Inwestorzy źle oceniają wyniki Orlenu

Nowe atrakcyjne finansowanie dla Mazda MX-30 i Mazda CX-60
22 maja 2024
Leroy Merlin postawi fotowoltaikę na 40 kolejnych sklepach
27 maja 2024

Grupa Orlen, notowana na warszawskiej giełdzie największa polska firma miała I kwartale 82,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 29% mniej licząc rok do roku. Zysk operacyjny EBITDA LIFO multienergetycznego koncernu wyniósł 7,7 mld zł, a skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 2,8 mld zł. Inwestorzy giełdowi źle przyjęli te wyniki, bo w dniu publikacji raportu kurs akcji spadł na koniec sesji o 7,85%. W piątek kontynuowano przecenę.

Orlen, jeden z blue chips warszawskiej giełdy podsumował w I kwartał 2024 r. Multienergetyczny koncern, kontrolowany przez Skarb Państwa od 6 lutego br. ma nową radę nadzorczą, której część członków zostało delegowanych do zarządu, a sama rada przeprowadziła postępowanie konkursowe na członków kierownictwa Orlenu, uzupełniając jego skład po dymisjach osób z wybranych za poprzedniej ekipy rządowej. Zaprezentowane wyniki można więc w większej części przypisać nowym władzom giełdowej grupy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży największej polskiej grupy kapitałowej liczącej ponad 180 spółek wyniosły w I kwartale br. 82,33 mld zł, o 28,9% mniej licząc rok do roku (I kwartał ub.r. był pod tym względem rekordowy) i o 16,3% mniej w porównaniu do IV kwartalu ub.r. To historycznie trzeci wynik po konsolidacji Orlenu z Grupą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Grupą Lotos zakończonej w listopadzie 2022 r. Wynik operacyjny, czyli tzw. EBITDA LIFO (uwzględniający profil działalności koncernu) wypracowany w I kwartale br. przez Grupę Orlen wyniósł 7,68 mld zł, o 56,9% mniej licząc rok do roku (r/r), o 42,2% mniej w porównaniu do poprzedniego, IV kwartału. I był to piąty kwartalny wynik operacyjny (po 0,7 mld zł odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych) po fuzji. Skonsolidowany zysk netto Grupy Orlen wyniósł 2,79 mld zł, o 70,6% mniej niż rok wcześniej, i 61,7% mniej licząc kwartał do kwartału (kw/kw).

W segmencie rafineryjnym przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. 33,12 mld zł, o 15,6% mniej niż rok wcześniej, i 15,8% mniej niż w IV kwartale 2023 r. EBIDTA Lifo wyniosła 2,27 mld zł, o 58,6% mniej niż rok wcześniej, i o 309,7% więcej niż w IV kwartale 2023 r. Koncern osiągnął ten wynik w otoczeniu normalizujących się marż rafineryjnych, utrzymując wysoki stopień wykorzystania mocy rafineryjnych, sięgający 90%. Rafinerie przerobiły w tym kwartale 9,55 mln ton ropy, o 0,8% więcej niż rok wcześniej, i niż w IV kwartale 2023 r. W rafineriach Polsce i Czechach osiągnięto wyższy uzysk paliw (r/r), przy porównywalnym poziomie na Litwie.

W segmencie wydobycie przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. 5,03 mld zł, o 27,5% mniej niż rok wcześniej, i 3,2% więcej niż w IV kwartale 2023 r. Koncern odnotował stratę na poziomie EBIDTA, która wyniosła -4,15 mld zł, wobec 0,04 mld zł zysku rok wcześniej, i 0,10 mld zł zysku w IV kwartale 2023 r., na co miały wpływ przede wszystkim rozwiązania regulacyjne wspierające konsumentów, a także spadek cen gazu o 48%. Koncern, dzięki konsolidacji aktywów przejętej spółki KUFPEC w Norwegii zwiększył w I kwartale br. o blisko 14% produkcję (r/r), która wyniosła ok. 215 tys. boe/dzień.

W segmencie gazu przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. 33,82 mld zł, o 44,9% mniej niż rok wcześniej, i o 24,3% mniej niż w IV kwartale 2023 r. Koncern odnotował 7,93 mld zł zysku na poziomie EBIDTA, o 15,6% mniej licząc rok do roku, i o 40,6% mniej niż w IV kwartale 2023 r. Negatywny wpływ na wynik miały niższe marże handlowe (r/r) i sytuacja makroekonomiczna, zaś dodatni wpływ miała niższa (r/r) ceny wytłoczeń gazu z magazynów oraz niższe koszty importu surowca. Dostawy gazu do Polski wyniosły w I kwartale br. 28,1 TWh, z czego 46% stanowiło LNG. Zapas magazynowy gazu w Polsce i za granicą wyniósł 8,6 TWh.

W segmencie petrochemia przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. 4,89 mld zł, o 13,6% mniej niż rok wcześniej, i o 30,2% więcej niż w IV kwartale 2023 r. Koncern odnotował stratę na poziomie EBIDTA Lifo, która wyniosła -0,66 mld zł (po odpisach), wobec 0,09 mld zł zysku rok wcześniej, i 0,35 mld zł straty w IV kwartale 2023 r. Pogorszenie wyniku (przed odpisem EBIDTA Lifo wyniosła 4 mln zł) to efekt niższych marż na wszystkich produktach petrochemicznych oraz umocnienia złotego względem euro. Wolumen sprzedaży, licząc rok do roku wzrósł o 8,8% do 1 218 tys. ton. W Polsce sprzedaż wzrosła o 13%.

W segmencie energetyki przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. 10,97 mld zł, o 28,4% mniej niż rok wcześniej, i o 7,8% mniej niż w IV kwartale 2023 r. Koncern wypracował 2,43 mld zł EBITDA, o 15,6% mniej licząc rok do roku. W IV kwartale 2023 r. miał 0,8 mld zł straty na tym poziomie.

W segmencie detalicznym przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. 14,68 mld zł, o 11,6% więcej niż rok wcześniej, i o 2,5% mniej niż w IV kwartale 2023 r. Koncern wypracował 0,51 mld zł EBITDA, o 119,3% więcej niż rok wcześniej i o 19,0% mniej niż w IV kwartale 2023 r. Poprawa wyniku licząc rok do roku jest efektem m.in. wyższej o 20% sprzedaży, która w Polsce wzrosła o 13%, a w Czechach o 21%. Po raz pierwszy zaraportowane zostały także wyniki przejętej w styczniu br. sieci stacji paliw w Austrii, które stanowią 8% łącznej sprzedaży.

Dzięki wygenerowaniu 11,7 mld zł przepływów z działalności operacyjnej poziom długu netto Orlenu pozostawał na bezpiecznym poziomie 0,8 mld zł. Natomiast stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,01x.

Zarząd Orlen zapowiedział wypłatę 4,15 zł dywidendy na akcję z zysku za 2023 rok. Inwestorzy giełdowi jednak tak źle przyjęli wyniki finansowe, że na koniec czwartkowej sesji kurs akcji spadł o 7,85%, a kapitalizacja Orlenu zmniejszyła się o 6,1 mld zł. W piątek przecena utrzymywała się, choć już na mniejszym poziomie.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu