Licznik OZE: w grudniu do systemu podłączono rekordowe 512 MW nowych mocy

Ursus znalazł partnera do prac przy samochodzie elektrycznym
17 lutego 2021
NFOŚiGW dofinansuje budowę robota do czyszczenia paneli PV
17 lutego 2021

Już 12,5 GW mocy zainstalowanej miały na koniec 2020 r. odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. To efekt tego, że w grudniu podłączono instalacje o 511,6 MW mocy. Miesięczny rekord padł dzięki nowym farmom wiatrowym. Udział bezemisyjnych źródeł w łącznej mocy zainstalowanej sektora elektroenergetycznego w Polsce wzrósł do 24,1%.

Odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego miały na koniec grudnia ub.r. 12 490,3 MW mocy zainstalowanej, co oznacza wzrost m/m o 4,3%, tj. o 511,64 MW. I był absolutny rekord pod względem wartości miesięcznego przyrostu mocy czystych instalacji. W 2020 r. mediana miesięcznych przyrostów wyniosła 267,16 MW, a średnia arytmetyczna 246,8 MW. Rekordowe wyniki grudnia były więc odpowiednio o 91,5% i 107,3% większe niż średnie z 2020 r. Po raz szósty z rzędu moc czystych instalacji wzrosła m/m o ponad 250 MW.

W grudniu za wzrost mocy OZE o 511,64 MW m/m odpowiadały wszystkie OZE:

  • elektrownie fotowoltaiczne, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 255,68 MW, tj. o 6,9%, do 3 960,04 MW;
  • elektrownie wiatrowe, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 251,13 MW, tj. o 4,08%, do 6 401,85 MW;
  • elektrownie na biomasę, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 3,0 MW, tj. o 0,33% do 906,65 MW;
  • elektrownie wodne, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 0,99 MW, tj. o 0,10% do 974,09 MW;
  • elektrownie biogazowe, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 0,85 MW, tj. o 0,34%, do 247,68 MW.

W grudniu do dominującej w zestawieniach fotowoltaiki dołączyły farmy wiatrowe, i dzięki pracy na dwóch silnikach branży udało się pobić rekord. Na 511,64 MW nowych mocy OZE nowo podłączone elektrownie solarne stanowiły 50,0%, a lądowe farmy wiatrowe 49,1%. Widać, że boom inwestycyjny w segmencie fotowoltaicznym napędzany przez prosumentów nie ustaje, choć trzeci miesiąc z rzędu miesięczny przyrost nieznacznie słabnie. Ciągle jednak wartość nowo podłączonych mikroinstalacji i farm fotowoltaicznych podłączonych do systemu elektroenergetycznego można szacować na co najmniej 1 mld zł miesięcznie.

Wygląda na to, że w grudniu do użytkowania weszło netto co najmniej 100 turbin wiatrowych na kilku dużych farmach. Wielkość niezbędnych nakładów na 1 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej szacuje się na 1,4 mln euro. W grudniu podłączono więc kilka farm, których łączną wartość można szacować na 351,6 mln euro (1,58 mld zł).

Na tle liderów inwestycje w pozostałe zielone źródła wyglądają marginalnie.

Od początku 2020 r. narastająco, według ARE moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii zwiększyła się o 2 943,93 MW, tj. o 30,84% z poziomu 9 528,4 MW. Wzrost mocy zanotowano we wszystkich pięciu rodzajach OZE, choć największe przyrosty niezmiennie odnotowała fotowoltaika, do której dołączyły lądowe farmy wiatrowe:

  • moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych zwiększyła się o 2 430,87 MW, tj. 159,0%, z poziomu 1 529,20 MW;
  • moc zainstalowana lądowych elektrowni wiatrowych zwiększyła się o 490,76 MW, tj. o 8,3%, z poziomu 5 911,10 MW;
  • moc zainstalowana elektrowni biogazowych zwiększyła się o 15,57 MW, tj. o 6,7%, z poziomu 232,1 MW;
  • moc zainstalowana elektrowni na biomasę zwiększyła się o 3,40 MW, tj. o 0,4%, z poziomu 903,3 MW;
  • moc zainstalowana elektrowni wodnych zwiększyła się o 3,33 MW, tj. o 0,3%, z poziomu 970,8 MW.

W danych w ujęciu narastająco widać ogromną popularność fotowoltaiki wśród inwestorów. Na 2 943,93 MW nowych mocy w odnawialnych źródłach podłączonych w ciągu 2020 roku instalacje PV stanowiły 82,6%. Eldorado branży instalatorów PV, trwające od dwóch lat, to efekt tego, że w mikroinstalacje PV inwestują setki tysięcy prosumentów. Dzięki usłudze net metering, czyli możliwości oddania do sieci nadwyżki energii wyprodukowanej przez ich instalacje, z możliwością jej odzyskania w ciągu roku, mogą znacząco oni obniżyć swoje rachunki za prąd. Do tego opłacalność inwestycji wspierały rządowe dotacje udzielane w ramach programów „Mój Prąd”, czy „Czyste Powietrze”. Boom zdaje się jednak wyhamować. Wynik grudnia – choć imponujący – o 26,1% powyżej średniej arytmetycznej i 30,4% większy od mediany –  był wprawdzie czwartym w roku, ale jednocześnie od szczytu w październiku miesięczne przyrosty mocy zainstalowanej są z miesiąca na miesiąc coraz mniejsze. 6 grudnia zakończono, znacznie przed czasem drugą edycję programu Mój Prąd (skorzystało z niego 220 tys. prosumentów, którym przekazano łącznie 1,1 mld zł). Co będzie gdy, zabraknie paliwa z tej dotacji zobaczymy.  Na szczęście do sieci podłączanych jest też coraz więcej dużych farm solarnych, które wygrały w aukcjach URE na sprzedaż zielonej energii z gwarantowanymi cenami w latach 2018-2019. Dzięki temu branża odnotowała rekordowy przyrost mocy, a łączne nakłady na przydomowe instalacje i farmy słoneczne w 2020 r. można szacować na co najmniej 10 mld zł.

Jak widać w energetyce wiatrowej do systemu elektroenergetycznego włączane są kolejne farmy wiatrowe, które brały udział dwa lata temu w aukcjach Urzędu Regulacji Energetyki. W ciągu 2020 r. moc zainstalowana zawodowych elektrowni wiatrowych zwiększyła się o 17,4%, tj. o 242,03 MW do 1 633,4 MW. Z kolei moc zainstalowana tzw. niezależnych pozostałych elektrowni wiatrowych, czyli należących do prywatnych inwestorów zwiększyła się o blisko 248,73 MW, tj. 5,5% do 4 768,5 MW.

Na podstawie danych ARE można szacować, że w 2020 r. pracę rozpoczęło do 250 nowych turbin wiatrowych. Szacunkowe koszty ich budowy to ok. 687 mln euro, czyli 3,1 mld zł.

Wartość CAPEX na instalacje fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe podłączone w ub.r. do sieci elektroenergetycznej można szacować łącznie na 13 mld zł. Nakłady inwestycyjne poniesione na budowę pozostałych odnawialnych źródeł energii w 2020 r. choć ze względów środowiskowych ważne, to z punktu widzenia branży były stosunkowo niewielkie, bo rzędu 150 mln zł.

Na koniec grudnia udział OZE w mocy zainstalowanej, według danych ARE,  wyniósł ponad 24,1%. Jednostki konwencjonalne cieplne zapewniały 73,2% mocy, a elektrownie szczytowo-pompowe prawie 2,7%. Dzięki rekordowym podłączeniom udział OZE w bazie wytwórczej wzrósł m/m o 0,3 pkt. proc., w porównaniu do końca 2019 r. o blisko 3,9 pkt. proc.

Przyrost moc zainstalowanej OZE w 2020 r. (MW)

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu