PSPA proponuje wprowadzenie wyższych dopłat do e-aut

W 2020 r. udział energii pochodzącej z węgla spadł poniżej 70 proc.
17 marca 2021
Średnia cena ropy Brent wzrośnie do 60 USD za baryłkę
17 marca 2021

Aby skutecznie wpłynąć na wzrost wolumenu sprzedaży pojazdów elektrycznych, system wsparcia powinien obejmować dopłaty rzędu 25-30 tys. zł na samochód, z limitem ceny maksymalnej podniesionym do około 200 tys. zł – ocenił Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

„System dofinansowania, który po raz pierwszy uruchomiony został w Polsce w 2020 roku, był krokiem we właściwym kierunku, ale z dopłatą na poziomie maksymalnie 18,7 tys. zł, obwarowaną licznymi warunkami i niskim limitem maksymalnej ceny auta na poziomie 125 tys. zł, nie był w stanie znacząco wpłynąć na rynek” – powiedział Mazur. 

Szef PSPA ma nadzieję, że w nowej wersji system dopłat ulegnie zmianie. W jego ocenie, potrzebne są także zmiany legislacyjne, idące w kierunku efektywnie funkcjonującego systemu bonus – malus.

„Ubiegłoroczny program miał charakter pilotażowy, więc mam nadzieję, że zostanie z niego wyciągnięta nauka. Z ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród członków PSPA wynika, że system wsparcia zakupu elektrycznych samochodów osobowych powinien być dostępny dla szerszego grona beneficjentów, uwzględniającego poza osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej także przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, konieczne jest odejście od najniższego w Europie poziomu maksymalnej ceny dotowanego pojazdu. Co więcej – sama dopłata również powinna zostać podwyższona” – dodał.

Według dyrektora generalnego PSPA, rozsądny limit ceny pojazdu elektrycznego to taki, który nie obejmuje samochodów kategorii premium, ale jednocześnie włącza w możliwość uzyskania dopłaty jak największą liczbę producentów i modeli.

„Wydaje się, że jest to obecnie poziom około 200 tys. zł. Natomiast sama wysokość dopłaty, którą można uznać za na tyle atrakcyjną, aby w znaczącym stopniu przyczyniała się do wzrostu sprzedaży elektryków na polskim rynku, to ok. 25-30 tys. zł” – ocenił Mazur.

Maciej Mazur przedstawił również prognozy rejestracji nowych e-aut. Liczba rejestracji osobowych i dostawczych samochodów czysto elektrycznych w Polsce może wynieść ok. 12 tys. sztuk w 2021 roku, w porównaniu do ponad 5 tys. sztuk w roku 2020

„Wprawdzie w styczniu mieliśmy do czynienia ze spadkiem rejestracji EV w ujęciu rok do roku, ale był to tzw. efekt grudnia, który w minionym roku po raz pierwszy w elektromobilności był tak mocno zauważalny. Zarejestrowano wówczas rekordową – w warunkach polskich – liczbę samochodów elektrycznych. To efekt zaktualizowanych wymogów emisyjnych. Im bliżej było końca 2020 r., tym bardziej wzrastała presja, żeby w jak największej liczbie rejestrować ‚elektryki'” – powiedział Mazur. 

Według niego, rok 2021 na polskim rynku powinien być podobny do poprzedniego pod względem rozłożenia rejestracji samochodów elektrycznych w poszczególnych miesiącach – wolumeny sprzedaży powinny rosnąć wraz ze zbliżaniem się do końca roku.

„Podobnie, jak na początku 2020 r., obecnie również czekamy na potencjalne dopłaty do zakupu pojazdów zeroemisyjnych. Jednak nawet przed ich wdrożeniem, rynek będzie się rozwijał, chociażby ze względu na coraz atrakcyjniejszą ofertę samochodów z napędem elektrycznym, która obecnie obejmuje już ponad 100 modeli w praktycznie wszystkich segmentach rynkowych” – dodał Mazur. 

Szef PSPA ma nadzieję, że udział rejestracji pojazdów elektrycznych w łącznej liczbie rejestracji samochodów osobowych w Polsce będzie systematycznie wzrastał. W 2020 roku (w przypadku pojazdów nowych) wynosił około 0,9 proc., w 2021 roku może wzrosnąć do 2 proc., a w perspektywie roku 2025 może przekroczyć 10 proc. 

„Znaczące zwiększenie udziału EV w łącznej liczbie rejestracji samochodów na polskim rynku nie jest już odległą perspektywą” – podsumował. 

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu