Leroy Merlin postawi fotowoltaikę na 40 kolejnych sklepach

Inwestorzy źle oceniają wyniki Orlenu
24 maja 2024
Wyniki PGE po silną presją zielonych regulacji
28 maja 2024

Sieć marketów budowlano-dekoracyjnych chce mieć własne instalacje solarne na niemal wszystkich obiektach w Polsce: wszędzie tam gdzie jest to możliwe prawnie i technicznie. Obecnie ma 80 sklepów. Do 2027 roku zielona energia z własnych instalacji fotowoltaicznych ma pokrywać 15-20% całkowitego zużycia energii przez Leroy Merlin Polska.

Francuska sieć marketów budowlano-dekoracyjnych działa w Polsce od 30 lat, przy czym pierwszą placówkę uruchomiono 1996 r. w Piasecznie pod Warszawą. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 80 sklepów stacjonarnych Leroy Merlin Polska, zlokalizowanych w niemal każdym województwie, w tym otwarte w 2024 r. dwa nowe obiekty: gigamarket w Poznaniu i hipermarket w Koszalinie. Sieć marketów z czarno-zielonym logo na trwałe wpisała się w polski krajobraz – w 2023 r. odwiedziło je 41,3 mln klientów (firma oferuje produkty także przez kanał internetowy http://leroymerlin.pl). 

Od kilku lat Leroy Merlin Polska inwestuje w odnawialne źródła energii, ograniczając zużycie własne. Pierwsza instalacja solarna została uruchomiona w październiku 2020 r. przy sklepie Leroy Merlin w Zgorzelcu. Początkowo była to tzw. mikroinstalacja fotowoltaiczna, którą w II etapie, po dwóch latach rozbudowano do małej instalacji fotowoltaicznej. W 2023 r. rozwój floty jednostek PV produkujących zieloną energię znacznie przyspieszył, bo sieć oddała do użytku kolejnych 10 instalacji solarnych.

Obecnie działa 11 instalacji fotowoltaicznych przy sklepach Leroy Merlin Polska w siedmiu województwach: mazowieckim (Płock, Wołomin, Jabłonna, Radom), dolnośląskim (Mirków, Zgorzelec), warmińsko-mazurskim (Olsztyn), śląskim (Żory), łódzkim (Kutno), podkarpackim (Rzeszów), małopolskim (Tarnów). 

Łączna moc zainstalowana tych jednostek wynosi ok. 600 kWp. Większość, bo siedem wybudowano na dachach sklepów Leroy Merlin Polska (lokalizacje: Tarnów, Radom, Jabłonna, Mirków, Rzeszów, Płock, Olsztyn), ale są też farmy naziemne, które postawiono na gruntach przy marketach budowlanych w: Zgorzelcu, Wołominie, Kutnie i Żorach.

W 2024 roku Leroy Merlin Polska planuje uruchomienie fotowoltaiki o mocy ok. 300 kW, w tym dużej instalacji o mocy 250 kW na dachu hipermarketu budowlano-remontowego w Koszalinie, przypomnijmy: otwartego w maju 2024 roku.

W perspektywie do 2027 roku z własnych OZE (fotowoltaika) Leroy Merlin Polska planuje pokrywać 15-20% całkowitego zużycia energii. Więcej nie jest planowane z powodów technicznych, regulacyjnych i organizacyjnych. Instalacje są bowiem budowane pod kątem maksymalizacji autokonsumpcji produkowanej zielonej energii. 

Firma zamierza wybudować instalacje solarne we wszystkich lokalizacjach, gdzie jest to możliwe prawnie i technicznie (w planach są też testy niewielkich instalacji wiatrowych). Aktualnie przygotowuje się do inwestycji na ponad 40 kolejnych swoich obiektach.

Pozostała część, a więc 80-85% zapotrzebowania zostanie pokryta z długoterminowych kontraktów PPA (Power Purchase Agreement) na dostawy zielonej energii. Pod koniec marca br. Leroy Merlin Polska i Better Energy, deweloper farm fotowoltaicznych i niezależny producent energii odnawialnej, podpisały 10-letnią umowę PPA na dostawę 14 GWh energii rocznie z farmy PV Chełmno od 2025 r., co stanowi około 20% rocznego zapotrzebowania sieci sklepów budowlano-dekoracyjnych. 

Na tej podstawie zapotrzebowanie 80 placówek LMP można oszacować na 70 GWh rocznie, z czego autoprodukcja z instalacji PV zapewni 10-14 GWh, a 56-60 GWh zewnętrzni dostawcy.

LMP chce, aby zielona energia dostarczana w ramach kontraktów PPA pochodziła z miksu wiatrowo-słonecznego, co oznacza, że na kontrakty mogą liczyć także właściciele farm onshore wind.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu