Grupa Orlen testuje ekologiczne asfalty oczyszczające powietrze

Grupa Orlen będzie magazynowała dwutlenek węgla w Norwegii
11 grudnia 2023
Projekt terminala przeładunkowego CO2 w Gdańsku z unijnym dofinansowaniem
13 grudnia 2023

Centrum Badawczo-Rozwojowe Orlenu i Politechnika Gdańska opracowały nowy ekoasfalt, który dzięki zastosowaniu fotokatalizatora neutralizuje substancje pochodzące ze spalin samochodowych oraz z instalacji grzewczych: tlenki azotu i lotne związki organiczne o 40%, a rakotwórczy benzo(a)piren o 25%. Teraz przez rok innowacyjny asfalt będzie testowany w warunkach rzeczywistych na drodze w Kajkowie koło Ostródy.


Centrum Badawczo-Rozwojowe uruchomiono ponad dwa i pół roku temu w sąsiedztwie głównego zakładu produkcyjnego Orlenu w Płocku, największego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Polsce, kosztem ok. 180 mln zł. Ma pomóc sprostać wyzwaniom strategii Orlen2030, w tym transformacji energetycznej i intensywnemu rozwojowi Grupy. Multienergetyczny koncern planuje do końca dekady przeznaczyć 3 mld zł na badania i rozwój. Centrum współpracuje ze wszystkimi uczelniami technicznymi w Polsce, działającymi w obszarze zainteresowań koncernu, m.in. z Politechnikę Warszawską z jej filią w Płocku, Politechnikę Gdańską a także z Uniwersytetem Warszawskim, Instytutami Badawczymi oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz indywidualnie z wynalazcami oraz ze start-upami.

CB-R ogłosiło właśnie, że we współpracy z Politechniką Gdańską, opracowało innowacyjną nawierzchnię asfaltową pochłaniającą zanieczyszczenia powietrza. Projekt „Ekologiczne asfalty” realizowany był od lipca 2020 r. z wykorzystaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Koszty kwalifikowane projektu wyniosły 5,24 mln zł, a wartość otrzymanego dofinansowania to 3,44 mln zł. Beneficjentem była spółka LOTOS Asfalt, przejęta przez Orlen po połączeniu z Grupą Lotos.

Grupa Orlen, produkując asfalty w pięciu swoich rafineriach, w Polsce: (Płock, Trzebinia), Czechach (Litvinov, Pardubice) oraz na Litwie (Możejki) jest liderem pod względem dostaw lepiszcza asfaltowego, wykorzystywanego do produkcji nawierzchni drogowych w Europie Środkowej. Orlen Asfalt dostarcza ok. 1,5 mln ton asfaltu rocznie, z czego 1,2 mln ton na polski rynek. Są to asfalty drogowe, V6000, V120000, produkowane przez Możejki, asfalty drogowe, modyfikowane polimerami, wysokomodyfikowane (Płock, Trzebinia) oraz asfalty modyfikowane polimerami, wysokomodyfikowane, wielorodzajowe, przemysłowe (Litvinov, Pardubice).

– „Jako największy producent paliw w regionie, przykładamy szczególną wagę do rozwoju technologii przyczyniających się do zmniejszenia wpływu transportu samochodowego na środowisko. Rozwijamy elektromobilność i wykorzystanie zeroemisyjnego paliwa wodorowego, ale nie zapominamy o pojazdach z tradycyjnym napędem. Sięgamy po własne, innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do redukcji smogu pochodzącego m.in. ze spalin samochodowych. Taką technologią jest nowy ekologiczny asfalt opracowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Orlen, który jest współwłaścicielem technologii – mówiDaniel Obajtek, prezes Orlen.

Według CB-R, ta opracowana nowa formuła sprawdzi się zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, gdzie stężenie szkodliwych związków generowanych przez transport kołowy oraz w wyniku spalania paliw konwencjonalnych w instalacjach grzewczych jest najwyższe. Nawierzchnia asfaltowa ma redukować zanieczyszczenia powietrza na poziomie wyższym niż dostępne na rynku produkty.

Do produkcji ekoasfaltu CB-R wykorzysta opracowany przez Politechnikę Gdańską materiał fotokatalityczny, dzięki któremu zanieczyszczenia ulegają rozkładowi pod wpływem światła słonecznego. Oprócz substancji emitowanych przez pojazdy, ekologiczny asfalt zredukuje też poziom rakotwórczych związków pochodzących z tzw. niskiej emisji, czyli pieców na paliwa stałe wykorzystywanych do ogrzewania domów, i podgrzewania wody. Badania laboratoryjne, wykonywane w komorze reakcyjnej Politechniki Gdańskiej na próbkach nawierzchni z ekoasfaltem, potwierdziły, że ogranicza on m.in. tlenki azotu (NOx) i lotne związki organiczne (LZO) o 40%, a rakotwórczy benzo(a)piren o 25%. 

Nowy materiał będzie testowany przez rok na doświadczalnym odcinku o długości 1 km we wsi Kajkowo koło Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim. Lokalizację wybrano ze względu na bliskość drogi ekspresowej S7 oraz znajdujące się tam gospodarstwa domowe emitujące zanieczyszczenia z kotłów grzewczych. Dane o poziomie zanieczyszczeń, które będą zbierane za pomocą czujników umieszczonych bezpośrednio przy drodze, jak i z próbek pobranych z nawierzchni trafią do laboratorium. W ten sposób proekologiczne właściwości asfaltu zweryfikowane zostaną w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Uzyskane wyniki będą podstawą do decyzji o wdrożeniu ekologicznego asfaltu do produkcji.

Nad innowacyjnymi produktami asfaltowymi pracuje również sam Orlen Asfalt. Spółka testuje technologię mającą ułatwić firmom budowalnym zastosowanie przy budowie i remontach asfaltu i kruszyw odzyskanych ze starych nawierzchni (tzw. destruktu asfaltowego). W październiku br. na drodze wojewódzkiej 505 w okolicach Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim ułożony został testowy odcinek nowej nawierzchni, w której skład, oprócz kruszywa, wchodzi 25% granulatu asfaltowego oraz specjalna mieszanka asfaltu wyprodukowanego przez Orlen Asfalt. Szacuje się, że w Polsce udział materiałów z recyklingu w nowo powstałej nawierzchni drogowej może wynosić nawet 60%, a oszczędności związane z ich wykorzystaniem mogą osiągnąć ponad 400 mln zł rocznie.

– „Dzięki połączeniu materiałów pochodzących z recyklingu z naszymi asfaltami, nowo powstałe drogi w niczym nie ustępują drogom wybudowanym całkowicie z nowych materiałów. Recykling nawierzchni asfaltowych jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Pozwala on firmom realizującym inwestycje drogowe na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, czyli asfaltu i kruszywa oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zmniejszeniu energochłonności procesu budowlanego” – mówi Paweł Wachnik, prezes Orlen Asfalt.

redakcja@cleanerenergy.pl

a

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu