Grupa Budimex będzie mieć drugą giga farmę fotowoltaiczną

Majówkowe zniżki przyciągnęły kierowców na stacje Orlenu
13 maja 2024
Piąta duża farma fotowoltaiczna PGE z koncesją URE
17 maja 2024

BFX Energia, deweloper i niezależny producent energii z OZE, kontrolowany przez giełdowy Budimez kupiła za 38 mln zł projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 50 MW. Jej budowa powinna ruszyć jeszcze w tym kwartale, i zakończy się w 2025 r. Farma, która powstanie w okolicach wsi Wysoka Głogowska, niedaleko Rzeszowa będzie kosztować ok. 150 mln zł.

BFX Energia BFX Energia to spółka powołana w ub.r. przez notowany na warszawskiej giełdzie Budimex SA, jedną z największych firm budowlanych w Polsce (ma 51% udziałów) oraz Ferrovial Energy Infrastructure (49%), która jest odpowiedzialna za inwestycje w rozwój infrastruktury OZE w giełdowej grupie. W ciągu pięciu lat ma zbudować portfel farm fotowoltaicznych i lądowych wiatrowych o łącznie 500 MW mocy zainstalowanej.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/04/18/bxf-energia-chce-miec-zbilansowany-portfel-500-mw/

Budowa portfela ma odbywać się poprzez projekty rozwijane samodzielnie lub we współpracy z deweloperami OZE. Na wstępnym etapie działalności rozwój niezależnego producenta energii ma być wspierany transakcjami M&A spółek celowych posiadających farmy gotowych do budowy, czyli ze wszystkimi pozwoleniami (na etapie Ready to Build). Obecnie zarząd BFX Energia analizuje pod tym kątem 420 MW projektów farm fotowoltaicznych oraz 410 MW projektów wiatrowych na różnym etapie rozwoju.

Budimex ma już w grupie przejętą spółkę Magnolia Energy Sp. z o.o., która jest właścicielem małej lądowej farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin o mocy łącznej mocy 7 MW, zlokalizowanej w okolicach Gniezna w Wielkopolsce. Farma sprzedaje wyprodukowaną zieloną energię w kontrakcie PPA do zewnętrznego klienta. Giełdowa spółka rozpoczęła budowę wielkoskalowej farmy fotowoltaicznej PV Kamelia o mocy 14 MW, zlokalizowanej koło Mszczonowa pod Warszawą, która ma być zenergetyzowana jeszcze w tym roku. Ten projekt kupiono z myślą o pokryciu zapotrzebowania energię przez Grupę Budimex.  

Trzy tygodnie temu, 25 kwietnia br. doszło do kolejnej transakcji M&A. BXF Energia kupiła od Ryszarda Walasa, m.in. głównego udziałowca rzeszowskiego dewelopera mieszkaniowego Developres spółkę celową Developres Zielona Energia Sp. z o.o. (DEZ), przygotowującą od ponad czterech lat projekt farmy fotowoltaicznej o 50 MW mocy zainstalowanej. Farma, jedna z największych na Podkarpaciu (po m.in. PV Jeziórko o mocy 100 MW należącej do PGE Energia Odnawialna) będzie zlokalizowana obok wsi Wysoka Głogowska, w gminie Głogów Małopolski w powiecie rzeszowskim. 

Cenę nabycia ustalono na poziomie 34,78 mln zł, płatne w ratach, zgodnie z harmonogramem. To daje ok. 0,7 mln zł na 1 MW projektowanej wielkoskalowej instalacji. Jak wynika ze sprawozdania zarządu Developres Zielona Energia za 2023 r., projekt PV Wysoka Głogowska jest na bardzo zaawansowanym etapie: ma decyzję o warunkach zabudowy, warunki techniczne przyłączenia od operatora sieci elektroenergetycznej, wykonano projekt architektoniczno-budowlanym na podstawie, którego uzyskano pozwolenie na budowę. Jego stan można określić, jako gotowy do budowy (Ready to Build). Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano jeszcze w II kwartale 2024 r.

W 2024 r. DEZ miała kontynuować pozyskiwanie finansowania inwestycji w postaci kredytu bankowego, bądź też zewnętrznego inwestora branżowego. Zarząd prowadził zaawansowane rozmowy z kilkoma zainteresowanymi podmiotami. Ostatecznie, jak widać wybrano ofertę BXF Energia, joint ventures Budimeksu i hiszpańskiego Ferrovial Energy Infrastructure, powiązanego z głównym akcjonariuszem giełdowej grupy, która kupiła 100% udziałów DEZ i zapewne przy wsparciu swojego udziałowca będzie budować farmę PV. Szacunkowy koszt takiej inwestycji to ok. 150 mln zł.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu