Wirus stawia pod znakiem zapytania rozwój elektromobilności

PKN Orlen miał 1 796 stacji benzynowych na koniec marca
21 kwietnia 2020
Pierwsza „morska” legalizacja zbiornika w bazie w Dębogórzu
21 kwietnia 2020

Zakłócenia w produkcji oraz niepewna dynamika popytu w związku z koronawirusem stawiają wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie pod znakiem zapytania, co z kolei może utrudnić europejskim producentom samochodów spełnienie ich celów emisyjnych, oceniła agencja Fitch Ratings. Według agencji, łączna sprzedaż nowych samochodów w Europie spadnie w br. o ok. 15 proc.

Zgodnie z unijnymi regulacjami, producentom samochodów grożą kary w wysokości 95 euro za każdy gram CO2/km przekraczający ich indywidualne cele emisyjne. Niespełnienie tych celów grozi również szkodą na wizerunku firmy, jako że rośnie świadomość ekologiczna konsumentów – podkreślili eksperci Fitch.

„Kluczowa dla redukcji emisji CO2 jest właśnie sprzedaż samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. W pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku ich sprzedaż wzrosła, utrzymując producentów aut na dobrej drodze do spełnienia celów klimatycznych na ten rok. Jednakże wydaje się, że środki podjęte w wyniku pandemii i wstrzymanie produkcji znacząco zakłócą łańcuchy dostaw, w tym do produkcji baterii samochodowych, co nie pozostanie bez wpływu na produkcję i opóźnienie wprowadzenia na rynek ważnych modeli EV” – czytamy w komunikacie.

Fitch przewiduje, że pomimo tego, iż dla producentów samochodów rozwój pojazdów elektrycznych jest obecnie priorytetem dla działów badań i rozwoju, co najmniej dwa miesiące testów i produkcji zostanie utracone.

Agencja zwraca też uwagę, że trudno ocenić wpływ pandemii na popyt na samochody elektryczne już po tym, jak sytuacja na rynku wróci do normy. Na razie popyt na nowe modele EV ogłoszone w 2019 roku jest raczej słaby, ze względu na niewystarczającą infrastrukturę do ładowania oraz wysokie ceny.

„Dodatkowo rosnąca presja na finanse poszczególnych rządów w Europie może prowadzić do ograniczenia zachęt do kupowania pojazdów elektrycznych lub spowolnienia rozwoju sieci ładowarek, zmniejszając zainteresowanie konsumentów” – zaznaczono.

Problemem jest także ostatni spadek cen ropy naftowej, jako że niższe ceny benzyn ograniczają korzyści z korzystania z samochodów elektrycznych względem silników spalinowych.

„Te wszystkie czynniki sprawiają, że sprzedaż samochodów elektrycznych w 2020 r. może być znacznie niższa niż pierwotnie zakładano, co przełoży się na niespełnienie celów emisyjnych przez część producentów i zapłacenie przez nich wyższych kar, niż zakładają obecne ratingi. Jednakże spadek udziału diesli w łącznej sprzedaży aut, obserwowany w ostatnich 2-3 latach, ustabilizował się na poziomie ok. 30 proc., co pomoże producentom w redukcji CO2. Dodatkowo, łączna sprzedaż nowych samochodów w Europie spadnie w 2020 r. o ok. 15 proc. według najnowszych szacunków Fitch. To sprawi, że niższa będzie także sprzedaż EV konieczna do ograniczenia emisji przez producentów” – czytamy dalej.

Niższa sprzedaż ogółem ograniczy także potencjalne kary, które kalkulowane są względem łącznej liczby sprzedanych pojazdów.

W ocenie Fitch Ratings, kluczowa będzie reakcja unijnych regulatorów, jako że obecna nadzwyczajna sytuacja może prowadzić do mniej sztywnego podejścia do kwestii ograniczenia emisji.

„Oceniamy, że wśród europejskich producentów największe ryzyko ciąży na firmach Daimler, BMW, Renault i FCA, biorąc pod uwagę dystans do celów na 2020/2021 i zależność od sprzedaży EV w celu ich osiągnięcia. Jednakże umowa FCA z Teslą może ograniczyć to ryzyko” – podsumowano.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu