Czysta energia płynie z Zimnej Wódki 

Polsko-szwedzki start-up obniża ceny na solarne dachy
28 marca 2024
Ładowarki Shell Recharge staną przy ruchliwych szlakach i autostradach
5 kwietnia 2024

Na Opolszczyźnie uruchomiono wielkoskalową farmę fotowoltaiczną o mocy 15,2 MW. Instalacja zajmuje szacunkowo 20 ha powierzchni i produkuje ok. 15-16 GWh zielonej energii rocznie, co pozwala na pokrycie zapotrzebowania dla ok 7,5 tys. gospodarstw domowych. Czysta energia wytwarzana jest przez ES Zimna Wódka.

Urząd Regulacji Energetyki udzielił niedawno koncesji wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Można by pomyśleć, że nie pierwszej, i nie ostatniej, bo do tej pory nadzorca rynku wydał przecież ich grubo ponad 1000. I choć dokument jest jak najbardziej prawdziwy, publicznie dostępny, to postanowiliśmy koncesjonariusza jednak „zanonimizować.” Czyli zgodnie z definicją internetowego Wielkiego Słownika Języka Polskiego, przekształcić informacje o czyichś danych w celu ukrycia tożsamości i uniemożliwienia jej (pełnej) identyfikacji.

Właścicielem koncesji jest spółka celowa z ograniczoną odpowiedzialnością, jak zwykle przy takich projektach. Jej jedynym udziałowcem, według danych Krajowego Rejestru Sądowego jest (pośrednio) deweloper i niezależny producent energii z OZE działający w kilku krajach regionu Morza Bałtyckiego, w tym w Polsce, od kilku lat. Obecnie skupia się na rozwoju głównie farm fotowoltaicznych, ale ma zamiar budować farmy wiatrowe i magazyny energii.

Plany rozwoju były na tyle perspektywiczne, że zainwestował w niego fundusz infrastrukturalny z UE, kupujący w Polsce dotychczas lądowe farmy wiatrowe, który objął nowe akcje dewelopera za 200 mln euro, uzyskując 20% udziałów, co dawało wycenę firmy na poziomie 1 mld euro! Rok później rozwój firmy wsparł również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju obejmując akcje nowej emisji za 30 mln euro. Plany rozwoju portfela wytwórczego były na tyle wiarygodne, że firma (również dzięki pozyskaniu takich godnych udziałowców) uzyskała również ok. 270 mln zł kredytu z jednego z największych polskich banków na rozwój i refinansowanie dotychczasowych projektów.

Deweloper ma na swoim koncie wielkoskalową instalację pod Krakowem, jedną z największych w Polsce. Kolejna duża farma solarna została wybudowana w województwie opolskim, w pobliżu wsi Olszowa, w gminie Ujazd, w powiecie strzeleckim. Według danych z udzielonej przez URE koncesji składa się ona z trzech wielkoskalowych instalacji:

  • elektrowni fotowoltaicznej (PVA) o nazwie „ES Zimna Wódka A” o 7,000 MW mocy zainstalowanej elektrycznej, 
  • elektrowni fotowoltaicznej (PVA) o nazwie „ES Zimna Wódka B” o 7,000 MW mocy zainstalowanej elektrycznej, 
  • elektrowni fotowoltaicznej (PVA) o nazwie „ES Zimna Wódka C” o 1,249 MW mocy zainstalowanej elektrycznej.

Instalacje OZE z reguły noszą nazwy związane z swoją lokalizacją – nazwą miejscowości przy której zostały wybudowane, bądź gminy, na terenie której położona ta miejscowość. Tak było i tym przypadku. Zimna Wódka to wieś położona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Ujazd, niedaleko wsi Olszowa przytoczonej w koncesji. Dlaczego więc koncesjonariusz zdecydował się na dość kontrowersyjną nazwę instalacji, zamiast nazwać ją ES Olszowa?

Łączna moc zainstalowana farmy Elektrownia Solarna (ES) Zimna Wódka to 15,25 MW. Jeszcze dwa, trzy lata temu byłaby to jedna z największych zawodowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, pod względem mocy, ale obecnie lokuje się raczej pod koniec TOP30. Rynkowa wartość Farmy Solarnej (FS) „Zimna Wódka” to ok. 60-70 mln zł. Nakłady inwestycyjne mogły być nieco niższe, bo deweloper ma własną firmę wykonawczą.

ES „Zimna Wódka”, mając moc 15,25 MW rozlewa się na ok. 20 ha powierzchni. Przy takiej mocy roczna produkcja z „Zimnej Wódki” to ok. 15-16 GWh zielonej energii, co pozwala na pokrycie zapotrzebowania dla ok 7,5 tys. gospodarstw domowych. Wieś Zimna Wódka liczy sobie ok. 700 mieszkańców, gmina Ujazd ok. 6500.  

Spółka będąca właścicielem ES „Zimna Wódka” jest beneficjentem aukcji OZE z grudnia 2021 r., gdzie przyznano jej 15-letni kontrakt na sprzedaż energii po stałej, indeksowanej inflacją cenie. Minimalna cena po jakiej energia została zakontraktowana w tej aukcji wyniosła 139,64 zł, a maksymalna 261,07 zł MWh. Jeśli kontraktem różnicowym objęte zostało 100% wolumenu energii, to ze sprzedaży energii wyprodukowanej z ES „Zimna Wódka” właściciel może uzyskać co najmniej 2-4 mln zł przychodów rocznie, po cenach z 2021 r. Obecnie będzie to ok. 20% więcej. Jeśli część wolumenu sprzedawana jest bezpośrednio do dużych odbiorców, bądź na giełdzie przychody ze sprzedaży uzyskiwane dzięki Zimnej Wódce są jeszcze wyższe.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu