Na stacjach może pojawić się mniejszy popyt na paliwo

PGNiG ma kontrakt na dostawy norweskiego gazu
16 października 2020
Jedyny podziemny magazyn ropy i paliwa zostanie rozbudowany
16 października 2020

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej oraz wprowadzaniem ponownych restrykcji możemy odnotować ponowny spadek popytu na paliwo, choć nie w takim stopniu, jak to miało miejsce wiosną. To może powodować, że ceny paliwa na stacjach w najbliższym czasie jeszcze spadną lub utrzymają się na niezmienionym poziomie, – wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

W okresie od 9 do 15 października ceny benzyny i oleju napędowego, podobnie jak w poprzednim tygodniu, spadały. Za benzynę bezołowiową 95 płacimy 4,43 zł/l, bezołowiową 98 – 4,72 zł/l, olej napędowy – 4,30 zł/l, autogaz 2,05 zł/l. W skali tygodnia obniżka średniego poziomu cen benzyn wyniosła 2-3 gr/l, a oleju napędowego o 5 gr/l. W przypadku autogazu odnotowaliśmy wzrost cen o 3 gr/l.

Obniżki cen dzisiaj wynikają z wahań cen na rynku hurtowym, ale także z rezygnacji części marży przez właścicieli stacji. Niestety w związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej oraz wprowadzaniem ponownych restrykcji możemy odnotować ponowny spadek popytu na paliwa, choć nie w takim stopniu jak to miało miejsce wiosną. To może powodować, że ceny paliw na stacjach w najbliższym czasie jeszcze spadną lub utrzymają się na niezmienionym poziomie.

Ceny grudniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent w piątek rano utrzymują się w rejonie 42,60 USD/bbl i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. Wyraźny wzrost zmienności obserwowaliśmy na rynku ropy naftowej w czwartek po publikacji danych amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA). Notowania grudniowej serii kontraktów na ropę naftową Brent najpierw spadły z poziomu 43,48 w rejon 41,56 USD/bbl, a następnie w drugiej części sesji, po publikacji danych EIA, rynek powrócił w rejon 43 USD/bbl. Czynnikiem podwyższonego ryzyka dla rynku i jego popytowej strony pozostaje druga fala epidemii koronawirusa, nowe rekordy zakażeń  i obostrzenia szczególnie w Europie i USA.

Wsparciem dla cen okazały się dane amerykańskiej EIA, a dokładnie odczyty konsumpcji. Co prawda produkcja ropy naftowej w USA spadła w skali tygodnia  aż 0,5 mln bbl/d do 10,5 mln bbl/d, jednak wpływ na to zapewne miał huragan Delta, z powodu którego pojawiły się ograniczenia w wydobyciu ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że pewnym zaskoczeniem, w dobie groźby kolejnych lockdownów, okazał się tygodniowy wzrost konsumpcji ropy naftowej w USA o 1,1 mln bbl/d (6 proc.), do 19,475 mln bbl/d.

Amerykańskie rezerwy ropy naftowej z kolei spadły w ubiegłym tygodniu 3,8 mln bbl, a nadwyżka w stosunku do 5-letniej średniej zmniejszyła się do 11 proc.. Tymczasem Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w corocznym World Oil Outlook przedstawiła najnowsze prognozy dla światowego rynku ropy naftowej. Szacunki IEA są oczywiście znacznie mniej optymistyczne dla rynku niż przed tygodniem prezentował OPEC. Zdaniem agencji światowa Konsumpcja ropy naftowej w najbliższych 21 latach wzrośnie zaledwie 6,3  proc. (6,2 mln bbl/d) z poziomu 97,9 mln bbl/d w roku 2019 do 104,1 mln bbl/d w roku 2040. Dodatkowo IEA zrewidowała w dół szacunki wzrostu konsumpcji ropy naftowej w tym i przyszłym roku zakładając, że odbudowa popytowej strony rynku po pandemii koronawirusa zajmie więcej czasu. Prognozy dla tego roku zostały zrewidowane w dół o 0,14 mln bbl/d do 91,95 mln bbl/d. W roku 2021 wzrost konsumpcji będzie 0,24 mln bbl/d niższy niż prognozowano jeszcze przed miesiącem a światowy popyt osiągnie średni poziom 97,1 mln bbl/d. Poza tym IEA ostrzega, że do roku 2030 w gospodarkach rozwiniętych blisko 14 proc. mocy rafineryjnych zagrożone jest redukcją lub całkowitym wyłączeniem. W ciągu najbliższych 5 lat zgodnie z prognozami IEA światowe moce przerobowe rafinerii wzrosną 6 mln bbl/d a konsumpcja w tym samym okresie zwiększy się zaledwie 2 mln bbl/d.

(ISBnews/ BM Reflex)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu