Forum Energii: Rynek mocy wymaga reformy

GreenWay Polska zmienił taryfy i wprowadził zasadę „roam like at home”
22 października 2019
PERN wybrał wykonawcę nowego zbiornika
22 października 2019

Polski rynek mocy będzie potrzebował reformy z uwagi na przepisy ograniczające wspieranie wysokoemisyjhnych źródeł od 1 lipca 2025 r., a zmiany będą wymagać ponownej jego notyfikacji w Komisji Europejskiej. Ostateczna weryfikacja czeka rynek mocy w 2021 r. – wynika z raportu Forum Energii pt. „Rynek mocy do przeglądu. Analiza wyników trzech aukcji”.

„Rynek mocy miał wesprzeć moce istniejące w systemie, miał je utrzymać, więc był dużym zastrzykiem gotówki dla spółek energetycznych. Z drugiej strony, od razu polepszył sytuację tzw. nowych inwestycji, jak np. Opole. Zgodnie z oczekiwaniami, nie wsparł budowy nowych mocy, ale jest pewne oczekiwanie, że się pojawią się one w najbliższej aukcji. Nie przyczynił się też do dywersyfikacji miksu. Należy podkreślić, że rynek mocy nie jest tani – zobowiązania wynoszą powyżej 35 mld zł, co zostanie doliczone do rachunków za energię w 2020 r.” – powiedziała Aleksandra Gawlikowska-Fyk autorka raportu podczas konferencji prasowej.

Wynikające z aukcji umowy jednoroczne oraz umowy na modernizację istniejących bloków stanowią 80 proc. zawartych kontraktów. Długoterminowe zobowiązania wynikające z pierwszej aukcji sięgają do 2037 r.

Konsekwencją takiego kształtu rynku mocy jest utrwalenie obecnego miksu elektroenergetycznego: utrzymanie w systemie nieefektywnych ekonomicznie starych bloków oraz wsparcie inwestycji węglowych, które bez rynku mocy od początku generowałyby straty, wskazano w raporcie.

Cena na aukcjach ustaliła się na poziomie wyższym, niż oczekiwano, na pierwszej aukcji wyniosła aż 240 zł/kW.

Dopisanie do naszych rachunków opłaty mocowej zbiegnie się w czasie z nieuniknionymi w najbliższych latach podwyżkami cen energii elektrycznej, obecnie wstrzymywanymi przez rząd, podkreślono także w analizie. Ostateczna wysokość opłaty mocowej dodawanej do rachunków jest jednak obecnie trudna do oszacowania.

„Jak się to przełoży na odbiorców – do końca nie wiemy. Jest to skomplikowany mechanizm, który sprawi, że różnie odczują to różne grupy odbiorców. Jednocześnie dotychczasowe mechanizmy wsparcia muszą zostać rozwiązane, w tym Operacyjna Rezerwa Mocy, Interwencyjna Rezerwa Zima, interwencyjna praca elektrowni wodnych, wsparcie dla DSR, co łącznie wynosi szacunkowo ok. 800 mln rocznie i to będzie odjęte. Kolejna rzecz do odjęcia to wszystkie płatności związane z pomocą publiczną, w szczególności derogacje i to jest obecnie nie do policzenia. Szacowaliśmy wstępnie ok. 40 zł za MW, ale to było przed derogacjami. Natomiast 60 zł wydaje nam się za dużo” – powiedziała Gawlikowska-Fyk.

Stawka opłaty mocowej zostanie wprowadzona od października 2020 r. i zostanie wyliczona przez Zarządcę Rozliczeń.

Poczynając od przyszłorocznych aukcji w ramach rynku mocy do nowych jednostek zastosowanie będą mieć unijne przepisy dotyczące ograniczenia emisji CO2, a od 2025 r. będą one miały zastosowanie do wszystkich jednostek. Utrzymanie rynku mocy w Polsce będzie się wiązało z koniecznością ponownej notyfikacji tego mechanizmu w Komisji Europejskiej i uzyskania potwierdzenia, że wsparcie publiczne dla jednostek wytwórczych jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Tegoroczna, grudniowa, aukcja będzie ostatnią,
która może się odbyć na dotychczasowych zasadach.

„Wyzwania są ogromne. Trzeba się zastanowić, czy rynek mocy ma sens, skoro jedynymi dużymi jednostkami, które będą mogły uzyskać wsparcie będą jednostki gazowe. Bezrefleksyjne wspieranie gazu ma swój kres, ponieważ będziemy musieli zacząć dążyć do neutralności klimatycznej” – wskazała autorka raportu.

Kolejne pytania wymagające odpowiedzi to: jak wspierać niezawodność i elastyczność, jak rynek mocy wpływa na decentralizację energetyki i rozwój źródeł lokalnych i jak hamować wzrost cen energii elektrycznej.

„Rynek mocy był wprowadzany, kiedy ceny były niskie i wytwórcy oczekiwali wsparcia. Teraz ceny rosną, powstaje więc pytanie, czy jest potrzebny. Kolejna sprawa to perspektywa unijna i przepisy, które nakładają obowiązek kompleksowej reformy rynku. Komisja Europejska wypowie się w przyszłym roku na temat tego, co myśli o adekwatności zasobów w Polsce” – powiedziała Gawlikowska-Fyk.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu