Miedziowy koncern przygotowuje się do budowy solarnych farm

Dwie nowe hybrydy plug-in w ofercie Škody
8 maja 2024
Krakowska spalarnia odpadów dąży do eliminacji emisji CO2
13 maja 2024

KGHM Polska Miedź po przejęciu ośmiu farm fotowoltaicznych o 47 MW mocy jest obecnie największym w Polsce producentem energii na własne potrzeby z tego rodzaju OZE. Miedziowy koncern ma przedwstępną umowę zakupu spółki z projektami PV o mocy 20 MW. Złożył deweloperom niewiążące propozycje zakupu kolejnych farm. Równolegle sam rozwija swój pipeline. W sumie na różnym etapie ma projekty o łącznej mocy 175 MW, z czego 155 MW na gruntach własnych. Rynkowa wartość tych instalacji ok. 800 mln zł. Koszt budowy elektrowni solarnych na gruntach własnych powinien być jednak niższy – ok. 500 mln zł.

KGHM Polska Miedź, notowany na warszawskiej giełdzie, kontrolowany przez skarb państwa to jeden z największych producentów miedzi i srebra (i metali szlachetnych) na świecie, zajmując odpowiednio ósmą i drugą pozycję w rankingu. Miedź i srebro, używane przy w turbinach wiatrowych i panelach solarnych odgrywają kluczową w dekarbonizacji energetyki oraz rozwoju e-mobilności (baterie aut elektrycznych).

Produkcja metali (i wcześniejsze wydobycie ich rud w kopalniach) jest bardzo energochłonne, co przekłada się na ogromne i ciągle rosnące koszty. W 2023 r. zużycie energii elektrycznej w KGHM wyniosło 3,15 TWh. To tyle ile wynosi średnie roczne zapotrzebowanie na energię 1,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. W ub.r., jak wynika z raportu rocznego koszty zakupu energii i czynników energetycznych dla samego tylko KGHM Polska Miedź wyniosły 2,22 mld zł, o 15,7% więcej niż rok wcześniej, głównie z powodu wzrostu cen. 

Grupa KGHM ma własne źródła wytwarzania energii – w ub.r. bloki gazowe-parowe zapewniły 578 GWh energii (oprócz ciepła w wodzie i parze), co pokryło 18,36% konsumpcji. Zgodnie z obowiązującą strategią, do końca dekady udział autoprodukcji ma wzrosnąć do 50%, tj. około 1500 GWh w oparciu niskoemisyjne jednostki gazowe i odnawialne źródła energii. Osiągnięcie celów strategicznych planowane jest poprzez przejęcia projektów z rynku (transakcje M&A) oraz przygotowanie i budowę własnych instalacji OZE na gruntach należących do KGHM Polska Miedź S.A.

W 2023 r. udział OZE w miksie był pomijalny – farma fotowoltaiczna należąca KGHM Zanam, spółki zależnej produkującej maszyny górnicze, oddana do użytku w 2020 r. ma 3,15 MW mocy zainstalowanej, co oznacza, że produkuje ok. 3,5 GWh energii rocznie. 10 października ub.r. KGHM Polska Miedź nabył udziały INVEST PV 7 sp. z o.o., będącej operatorem farmy fotowoltaicznej PV Żuki o mocy 5,2 MW, zlokalizowanej w gminie Turek w woj. wielkopolskim. W 2023 r. generację energii z OZE można więc szacować na ok. 5 GWh, co dało pokrycie 0,2% rocznego zapotrzebowania miedziowego koncernu. 

W tym roku udział OZE powinien być już zauważalny. 29 lutego 2024 r. KGHM Polska Miedź kontynuując realizację umowy z Projekt Solar Technik, deweloperem OZE, należącym do giełdowej grupy Grenevia nabył udziały w trzech kolejnych operatorach farm fotowoltaicznych: INVEST PV 40 Sp. z o.o. (PV Głogów 1, PV Głogów 2 o łącznej mocy 10 MW, zlokalizowanej w gminie Głogów w woj. dolnośląskim), INVEST PV 58 Sp. z o.o. (PV Gniewino 1, PV Gniewino 2 o łącznej mocy 14 MW, zlokalizowanej w gminie Gniewino w woj. pomorskim) oraz INVEST PV 59 Sp. z o.o. (PV Koryta I, PV Koryta II, PV Koryta III o łącznej mocy 17,9 MW, zlokalizowanej w gminie Daszyna w woj. łódzkim). W sumie za osiem farm o łącznej mocy zainstalowanej 47 MW KGHM zapłacił PST 215 mln zł.

Jego portfel wytwórczy OZE ma więc moc nieco ponad 50 MW, co oznacza przewidywaną produkcję zeroemisyjnej energii na poziomie ok. 55 GWh rocznie (czyli ok. 1,7% rocznego zapotrzebowania). Transakcja z PST ma być jednak pierwszym krokiem w realizacji strategii transformacji energetycznej, zakładającej dywersyfikację źródeł i uniezależnienie koncernu od wahań rynkowych cen energii. Dzięki zakupowi tych farm KGHM Polska Miedź jest obecnie drugim w Polsce pod względem mocy zainstalowanej właścicielem instalacji OZE, spośród podmiotów niezwiązanych z energetyką, po IKEA Retail (ma 180 MW w sześciu lądowych farmach wiatrowych) i największym graczem w segmencie fotowoltaiki przemysłowej.

Ale ambicje miedziowego giganta jak wiemy znacznie większe. Jeszcze w październiku 2023 r. koncern zawarł przedwstępną umowę zakupu spółki posiadającej projekty farm o łącznej mocy ok. 20 MW. Jej przejęcie ma nastąpić na etapie ready-to-build, czyli po uzyskaniu przez projekty pozwoleń na budowę, co jeszcze nie nastąpiło. KGHM informuje także, że złożył wybranym deweloperom wstępne niewiążące oferty na zakup udziałów w spółkach posiadających projekty instalacji OZE: będących w fazie gotowości realizacyjnej (ready to build, RtB) oraz docelowo wybudowanych i gotowych do komercjalizacji (commercial – operation – date – COD). Kontynuowano poszukiwania spółek dysponujących projektami farm słonecznych i wiatrowych pod kątem potencjalnych akwizycji.

Równolegle do prowadzonych poszukiwań, due diligence i negocjacji w sprawie zakupu kolejnych projektów, KGHM Polska Miedź rozwija projekty elektrowni fotowoltaicznych oraz projekt farmy wiatrowej na gruntach własnych tj. przy Hucie Miedzi Głogów, HM Cedynia, Zakładzie Hydrotechnicznym oraz na terenie Piaskowni Obora, o łącznej szacowanej mocy 200 MW. Najbardziej zaawansowane są projekty trzech farm solarnych zlokalizowanych na terenach należących HM Głogów, o łącznej mocy 7,5 MW, które mają pozwolenia na budowę.  KGHM przygotowuje przetarg, w którym chce wybrać generalnego wykonawcę, i zapowiada, że będzie dążył do jak najszybszego ich wybudowania i energetyzacji. Tradycyjne naziemne farmy PV o mocy od 1 do 5 MW, powstają przeciętne do 100 dni, jest więc szansa, że nowe jednostki zostaną podłone do sieci jeszcze w tym roku. 

PV Piaskownia Obora o łącznej mocy 50 MW ma już wewnętrzne techniczne warunki przyłączenia do własnej sieci energetycznej KGHM. Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, akoncern planuje uzyskanie pozwolenia na budowę jeszcze w tym roku, co pozwoli ruszyć z inwestycją w 2025 r. Wielkoskalowa farma ma powstać na zrekultywowanych terenach uwolnionych po zakończeniu eksploatacji górniczej w kopalni piasku, obejmujących 18,93 ha gruntu oraz 38,89 ha akwenu wodnego. Co może oznaczać, że może tam powstać duża pływająca farma PV, choć KGHM twierdzi, że jeszcze nie przesądził o wyborze technologii. 

Jeszcze większa farma, bo o mocy 88 MW ma powstać na gruntach własnych w gminie Warta Bolesławiecka. Projekt otrzymał już techniczne warunki przyłączenia do sieci OSD od Tauron Dystrybucja S.A. Rozpoczęcie budowy spodziewane jest w 2026 r.

KHGM informuje raporcie rocznym za 2023 r. dla inwestorów giełdowych, że projekty w czterech innych lokalizacjach o łącznie ok. 10 MW mocy są na etapie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci. To oznacza, że na zaawansowanym etapie są projekty o łącznej mocy 175 MW, z czego 155 MW to projekty własne. Rynkowa wartość tych projektów – biorąc pod uwagę warunki transakcji z PST – to ok. 800 mln zł. Koszt budowy instalacji na gruntach własnych powinien być niższy – ok. 500 mln zł.

Najwyraźniej na tym inwestycje się nie skończą, bo prowadzone prace przygotowawcze, które pozwolą na wykorzystanie potencjału gruntów własnych pod kolejne projekty PV (m.in. na terenie likwidowanych szybów O/ZG Lubin).

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu