Piąta duża farma fotowoltaiczna PGE z koncesją URE

Grupa Budimex będzie mieć drugą giga farmę fotowoltaiczną
15 maja 2024
Trzeci terminal paliw Grupy Orlen zasilany energią słoneczną
20 maja 2024

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, otrzymała koncesję na produkcję energii elektrycznej dla PV Pasterzowice o mocy 8 MW, zlokalizowanej w województwie lubuskim. Jej całkowity koszt miał wynieść 22,2 mln zł. Przedsięwzięcie zostało wsparte preferencyjną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PGE Energia Odnawialna należąca do notowanej na warszawskiej giełdzie Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Łączna moc zainstalowana jej portfela OZE, jak podaje PGE wynosi ponad 2 540 MW, na co składa się 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 39 farm fotowoltaicznych. 

PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że dla jednej z dużych farm – PV Pasterzowice, o mocy 8 MW PGE Energia Odnawialna otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki koncesję wytwórcy energii elektrycznej z OZE (muszą się o nie ubiegać właściciele instalacji o ponad 1 MW mocy zainstalowanej). Farma fotowoltaiczna powstała przy miejscowości Pasterzowice, w gminie Szprotawa, powiecie żagańskim w województwie lubuskim. 

PGE Polska Grupa Energetyczna od końca 2023 r. zmieniła sposób raportowania dla inwestorów giełdowych o swoich nowych OZE, podając że moc zainstalowana 30 elektrowni solarnych PGE EO wynosiła 49,2 MW. Wcześniej zaliczała je do portfela produkcyjnego po ich uruchomieniu (zakupie), obecnie po otrzymaniu koncesji od URE, która formalnie pozwala na produkcję i sprzedaż energii (można to też robić na podstawie promesy koncesji).

Inne koncesjonowane farmy fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna to: PV Gutki 1 (5,99 MW, Gutki, gmina Szczuczyn, powiat grajewski, województwo podlaskie), PV Gutki 2 (5,99 MW), PV Huszlew 1 (4,997 MW; Huszlew, gmina Huszlew, powiat łosicki, woj. mazowieckie), PV Huszlew 2 (7,997 MW). PV Pasterzowice jest więc piątą dużą farmą fotowoltaiczną PGE Energia Odnawialna, która ma koncesję URE.

PGE EO ma jeszcze wpisane do prowadzonego przez URE rejestru wytwórców energii z małych źródeł 33 instalacje i farmy PV (o mocy do 1 MW), o łącznie 29,9 MW mocy zainstalowanej.

W kolejce po licencję czeka kilka dużych elektrowni fotowoltaicznych, np. ukończony w ub.r. I etap jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych, która znajduje się na Podkarpaciu: PV Jeziórko 1 o mocy 50 MW (w tym roku farma osiągnie moc 100 MW, a docelowo zostanie rozbudowana do ok. 220 MW). Obecnie park solarny liczący 39 jednostek ma 139 MW mocy zainstalowanej, a koncesjonowane instalacje ok. 33 MW. W tym roku ukończono, oprócz PV Pasterzowice osiem farm m.in. wspomniane PV Jeziórko 2 (50 MW), PV Krotoszyn (5 MW), PV Ruchocinek (2 MW) i kilka mniejszych jednostek.

Projekt PV Pasterzowice został wsparty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Kwota udzielonego przez NFOŚiGW preferencyjnego finansowania to 18,9 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia miał wynieść 22,2 mln zł (co daje 2,8 mln zł za 1 MW). 

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/09/12/solarna-farma-pge-energia-odnawialna-powstanie-ze-wsparciem-nfosigw/

PV Pasterzowice zajmuje ponad 16 ha. Wykonawcą projektu była notowana na warszawskiej giełdzie spółka ML System, natomiast za konstrukcję odpowiadała płocka firma Budmat. Inwestycja, oprócz ogrodzonej farmy, na którą składają się panele solarne (14 814 szt. monokrystalicznych paneli bifacjalnych chińskiego producenta Jinko Solar o mocy 540 W każdy, JKM540M-72HL4-BDVP), inwertery (30 falowników chińskiego Sungrow, SG250HX), stacje transformatorowe (cztery trafostacje zostały dostarczone przez częstochowską spółkę ELQ, notowaną na rynku New Connect GPW w Warszawie) oraz wewnętrzne linie kablowe, obejmuje system monitoringu i zdalnej kontroli i sterowania, w oparciu o sieci teleinformatyczne.

Według szacunków wielkoskalowa instalacja ma produkować ponad 8 GWh bezemisyjnej energii rocznie, co odpowiada rocznemu zużyciu ok. 4 tys. gospodarstw domowych. Dzięki niej emisje dwutlenku węgla (CO2), odpowiedzialnego za ocieplenie klimatu będą niższe o ok. 6,5 tys. ton rocznie.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu