Polacy coraz bardziej świadomi zmian w klimacie

Polska to już trzeci największy rynek paliwowy BP w Europie
13 stycznia 2020
rurociąg
PERN usprawnia kontrolę rosyjskiej ropy naftowej
14 stycznia 2020

Chcąc przeciwdziałać zmianom klimatu, 73 proc. ankietowanych Polaków zamierza korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu – wynika z II edycji ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), przeprowadzonej we współpracy z firmą BVA. Obecnie tę formę komunikacji wybiera 33 proc. ankietowanych.

„Ogólnie rzecz biorąc, Polacy są gotowi wprowadzić zmiany związane ze stylem życia, które mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu, jednak jeśli chodzi o aktywność społeczną, opinie respondentów są podzielone” – czytamy w komunikacie.

Celem ankiety było zbadanie nastrojów obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Druga partia wyników dotyczy indywidualnych starań podejmowanych przez mieszkańców różnych krajów na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, podano.  

W ankiecie badano następujące kategorie działań:

Zużycie energii w domu. 69 proc. Polaków twierdzi, że ogranicza ogrzewanie domu lub mieszkania zimą ze względu na ochronę środowiska, a kolejne 8 proc. deklaruje taki zamiar. Jeśli chodzi o wykorzystanie zielonej energii, Polska pozostaje w tyle za innymi krajami Europy: 10 proc. obywateli zaczęło korzystać w domu z usług dostawcy zielonej energii, podczas gdy średnia europejska wynosi 25 proc.. Należy jednak zauważyć, że 51 proc. ankietowanych Polaków chce podjąć taki krok w najbliższych miesiącach. 

Żywność. 96 proc. Polaków zamierza kupować produkty lokalne lub sezonowe. To ponad dwa razy więcej, niż wynosi wskaźnik liczby osób, które już teraz podejmują takie działania (40 proc.). Ponadto 80 proc. badanych chce ograniczyć spożycie czerwonego mięsa. Taką deklarację częściej składają kobiety niż mężczyźni: 74 proc. mężczyzn wyraża gotowość zmiany nawyków żywieniowych, a w przypadku kobiet wskaźnik ten ma wartość 85 proc..

Transport. 85 proc. Polaków ma zamiar częściej pokonywać codzienne trasy pieszo lub na rowerze. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 76 proc.. W Polsce 73 proc. ankietowanych zamierza korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu. W pozostałych krajach europejskich współczynnik ten osiąga poziom 64 proc.. Obecnie 33 proc. ankietowanych obywateli Polski regularnie korzysta z transportu publicznego.

Wakacje. 75 proc. Polaków ma zamiar rzadziej latać samolotem, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Liczba ta odpowiada średniej europejskiej. 81 proc. osób uczestniczących w badaniu chce korzystać z pociągu zamiast samolotu w przypadku podróży trwających maksymalnie pięć godzin.

Opakowania i odpady. 94 proc. Polaków zamierza kupować mniej produktów z tworzyw sztucznych. W szczególności 89 proc. respondentów chce zrezygnować z zakupu napojów w plastikowych butelkach, a 94 proc. z zakupu produktów pakowanych w folię. Kobiety są bardziej zainteresowane podjęciem takich działań niż mężczyźni: 50 proc. Polek przestało już używać plastikowych torebek na zakupy, a w przypadku mężczyzn wskaźnik ten wynosi 36 proc..

Marki i przedsiębiorstwa. 51 proc. Polaków jest gotowych wziąć udział w demonstracjach związanych ze zmianami klimatu, a 49 proc. nie ma takiego zamiaru. Jedynie 67 proc. ankietowanych byłoby skłonnych przyłączyć się do bojkotu przedsiębiorstw lub marek, które przyczyniają się w dużym stopniu do globalnego ocieplenia. W skali kontynentu wskaźnik ten ma wartość 76 proc.. Warto jednak dodać, że 41 proc. Polaków wskazało chęć zainwestowania oszczędności w zielone fundusze, wskazano.

Gotowość do podjęcia w 2020 roku działań związanych z powstrzymaniem zmian klimatu można zaobserwować na całym świecie. Mieszkańcy różnych regionów są zgodni w kwestii ograniczenia zużycia plastiku: 81 proc. Amerykanów, 93 proc. obywateli Unii Europejskiej i 98 proc. Chińczyków zamierza kupować mniej produktów z tworzyw sztucznych. Jednak jeśli chodzi o zużycie energii w gospodarstwach domowych, nie można zauważyć jednolitych trendów: ponad 94 proc. ankietowanych obywateli Chin chce skorzystać z usług dostawców zielonej energii, ale w Europie i w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie odpowiednio 70 proc. i 64 proc.. Podobnie jest w kwestii inwestowania w zielone fundusze: taki krok zamierza wykonać w 2020 roku ponad 86 proc. ankietowanych Chińczyków, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie – odpowiednio 56 proc. i 52 proc., podkreślono.

„Jestem podekscytowana faktem, że obywatele Unii Europejskiej tak bardzo angażują się w działania związane z powstrzymaniem zmian klimatu. Są one elementem trendów społecznych i ekonomicznych, dzięki którym możemy próbować przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom. Europejski Bank Inwestycyjny będzie zdecydowanie wspierać inicjatywy obywateli na rzecz bezpiecznej przyszłości. Cieszymy się, że tak wiele osób pragnie coś zrobić na rzecz klimatu i że staje się to dla nich częścią codziennego życia. Sukces odniesiemy jedynie wówczas, gdy będziemy wspólnie dążyć do jego osiągnięcia” – podsumowała, cytowana w materiale, Emma Navarro, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska.

Europejski Bank Inwestycyjny nawiązał współpracę z pracownią badania rynku BVA, aby przeprowadzić szczegółową analizę nastrojów ludzi w kwestii zmiany klimatu. Druga edycja ankiety EBI dotyczącej klimatu ma dostarczyć informacji do szerszej debaty na temat nastrojów i oczekiwań mieszkańców różnych krajów w zakresie działań na rzecz klimatu. Przedstawiony materiał zawiera drugą z czterech serii danych, które zostaną opublikowane w latach 2019 i 2020 (każda seria jest poświęcona innemu obszarowi tematycznemu). W badaniu przeprowadzonym w dniach od 27 września do 21 października 2019 roku wzięło udział 30 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego z 30 krajów objętych ankietą.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu