Inwestycje w polskiej fotowoltaice przyspieszają. Na przekór epidemii COVID-19?

Zarząd PKN Orlen wybrany w niezmienionym składzie
21 maja 2020
Zapotrzebowanie na prąd spadło o 9,3 proc.
22 maja 2020

O 139,6 MW do 1,90 GW wzrosła w marcu 2020 r., według Agencji Rynku Energii S.A. moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych podłączonych do sieci energetycznej. Dzięki temu, że w I kwartale przyrost wyniósł już 375,4 MW, szykuje się nam kolejny rekordowy rok w polskiej fotowoltaice.

Łączna moc zainstalowana instalacji solarnych podłączonych do sieci przez operatorów systemu energetycznego wyniosła na koniec marca br. 1 901,6 MW, to 139,6 MW tj. o 7,92% więcej niż miesiąc wcześniej.  

Przypomnijmy, że w lutym przyrost wyniósł 126,19 MW, a w styczniu 109,61 MW. Co wskazywałoby, że po chwilowym spadku na przełomie roku, rozwój branży przyspiesza z miesiąca na miesiąc. I to pomimo epidemii chińskiego koronowirusa SARS-CoV-2, i wprowadzania od początku marca kolejnych ograniczeń, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w Polsce (4 marca potwierdzono oficjalnie pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 u pacjenta w Zielonej Górze, a od 14 marca wprowadzono stan epidemiczny).

W sumie więc w I kwartale 2020 roku, według ARE, moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych wzrosła o 375,4 MW, tj. o 24,6% względem końca roku. W tym samym okresie ub.r. przyrost mocy wyniósł 134,8 MW. Tegoroczny przyrost jest więc większy o bagatela ok. 240 MW. W całym 2019 r. w fotowoltaice przybyło 968 MW mocy zainstalowanej, co dawało średnio 242 MW na kwartał. Wszystko wskazuje na to, że szykuje się nam kolejny rekordowy rok w polskiej fotowoltaice. I jeśli tempo z I kwartału, w który wypracowano drugi wyniki w historii polskiej fotowoltaiki się utrzyma, to na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych może wynieść ok. 2,8-3 GW.

Rozwój branży, mimo epidemii chińskiego koronowirusa SARS-CoV-2 to po części zasługa niesłabnącego zainteresowania prosumentów uzyskaniem wsparcia z rządowego programu „Mój Prąd”. W II naborze, który rozpoczął się 13 stycznia 2020 r., do końca marca do NFOŚiGW wpłynęły łącznie 25 074 wnioski o dofinansowanie. Dotację można otrzymać dopiero po zrealizowaniu inwestycji, i podłączeniu mikroinstalacji przez operatora sieci dystrybucyjnej. Średnia moc instalacji, na które przyznano dotychczas dotacje w ramach II naboru to 5,6 kW. Można więc szacować, że łączna moc instalacji, dla których wnioskowano o wsparcie w I kwartale wyniosła 140 MW. To 37% mocy instalacji PV podłączonych w tym okresie do sieci elektroenergetycznej w Polsce.

Zakładając, że wszyscy prosumenci, którzy zainwestowali w mikroinstalacje wystąpili o wsparcie do NFOŚiGW, to przy średnim koszcie 4,5 tys. zł na 1 kWp, oznacza to, że ponieśli nakłady w wysokości ok. 630 mln zł. Jeśli reszta, czyli 235 MW to łączna moc instalacji profesjonalnych, których koszt budowy jest mniejszy o ok. 50% i wynosi ok. 3 mln zł za 1 MW, to w tym segmencie nakłady wyniosły ok. 700 mln zł. W sumie więc CAPEX polskiej fotowoltaiki w I kwartale br. można szacować ostrożnie na 1,3 mld zł.

Według danych ARE, moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła się licząc rok do roku o 1 260,1 MW (tj. o 174,4%). Wzrost jest imponujący, zwłaszcza na tle przyrostu mocy pozostałych czterech segmentów branży oze: hydroenergetyki, elektrowni biomasowych, biogazowni i elektrowni wiatrowych. Łączna moc zainstalowana tych czterech źródeł wzrosła w ciągu roku o 104,7 MW (tj. o 1,3%). 12-krotnie wolniej niż fotowoltaiki.

Energetyka solarna rośnie dynamicznie od dwóch lat – jeszcze na koniec 2017 r. moc zainstalowana elektrowni słonecznych podłączonych do systemu energetycznego wynosiła 185,7 MW. Ponad 10-krotnie mniej niż obecnie. To głównie dzięki inwestycjom w tym segmencie udział mocy zainstalowanej oze w polskim  systemie energetycznym systematycznie rośnie, i na koniec marca osiągnął poziom 20,8%.  

Dzięki szybkiemu rozwojowi fotowoltaika od lipca 2019 r. jest wiceliderem branży oze, skracając systematycznie dystans do lidera rynku OZE: lądowej energetyki wiatrowej. Różnica pomiędzy energetyką słoneczną a wiatrową nadal jest jednak znacząca – 1,90 GW versus 5,92 GW mocy z wiatru, czyli 4 GW.

Źródło: Agencja Rynku Energii S.A., obliczenia własne
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A., obliczenia własne
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A., obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu