W przyszłym roku liczba rejestracji e-aut może znacząco wzrosnąć

innogy Polska zmienia nazwę na E.ON Polska
16 września 2021
Już prawie 7 tysięcy samochodów elektrycznych jeździ po Polsce
Arval spodziewa się rozpoczęcia naboru w programie „Mój elektryk” w październiku
16 września 2021

Liczba samochodów w pełni elektrycznych może wzrosnąć w Polsce nawet kilkakrotnie w 2022 roku, w porównaniu do wzrostu o niespełna 80 proc. po pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku – poinformował Jan Wiśniewski, kierownik Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

„2022 będzie pierwszym rokiem w historii polskiej elektromobilności, od początku którego potencjalni nabywcy samochodów z napędem elektrycznym będą mogli skorzystać z dotacji ze środków publicznych. Wśród nich znajdą się również przedsiębiorcy i inne podmioty instytucjonalne, które odpowiadają za zdecydowaną większość rejestracji na rynku pierwotnym. W połączeniu z coraz atrakcyjniejszą ofertą modelową EV oraz stopniowym wyrównywaniem się cen pojazdów elektrycznych i spalinowych (przejawiającym się również zdecydowaną podwyżką kosztów zakupu tych ostatnich) może to doprowadzić do kilkukrotnego wzrostu rejestracji samochodów zeroemisyjnych względem roku 2021” – powiedział Wiśniewski.

Według niego, warunki są dwa. To z jednej strony terminowe uruchomienie naboru dla przedsiębiorców, a z drugiej – zapewnienie odpowiedniej podaży samochodów elektrycznych na rynku polskim w kontekście kryzysu związanego z niedoborem półprzewodników.

W okresie styczeń-sierpień 2021 r. zarejestrowano w Polsce 4 387 w pełni elektrycznych pojazdów osobowych i dostawczych, wobec 2 446 rok wcześniej (wzrost o 79,4 proc.).

„Najbliższe kilka lat stanie się przełomowym okresem w kontekście przyspieszenia rozwoju elektromobilności w Polsce, zarówno w obszarze parku pojazdów, jak i infrastruktury ładowania. Spodziewamy się m.in. wzrostów rejestracji dostawczych i osobowych samochodów z napędem elektrycznym na poziomie przekraczającym 170-180 proc. r/r. W 2025 r. park pojazdów ładowanych z zewnętrznego źródła w Polsce może liczyć już ponad 500 tys. sztuk. Roczna sprzedaż pojazdów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in już niebawem wyniesie ok. 100 tys. sztuk” – dodał.

W ocenie PSPA, na taki stan rzeczy złoży się szereg czynników zarówno natury legislacyjnej – przede wszystkim na poziomie europejskim – jak i rynkowej. Kwestią kluczową stanie się wdrożenie i kontynuacja programów dotacji ze środków NFOŚiGW. Zoptymalizowane wsparcie finansowe w początkowym stadium rozwoju elektromobilności nie tylko doprowadzi bezpośrednio do wzrostu popytu na BEV, ale również w sposób pośredni przełoży się w kolejnych latach na zwiększenie stopnia rozbudowy i wykorzystania ogólnodostępnej infrastruktury ładowania, a także podwyższenia świadomości społecznej w zakresie zeroemisyjnego transportu.

„Innymi słowy, dopłaty wdrożone w 2021 r. można traktować jako inwestycję długoterminową. Szacujemy, że bez ich wdrożenia, w scenariuszu pesymistycznym flota samochodów z napędem elektrycznym w 2025 r. byłaby o ok. 27 proc. niższa, a wyraźnych różnic w tym zakresie nie udałoby się zniwelować co najmniej do roku 2040” – podsumował Wiśniewski.

Wiśniewski poinformował również, że w ciągu najbliższych kilku lat nieuchronne jest pogłębienie różnicy pomiędzy tempem rozwoju parku samochodów w pełni elektrycznych oraz sieci ogólnodostępnych stacji ładowania.

„Tempo rozwoju rynku samochodów elektrycznych jest ściśle skorelowane z dynamiką rozbudowy infrastruktury ładowania. Żaden z tych obszarów nie rozwinie się na szeroką skalę bez równoległego rozwoju obszaru drugiego. Program ‚Mój elektryk’ wpłynie na wzrost liczby EV na polskich drogach i w konsekwencji doprowadzi również do zwiększenia obrotów operatorów stacji ładowania. Jednak w najbliższym czasie, gdy zdecydowana większość użytkowników samochodów elektrycznych ładuje je ze źródeł prywatnych, pogłębienie różnic pomiędzy rozwojem parku BEV, a siecią stacji ogólnodostępnych jest nieuchronne” – powiedział Wiśniewski.

Jak wynika z wyliczeń PSPA, obecnie na jeden punkt ładowania przypada mniej niż 5 pojazdów tego typu. W 2025 r. ta liczba zwiększy się do ok. 7, a w 2030 r. – do ok. 10.

„Przyspieszenie rozbudowy sieci powinno skupić się na kilku czynnikach. Pierwszym z nich jest jak najlepsze dostosowanie prawa do realiów rynkowych. Drugim – wdrożenie planowanego systemu wsparcia finansowego ze środków publicznych, który wciąż oczekuje na notyfikację ze strony Komisji Europejskiej. Po trzecie, konieczne jest zapewnienie operatorom dostępu do niezbędnej infrastruktury energetycznej. Jej brak lub niewystarczająca moc stanowi w wielu lokalizacjach przeszkodę opóźniającą lub wręcz uniemożliwiającą instalację ładowarek” – dodał Wiśniewski.

Jego zdaniem, względem państw Europy Zachodniej Polska ma bardzo wiele do nadrobienia nie tylko w zakresie aspektów bezpośrednio związanych z elektromobilnością. Podstawową rolę odgrywają tu kwestie ekonomiczne i struktura rynku motoryzacyjnego, na którym wciąż dominują wiekowe, spalinowe pojazdy używane.

„Dystans do europejskich liderów elektromobilności powiększa dodatkowo późne uruchomienie programów wsparcia, niewystarczająco rozbudowana sieć infrastruktury ładowania oraz brak wdrożenia jakichkolwiek instrumentów typu malus ograniczających rejestracje najbardziej emisyjnych pojazdów. Biorąc pod uwagę dane ACEA dotyczące rejestracji w poszczególnych krajach Europy oraz prognozy ujęte w ‚Polish EV Outlook’, w 2025 r. sprzedaż nowych, osobowych BEV w Polsce osiągnie zbliżony poziom do liczby pojazdów tego typu, które zostały zarejestrowane w Niderlandach i Norwegii, tyle że w roku 2020. A pamiętajmy, że oba te kraje łącznie dysponują ponad dwukrotnie mniejszą flotą pojazdów osobowych niż Polska” – podsumował Wiśniewski. 

Kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA powiedział również, że PSPA w najbliższych tygodniach planuje przedstawić propozycje, jak w polskich warunkach powinien wyglądać mechanizm wsparcia używanych samochodów elektrycznych.

„Rynek elektromobilności jest rynkiem stosunkowo nowym i rządzi się nieco innymi zasadami niż obszar motoryzacji konwencjonalnej. O ile w 2019 i 2020 udział nowych samochodów w łącznej liczbie pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce wynosił odpowiednio 38 proc. i 36 proc., o tyle w segmencie BEV był znacznie wyższy. Jak wynika z ‚Polish EV Outlook 2021’, osiągnął poziom odpowiednio 68 proc. i 80 proc. W I połowie 2021 r. wyniósł 76 proc. i to jeszcze przed wdrożeniem dopłat z programu ‚Mój Elektryk’, który doprowadzi do dalszego, zdecydowanego wzrostu udziału pojazdów nowych” – powiedział Wiśniewski.

Według niego, na wszystkich rynkach europejskich obserwujemy dużo wyższy popyt na nowe, zeroemisyjne pojazdy niż na używane.

„Jednak biorąc pod uwagę polskie realia powinniśmy się zastanowić, jak możemy zwiększyć udział EV w rejestracjach pojazdów na rynku wtórnym. Instrumenty wsparcia używanych samochodów elektrycznych są uruchamiane w wybranych europejskich państwach – na Litwie czy w Niemczech. W kolejnych tygodniach przedstawimy propozycje, jak analogiczny mechanizm mógłby wyglądać w polskich warunkach” – zapowiedział Wiśniewski.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu