Ceny paliwa na stacjach benzynowych powinny pozostać bez zmian

Centrala PGNiG
PGNiG ze zgodą na przejęcie udziałów spółki z grupy ERU na Ukrainie
14 maja 2021
Licznik OZE: dzięki przebudzeniu fotowoltaiki moc instalacji OZE wzrosła do 13 GW
14 maja 2021

Chociaż zmienność cen ropy naftowej przekłada się na poziom cen hurtowych, to jednak ceny nie zmieniają się w średnim okresie w określonym kierunku. W dalszym ciągu mamy do czynienia z wahaniami ceny paliwa w górę i w dół, co bezpośrednio przyczynia się do obserwowanej stabilizacji ceny na stacjach benzynowych i tak też może wyglądać sytuacja w następnym tygodniu maja – wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Od dawna nie obserwowaliśmy kilkutygodniowego okresu stabilizacji ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Oczywiście lokalnie na wybranych stacjach ceny zmieniają się, ale bez większego wpływu na średni poziom cen w kraju. W dalszym ciągu za litr benzyny bezołowiowej 95 płacimy ok. 5,26 zł/l, bezołowiowej 98 – 5,56 zł/l  i oleju napędowego – 5,20 zł/l.

Nieznacznie niżej niż przed tygodniem ukształtowała się cena autogazu – na poziomie 2,23 zł/l, tj. spadła o 1 gr/l. Warto jednak podkreślić, że na taką zmianę średniego poziomu ceny LPG składają się zmiany na większości stacji, jednak o ile na stacjach niezależnych ceny jeszcze spadały, to na stacjach koncernów paliwowych ceny autogazu rosły i w dużym stopniu ograniczały spadek cen LPG.

Mijający tydzień na rynku ropy naftowej upłynął pod znakiem wyraźnego wzrostu zmienności. Ceny lipcowej serii kontraktów na ropę naftową Brent po raz trzeci w tym roku wzrosły w rejon tegorocznych maksimów (okolice 70 USD/bbl) i po raz kolejny wzrosty cen wyhamowały w tym rejonie. W efekcie w piątek rano ropa Brent kosztuje około 66,6 USD/bbl i jest to poziom 1,8 USD/bbl niższy niż przed tygodniem.

Wzrost cen ropy naftowej w pierwszej połowie tygodnia był po części reakcją rynku na informacje o ataku hakerskim na rurociąg Colonial Pipeline i przerwie w przesyle paliw z rafinerii zlokalizowanych nad Zatoką Meksykańską do wschodniego wybrzeża USA. Rurociągiem transportowane jest około 2,7 mln bbl/d benzyn i średnich destylatów (oleje, paliwo lotnicze) co stanowi ponad 45 proc. wszystkich konsumowanych na wschodnim wybrzeżu USA paliwach.

Spadek cen ropy naftowej w drugiej części tygodnia to wynik wpływu dwóch czynników: wznowienia pracy rurociągu Colonial Pipeline oraz sytuacji pandemicznej w Indiach. Sytuacja w Indiach jest na tyle poważna, że nawet Międzynarodowa Agencja Energii dokonała na tej podstawie rewizji w dół prognoz wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w II kwartale.

Wydarzenia w strefie Gazy aktualnie są dla rynku ropy naftowej obojętna, ale przedłużający się konflikt może w końcu wpłynąć na wzrost ryzyka geopolitycznego.

W minionym tygodniu poznaliśmy również najnowsze prognozy Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (US EIA) oraz OPEC. Amerykańska EIA zgodnie z najnowszymi zaktualizowanymi prognozami spodziewa się średnich cen ropy naftowej Brent na poziomie 65 USD/bbl w II kwartale tego roku oraz 61 USD/bbl w drugiej połowie roku. Zdaniem EIA średnioroczny poziom konsumpcji paliw wzrośnie w tym roku 5,4 mln bbl/d do 97,7 mln bbl/d. W przyszłym roku natomiast osiągnie poziom 101,4 mln bbl/d.

OPEC natomiast zrewidował w dół prognozy wzrostu światowej konsumpcji ropy w II kwartale tego roku o 0,3 mln bbl/d przy jednoczesnym zwiększeniu w górę o 0,15 mln bbl/d oraz 0,29 mln bbl/d prognoz konsumpcji dla III i IV kwartału tego roku. W efekcie średniorocznie konsumpcja ma wzrosnąć 5,95 mln bbl/d do 96,46 mln bbl/d, czyli podobnie jak szacowano przed miesiącem.

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) z kolei zrewidowała w dół o 0,27 mln bbl/d do 5,4 mln bbl/d prognozy tempa wzrostu światowej konsumpcji ropy naftowej w tym roku. Głównym powodem mniejszego tempa wzrostu konsumpcji jest niższy popyt w I kwartale w Europie i Ameryce Północnej oraz rewizja w dół o 0,63 mln bbl/d szacunków konsumpcji w drugim kwartale ze względu na sytuację pandemiczną w Indiach. Mimo wszystko MAE z optymizmem patrzy na rynek w II połowie roku oczekując silniejszego odbicia konsumpcji. Średnioroczne tempo wzrostu konsumpcji, z pominięciem pierwszego kwartału tego roku, szacowane jest na 6,5 mln bbl/d.

(ISBnews/BM Reflex)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu