Takiej kary jeszcze nie było. UOKiK uderza w Nord Stream 2

UOKiK nałożył karę na Engie Energy
8 listopada 2019
morskie farmy wiatrowe
Mniej węgla więcej OZE. Resort energii publikuje aktualizację PEP 2040
8 listopada 2019

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stracił cierpliwość i nałożył olbrzymią – jak na polskie warunki – karę 172 mln zł na jedną ze spółek biorących udział w budowie Nord Stream 2. Chodzi o spółkę Engie Energy, która lekceważąc żądania Urzędu, „uporczywie i bezpodstawnie” odmawiała dostarczenia niektórych dokumentów, niezbędnych przy prowadzonym postępowaniu antymonopolowym.

W grudniu 2015 r. 6 spółek (rosyjski Gazprom, szwajcarski Engie, i holenderskie Uniper, OMV, Shell, Wintershell), złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy Nord Stream 2 AG z siedzibą w Szwajcarii. Polski Urząd zajął się ta sprawą na wniosek Komisji Europejskiej.

„Komisja przesłała wnioski do UOKiK i do naszego niemieckiego odpowiednika. Niemcy nie mieli zastrzeżeń i wydali zgodę. Być może pozycja Gazpromu nie jest na tamtym rynku tak znacząca jak u nas” – mówił Marek Niechciał, prezes UOKiK.

W sierpniu 2016 r. Urząd przedstawił zastrzeżenia, dotyczące koncentracji. Uznał, że planowana koncentracja między Gazpromem i pozostałymi spółkami może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Wtedy spółki te wycofały swój wniosek.

„Chodzi o to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że dwie bądź więcej dużych firm postanawia założyć kolejnego molocha, który może mieć dominującą pozycję monopolisty na rynku” – mówił szef UOKiK.

Od kwietnia 2018 r. Urząd prowadzi postępowanie antymonopolowe. Prezes UOKiK postawił zarzuty 6 spółkom, że bez zgody Urzędu i tak sfinalizowały transakcję. Jak ocenia szef polskiej instytucji antymonopolowej jest to próba obejścia przepisów. Według Urzędu jedynym celem, zarówno wycofania zgłoszenia o utworzeniu joint venture i zawarcia późniejszych umów, było sfinansowanie budowy Nord Stream 2.

Decyzja o karze, podjęta dzisiaj przez UOKIK, dotyczy jednej z tych spółek czyli Engie Energy.

„Engie Enegy nie chce z nami współpracować. Odmawia  uporczywie dostępu do dokumentów m.in. na temat współpracy z Gazpromem. Interesują nas informacje o paliwach gazowych, w szczególności umów przesyłu, dystrybucji sprzedaży, magazynowania” – mówił Niechciał

Dodał, że w przypadku pozostałych spółek nie było sytuacji, która skutkowałaby nałożeniem kar. Jak zaznacza Urząd, strona uznała, że informacje, których żąda urząd antymonopolowy nie są dla tej sprawy istotne.

„Pojawia się pytanie dlaczego nie chcą pokazać dokumentów, skoro inni może z pewnym oporem te dokumenty przedstawili, nie zawsze byli entuzjastycznie nastawieni do naszych próśb” – mówił Niechciał.

Pewnym problemem może być egzekucja nałożonej kary na spółkę, która nie dysponuje w Polsce majątkiem.

„Standardowo firmy odwołują się od naszych decyzji. W tym przypadku, kiedy stanie się ona prawomocna, będziemy zastanawiać się nad sposobem egzekucji. Jest to bowiem sprawa bezprecedensowa” – dodał szef UOKiK.

Jak dodał, sprawa i tak może trafić do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, a w dalszej kolejności do apelacyjnego.

„Jeśli dojdzie do odwołania to idziemy do sądu. Z orzecznictwa sądu wynika, ze kara może zostać nałożona nie tylko dlatego, że przedsiębiorca nie udzielił informacji, ale także jeżeli przekazał je po wszczęciu postępowania” – mówił Robert Kamiński, dyrektor departamentu kontroli koncentracji.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu