Licznik OZE: dzięki przebudzeniu fotowoltaiki moc instalacji OZE wzrosła do 13 GW

Ceny paliwa na stacjach benzynowych powinny pozostać bez zmian
14 maja 2021
Cena gazu ziemnego sprowadzanego z UE wzrosła o 30 zł
14 maja 2021

Już 13 GW mocy zainstalowanej miały na koniec marca 2021 r. odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. W ciągu I kwartału zwiększyła się ona o 580 MW. Udział zielonych źródeł w łącznej mocy zainstalowanej sektora elektroenergetycznego w Polsce wzrósł do 25,3%.

Podłączone do krajowego systemu energetycznego odnawialne źródła energii (OZE) miały na koniec marca br. 13 068,8 MW mocy zainstalowanej, co oznacza wzrost m/m o 1,90%, tj. o 243,4 MW. W 2021 r. średnia arytmetyczna miesięcznych przyrostów wynosiła 192,8 MW, zaś mediana 202,2 MW. Moc nowo podłączonych instalacji w marcu była, więc odpowiednio o 26,2% i 21,6% większa niż tegoroczne średnie.

W marcu br. na wzrost mocy OZE o 243,57 MW m/m odpowiadało cztery rodzaje OZE:

 • elektrownie fotowoltaiczne, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 232,40 MW, tj. o 5,5%, do 4 475,15 MW;
 • elektrownie wiatrowe, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 10,10 MW, tj. o 0,2%, do 6 461,59 MW;
 • elektrownie biogazowe, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 0,69 MW, tj. o 0,3%, do 251,8 MW;
 • elektrownie wodne, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 0,38 MW, tj. o 0,04%, do 972,71 MW.

Moc zainstalowana  elektrowni na biomasę zmniejszyła się m/m o 0,2 MW, tj. o 0,02% do 907,56 MW.

Dane ARE za marzec 2021 r. pokazują poprawę w fotowoltaice. Po czterech z rzędu spadkach przyrostu nowych mocy PV, trwający od czterech miesięcy trend zmienił kierunek. To dobra wiadomość dla branży instalacyjnej, która uzależniona jest od prosumentów. Tempo przyrostu mocy słabło bowiem z miesiąca na miesiąc, co ma związek wyczerpaniem się 1,1 mld zł środków w rządowym programie „Mój Prąd”, wspierającym fotowoltaikę prosumencką, poprzez dotacje w wysokości 5 tys. zł dla przydomowych instalacji o mocy 2-10 kW. 17 lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił, że będzie kolejna edycja „Mój Prąd” 3.0. I choć nabór ma się zacząć 1 lipca, to koszty kwalifikowane będą stanowić wydatki poniesione przez prosumentów od 1 lutego 2020 r., a więc nawet rok wstecz, co mogło zachęcić kolejnych Polaków do inwestowania w fotowoltaikę. Choć niewykluczone, że za przyrost mocy odpowiadają duże farmy fotowoltaiczne, ale te dane będą dostępne za kilka tygodni.

Fotowoltaika odpowiadała w marcu br. za 95,5% nowo zainstalowanych mocy, co pokazuje, że to ten segment odpowiada w głównej mierze za rozwój OZE w Polsce i transformację energetyczną. Według  Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji wynosił w ub.r. 4 100 zł netto, a dla małych, średnich i dużych systemów fotowoltaicznych wyniósł 2 750 zł netto za 1 kWp. Na koniec ub.r. mikroinstalacje odpowiadały za 81,9% mocy zainstalowanej, reszta to małe i średnie instalacje oraz duże farmy PV. Na tej podstawie można oszacować, że wartość podłączonych marcu instalacji fotowoltaicznych wyniosła łącznie na ok. 1,3 mld zł brutto. Szacunkowe nakłady na 1 MW w lądowej energetyce wiatrowej to 1,4 mln euro, a na 1 MW biogazowni to 1 mln euro. Oznacza to, że CAPEX pozostałych OZE można oszacować na ok. 67 mln zł.

Narastająco, od początku 2021 r. mocy zainstalowana OZE zwiększyła się o 578,47 MW, tj. o 4,6% z poziomu 12 490,3 MW.

Za wzrost mocy o 579,85 MW odpowiadały cztery z pięciu czystych źródeł:

 • elektrownie fotowoltaiczne, których moc zainstalowana zwiększyła się o 515,70 MW, tj. o 13,0%, z poziomu 3 960,04 MW;
 • elektrownie wiatrowe, których moc zainstalowana zwiększyła się o 59,74 MW, tj. o 0,9%, z poziomu 6 401,9 MW;
 • elektrownie biogazowe, których moc zainstalowana zwiększyła się o 4,10 MW, tj. o 1,7%, z poziomu 247,7 MW;
 • elektrownie na biomasę, których moc zainstalowana zwiększyła się o 0,91 MW, tj. o 0,1% z poziomu 906,7 MW.

Spadek mocy zainstalowanej o 1,38 MW, tj. o 0,1%, z poziomu 974,1 MW zanotowały za to elektrownie wodne.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na uruchomione w I kwartale 2021 r. przydomowe mikroinstalacje PV i większe instalacje fotowoltaiczne można szacować na ok. 2,47 mld zł. CAPEX podłączonych lądowych farm wiatrowych to ok. 83,6 mln euro (379 mln zł), a na biogazownie to 4,1 mln euro (18,6 mln zł). Łącznie było to, więc blisko 2,9 mld zł.

Licząc rok do roku, według ARE, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii zwiększyła się o 3 131,78 MW, tj. o 31,5% z poziomu 9 937,01 MW. Wzrost mocy zanotowano we wszystkich pięciu rodzajach OZE:

 • moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych zwiększyła się o 2 563,90 MW, tj. 134,1%, z poziomu 1 911,25 MW;
 • moc zainstalowana lądowych elektrowni wiatrowych zwiększyła się o 541,88 MW, tj. o 9,2%, z poziomu 5 919,71 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni biogazowych zwiększyła się o 19,92 MW, tj. o 8,6%, z poziomu 231,86 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni na biomasę zwiększyła się o 4,31 MW, tj. o 0,5%, z poziomu 903,25 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni wodnych zwiększyła się o 1,77 MW, tj. o 0,2%, z poziomu 970,94 MW.

W danych w ujęciu rok do roku też widać dominację fotowoltaiki. Na 3 131,78 MW nowych mocy OZE podłączonych w ciągu 12 miesięcy instalacje PV odpowiadały za 81,9% nowo zainstalowanej mocy. Łączne nakłady na przydomowe instalacje i farmy słoneczne w ciągu roku można szacować na 13,1 mld zł. Prosumenckie wzmożenie, którego katalizatorem był priorytetowy program rządowy „Mój Prąd”, z którego skorzystało co najmniej 220 tys. właścicieli domów, spowodowało, że udział mikroinstalacji w mocy zainstalowanej PV wzrósł w ub.r. o 2,8 pkt. proc . Ale boom inwestycyjny w segmencie PV mogą wzmocnić duże farmy solarne, których właściciele i deweloperzy wygrali aukcje Urzędu Regulacji Energetyki na sprzedaż zielonej energii z gwarantowanymi cenami.

Lądowe elektrownie wiatrowe odpowiadały za17,3% nowo zainstalowanej mocy w ciągu roku. W największym segmencie branży OZE w Polsce moc zwiększyła się o 541,88 MW, co jest efektem włączania do systemu elektroenergetycznego kolejnych farmy wiatrowych, które wygrały licytację w aukcjach URE. Można szacować, że w ciągu roku pracę rozpoczęło ok 250 nowych turbin wiatrowych. Koszty budowy elektrowni włączonych do systemu elektroenergetycznego to ok. 760 mln euro, czyli 3,44 mld zł.

Wartość CAPEX-u na instalacje fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe podłączonych w ciągu roku do sieci elektroenergetycznej można szacować łącznie na 16,5 mld zł. Oba segmenty odpowiadają za 99,2%. Nakłady inwestycyjne poniesione na budowę pozostałych odnawialnych źródeł energii, choć ze względów środowiskowych ważne, to z punktu widzenia całej branży OZE są marginalne.

Na koniec marca udział OZE w mocy zainstalowanej krajowego sektora elektroenergetycznego, według danych ARE,  wyniósł ponad 25,3%. Jednostki konwencjonalne cieplne odpowiadały za 72,0% mocy, a elektrownie szczytowo-pompowe prawie 2,7%. Dzięki nowo podłączonym instalacjom udział OZE w bazie wytwórczej wzrósł m/m o 0,6 pkt. proc., w porównaniu do końca marca 2020 r. o 4,5 pkt. proc.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Moc zainstalowana OZE w Polsce (MW)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu