Trzeci terminal paliw Grupy Orlen zasilany energią słoneczną

Piąta duża farma fotowoltaiczna PGE z koncesją URE
17 maja 2024
Nowe atrakcyjne finansowanie dla Mazda MX-30 i Mazda CX-60
22 maja 2024

Farma fotowoltaiczna o mocy 3,1 MW, zlokalizowana na terenie bazy paliw w Ostrowie Wielkopolskim, powiększyła portfel odnawialnych źródeł energii pracujących na potrzeby własne Grupy Orlen. Inwestycja o wartości 14,4 mln zł pokrywa około 65% zapotrzebowania terminala na energię elektryczną. Dotychczas koncern zbudował cztery farmy o mocy 10,75 MW, które zmniejszają zużycie czarnej energii przez jego instalacje produkcyjne i logistyczne. Wartość tych inwestycji to ok. 60 mln zł.

Grupa Orlen jest jednym z największych producentów energii z OZE, posiadając ponad 900 MW mocy w lądowych farmach wiatrowych i fotowoltaicznych (i 200 MW w zielonych źródłach ciepła). Obok wielkoskalowych zeroemisyjnych jednostek zasilających ogólnokrajową sieć elektroenergetyczną, multienergetyczny koncern inwestuje w odnawialne źródła energii, wspierające działanie własnej infrastruktury produkcyjnej, logistycznej czy detalicznej. Pod koniec 2019 r. uruchomiony został Program Fotowoltaiki, w ramach którego budowane są instalacje na gruntach i budynkach należących do koncernu.

Od 2023 r. na terenie płockiej rafinerii działa wielkoskalowa instalacja PV o mocy 4,8 MW, wytwarzająca zieloną energię na potrzeby własne zakładu, wybudowana kosztem 29,6 mln zł (według rządowego portalu mapadotacji.gov.pl, przy 10,9 mln zł dotacji z funduszy programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020). Także w 2023 r. na terenie dwóch baz paliw w: Sokółce (1,25 MW mocy, woj. podlaskie) i Żurawicy (1,6 MW, woj. podkarpackie) i uruchomiono dwie naziemne farmy fotowoltaiczne, odpowiednio w październiku i listopadzie ub.r. 

Ponadto na 53 stacjach paliw Orlen znajdują się już mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,45 MW. Są to 11 instalacji PV zamontowane w 2016 roku, 3 instalacje wybudowane w ramach projektu Igloo MultiEnergy, 9 instalacji przejętych z rynku, a także 30 nowowybudowanych i przekazywanych do eksploatacji w 2024 roku. W sumie więc portfel solarny z przeznaczeniem na autokonsumpcję miał już 9,1 MW mocy zainstalowanej, co oznacza produkcję ok. 9 GWh czystej energii w skali roku

Teraz Orlen poinformował, że przy bazie paliw w Ostrowie Wielkopolskim uruchomiono farmę fotowoltaiczną o 3,1 MW mocy zainstalowanej. Jej koszt wyniósł 14,4 mln zł (Orlen dostał także dotację z POiŚ – 7,2 mln zł). Farma, która będzie produkować 3,25 GWh energii zapewni około 65% zapotrzebowania terminala na energię elektryczną i pozwoli uniknąć emisji dwutlenku węgla (ok. 1,7 tys. ton rocznie) i pyłów PM10, dzięki ograniczeniu zużycia ciężkiego oleju opałowego pochodzącego z destylacji ropy. Łączne nakłady na cztery farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy , które zmniejszają autokonsumpcję emisyjnej energii można więc oszacować na ok. 58,2 mln zł, pomniejszone o 18,1 mln zł dotacji.

Na koniec 2023 r. Orlen posiada w naszym kraju 15 terminali własnych, z czego 10 wydaje paliwa na autocysterny. Są to bazy w Płocku, Mościskach, Lublinie, Widełce, Trzebini, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim, Nowej Soli, Sokółce, a także Olszanicy (wyłącznie paliwa lotnicze JAT-A1). Pozostałe 5 obiektów to dwa terminale przeładunkowe (Świnoujście i Żurawica), terminal kolejowy w Płocku, terminal paliw wodorowych we Włocławku i terminal LDPE (polietylenu o niskiej gęstości) w Płocku. Z kolei poza Polską, Grupa Orlen posiada jeszcze własne terminale w Czechach (przy rafineriach Litvinov i Kralupy oraz bazę spółki Paramo w Pardubicach) i na Litwie (terminal przeładunkowy Mockava i instalacje wydawcze z rafinerii w Możejkach).

W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa kolejnej farmy słonecznej na terenie płockiej rafinerii, o mocy do 2 MW. Nakłady inwestycyjne, biorąc pod uwagę średnią z wcześniejszych realizacji można szacować na 11 mln zł.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu