezpieczyć część strumienia przychodów ze sprzedaży energii wyprodukowanej w tych instalacjach.

Zwycięski portfel PV składa się ze średnich i małych projektów fotowoltaicznych zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim. Budowa większości z przewidzianych do realizacji farm solarnych rozpocznie się w 2024 roku. Duża część projektów została przygotowana przez polskiego dewelopera Alpha Solar, który według wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym od 2 grudnia 2022 roku, poprzez RWE Renewables Poland jest częścią Grupy RWE.

– „Polska jest jednym z naszych głównych rynków i oferuje doskonałe lokalizacje zarówno dla energetyki wiatrowej, jak i słonecznej. Dzięki ostatnim sukcesom w aukcjach jeszcze bardziej wzmacniamy naszą silną pozycję w lądowej energetyce wiatrowej i robimy kolejny krok w kierunku rozwoju znaczącego sektora energetyki słonecznej w Polsce” – skomentowała Katja Wünschel, dyrektor zarządzający RWE Renewables Europe & Australia.

RWE posiada w Polsce farmy fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej ponad 32 MW, wybudowane w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim i podlaskim, więc kolejne, które wejdą do realizacji zdywersyfikują geograficznie portfel. Już teraz firma deklaruje, że posiada w budowie farmy fotowoltaiczne o mocy ponad 100 MW. Instalacje, które zwyciężyły w aukcjach powiększą ten portfel do 170 MW, a po ich wybudowaniu firma będzie miała ok. 200 MW mocy zainstalowanej w zawodowej fotowoltaice w Polsce.

Jeśli RWE chce przeznaczyć 11 mld euro na rozwój wielkoskalowych instalacji solarnych, powiększając ten portfel do końca dekady o 12 GW, to oznacza, że zakładane nakłady inwestycyjne na 1 MW wynoszą ok. 0,9 mln euro. CAPEX na instalacje PV, które wygrały ostatnie aukcje wyniesie więc ok. 60 mln euro (270 mln zł), a łącznie z budowanymi farmami ok. 150 mln euro (680 mln zł), który zostanie poniesiony zapewne w większości do końca 2024 r.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu