Liczniki OZE – marzec 2021 r.

Cena gazu ziemnego sprowadzanego z UE wzrosła o 30 zł
14 maja 2021
Na stronach URE dostępne są plany łańcuchów dostaw dla morskich farm wiatrowych
17 maja 2021

Liczby miesiąca – marzec 2021 r.

header_top_03

Moc elektryczna zainstalowana elektrowni w Polsce (MW)

2021-03-01

 

Moc elektryczna zainstalowana OZE w Polsce (MW)

2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04

Moc elektryczna zainstalowana elektrowni w Polsce (MW)

Produkcja energii elektrycznej (GWh)

2021-03-05
2021-03-06

Produkcja energii elektrycznej - w marcu 2021 r.

Produkcja energii elektrycznej w l. 2019-2021 (GWh)

2021-03-07
2021-03-08

Produkcja energii elektrycznej w 2021 r. (GWh)

Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2021 r. (GWh)

19 maja 2023

PGE znalazła poliuretanowe remedium na erozję łopat turbin wiatrowych

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE rozpoczęła montaż specjalnych osłon na krawędziach łopat turbin wybranych 15 elektrowni wiatrowych. Innowacyjna poliuretanowa powłoka będzie je lepiej chronić […]
14 października 2021

Licznik OZE: w sierpniu moc zainstalowana wzrosła do blisko 15 GW

O blisko 380 MW wzrosła w sierpniu br. moc zainstalowana odnawialnych źródeł w Polsce – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. To głównie dzięki nowo […]
14 października 2021

Licznik OZE: odbicie w zielonej generacji w sierpniu

Odnawialne źródła podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w sierpniu br. 2 368,38 GWh energii elektrycznej, o 16,8% więcej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych […]
14 września 2021

Licznik OZE: dalszy spadek zielonej generacji w lipcu

Odnawialne źródła podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w lipcu 2 027,68 GWh energii elektrycznej, o 2,2% mniej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Agencji […]
14 września 2021

Licznik OZE: moc zainstalowana wzrosła do ponad 14,5 GW

O blisko 330 MW wzrosła w lipcu br. moc zainstalowana odnawialnych źródeł w Polsce – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. To głównie dzięki nowo […]
14 sierpnia 2021

Licznik OZE: gwałtowny spadek produkcji zielonej energii w czerwcu

Odnawialne źródła podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w czerwcu 2 074,32 GWh energii elektrycznej, o 25,9% mniej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Agencji […]
14 sierpnia 2021

Licznik OZE: rekordowy przyrost nowych mocy OZE w czerwcu

O 572 MW wzrosła w czerwcu br. moc zainstalowana odnawialnych źródeł w Polsce – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. Ten rekordowy przyrost to efekt […]
14 lipca 2021

Licznik OZE: w maju zielona generacja dalej rosła

Odnawialne źródła podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w maju 2 797,67 GWh energii elektrycznej, o 3,1% więcej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Agencji […]
14 lipca 2021

Licznik OZE: majowe spowolnienie przyrostu nowych mocy OZE

Ponad 13,6 GW mocy zainstalowanej miały na koniec maja 2021 r. odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego – wynika z danych Agencji Rynku Energii […]
14 czerwca 2021

Licznik OZE: kwiecień przyniósł dalszą poprawę zielonej generacji

Odnawialne źródła podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w kwietniu 2 712,5 GWh energii elektrycznej, o 3,7% więcej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Agencji […]
14 czerwca 2021

Licznik OZE: większy przyrost mocy zainstalowanej w kwietniu

Blisko 13,4 GW mocy zainstalowanej miały na koniec kwietnia 2021 r. odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego – wynika z danych Agencji Rynku Energii […]
14 maja 2021

Licznik OZE: dzięki przebudzeniu fotowoltaiki moc instalacji OZE wzrosła do 13 GW

Już 13 GW mocy zainstalowanej miały na koniec marca 2021 r. odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego – wynika z danych Agencji Rynku Energii […]

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu