Wyniki PGE po silną presją zielonych regulacji

Leroy Merlin postawi fotowoltaikę na 40 kolejnych sklepach
27 maja 2024
Columbus i EDP wybudują wspólnie farmy solarne
29 maja 2024

W I kwartale 2024 r. PGE Polska Grupa Energetyczna odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 38,1% do 16,8 mld zł licząc rok do roku. Głównym powodem są znacznie niższe ceny energii na rynku, wobec rekordowych, jakie były na kryzysowym początku 2023 r. Powtarzalna EBITDA wyniosła 2,53 mld zł, a zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej 893 mln zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna, notowany na warszawskiej giełdzie największy w Polsce producent energii elektrycznej, w tym z OZE oraz ciepła systemowego podsumował I kwartał 2024 r. pod względem wyników finansowych i operacyjnych. Skonsolidowane przychody sprzedaży, jak wynika z raportu kwartalnego wyniosły 16,84 mld zł, o 38,1% mniej niż w tym samym okresie ub.r. EBIDTA powtarzalna, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniosła 2,54 mld zł, co oznacza spadek o 24,3% licząc rok do roku. Nakłady inwestycyjne, po korektach wyniosły 2,07 mld złi wzrosły o 32,7% (tj. o 0,51 mld zł) w porównaniu do I kwartału 2023 r. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej zmniejszył się o 48,2%, do 893 mln zł.

– „Wyraźny wpływ na nasze wyniki finansowe w I kwartale 2024 roku ma sytuacja w segmencie energetyki konwencjonalnej. Dobitnie pokazuje to, że stworzenie stabilnych ram funkcjonowania energetyki jest działaniem koniecznym, w tym konieczność wydzielenia aktywów konwencjonalnych z PGE, aby zapewnić naszej Grupie możliwości rozwoju i finansowania kolejnych inwestycji, a te jak widać od początku 2024 roku mocno przyspieszyły– mówi Dariusz Marzec, Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

W segmencie dystrybucja, który był najbardziej dochodowy, przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. 3,04 mld zł, o 9,9% więcej niż rok wcześniej. Raportowany zysk EBIDTA wyniósł 0,99 mld zł, co oznacza spadek o 22,1% licząc rok do roku. Na pogorszenie wyniku wpływ miały głównie wyższe koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, będące efektem zmian cen na rynku.

W segmencie obrotu, który był drugim najbardziej dochodowym spośród ośmiu raportowanych, przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. wyniosły 18,00 mld zł, o 29,1% mniej licząc rok do rokuEBITDA wyniosła 903 mln zł, w porównaniu do 254 mln zł straty na tym poziomie w analogicznym okresie roku poprzedniego. Poprawa była wynikiem rozliczeń różnicy bilansowej oraz ujęcia strat na taryfach dla odbiorców indywidualnych jeszcze w wynikach 2023 roku.

W segmencie ciepłownictwo, który był trzecim najbardziej dochodowym spośród ośmiu raportowanych,przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. wyniosły 3,89 mld zł, o 20,1% mniej licząc rok do roku. EBITDA raportowana wyniosła 0,51 mld zł, o 43,9% mniej w porównaniu do I kwartału 2023 roku. 

W segmencie energetyka odnawialna, który był trzecim najbardziej dochodowym spośród ośmiu raportowanych, przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. wyniosły 0,70 mld zł, o 25,1% mniej licząc rok do roku. Zysk EBITDA wyniósł 379 mln zł, o 13,1% mniej niż w I kwartale 2023 r., a spadek wynikał z niższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w związku z spadkiem jej cen na rynku.

W segmencie energetyka kolejowa, który był czwartym najbardziej dochodowym spośród ośmiu raportowanych, przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. wyniosły 1,35 mld zł (w 2023 roku wyniki segmentu zostały uwzględnione od daty przejęcia PKPE Holding, właściciela PKP Energetyka, tj. od 3 kwietnia 2023 roku, czyli od II kwartału). Zysk EBITDA w wyniósł 0,28 mld zł.

W segmencie gospodarka obiegu zamkniętego, który był piątym najbardziej dochodowym spośród ośmiu raportowanych, przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. wyniosły 0,10 mld zł, o 13,1% więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA w wyniósł 24 mln zł, o 71,4% więcej niż w analogicznym okresie w 2023 r.

W segmencie energetyka gazowa, który po raz pierwszy został zaraportowany w I kwartale 2024 r. przychody ze sprzedaży (energii elektrycznej w efekcie rozpoczęcia produkcji energii w Elektrowni Gryfino w marcu 2024 r.) wyniosły 11 mln zł. Wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -22 mln zł (strata), co wynika głównie z poniesienia kosztów niespełnienia operacyjnego kamienia milowego dotyczącego rynku mocy w związku opóźnieniem rozpoczęcia produkcji energii, jak również kosztów zużycia gazu, jako paliwa i wyższych kosztów osobowych w związku z rozpoczęciem produkcji energii.

W segmencie energetyka konwencjonalna, który przyniósł największe straty spośród ośmiu raportowanych, przychody ze sprzedaży wyniosły w I kwartale br. wyniosły 7,47 mld zł, o 42,7% mniej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA segmentu wyniósł -498 mln zł (strata), wobec 909 mln zł zysku osiągniętych w I kwartale 2023 roku, co jest głównie wynikiem spadku marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w wyniku spadku cen energii na rynku.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu