WEI poddaje w wątpliwość klimatyczny efekt aut elektrycznych

W kwietniu spadła produkcja energii elektrycznej
Transformacja energetyczna wielkim wyzwaniem dla polskich spółek
6 października 2021
Strączyński: Banki są przygotowane do finansowania transformacji energetycznej
7 października 2021

Obecnie auta elektryczne oferują jedynie nieznaczne redukcje emisji CO2 względem aut spalinowych. Emisyjność „życia” miejskiego auta spalinowego można oszacować na 29,75 ton CO2, a miejskiego elektrycznego na 30 ton. Auto spalinowe z segmentu premium wyemituje ok. 35,5 ton CO2, a elektryczne 34 tony – czytamy w raporcie Warsaw Enterprise Institute (WEI) w raporcie „Pod prąd – elektromobilność”. Jak piszą autorzy publikacji, ewentualne oszczędności emisji, wynikające z zastąpienia floty pojazdów spalinowych pojazdami elektrycznymi, są dyskusyjne i mocno uzależnione od miksu energetycznego w danym państwie.

„Auta segmentu premium powodują nieco większą redukcję emisji CO2 niż w przypadku aut miejskich, jednakże różnica ta nie jest znacząca. Warto wspomnieć, że w przypadku prosumentów, dysponujących np. własną instalacją PV, koszt ładowania auta oraz emisje z tego tytułu są teoretycznie zerowe. Auta elektryczne premium są jednak dostępne wyłącznie dla najzamożniejszych konsumentów, przez co nie zmienią istotnie emisyjności polskiego transportu” – czytamy w raporcie.

Jak wylicza WEI, samochody elektryczne segmentu miejskiego to wydatek 3 rocznych pensji, segmentu premium 5–6.

„Cena aut elektrycznych sprawia, że znajdują się one poza zasięgiem możliwości finansowych przeciętnego Polaka. Nawet auto segmentu miejskiego kosztuje 2–3 średnie roczne pensje. Presja popytowa na wzrost cen metali szlachetnych znajdzie odzwierciedlenie w cenach BEV i HEV jeszcze przez lata” – piszą autorzy publikacji.

W Polsce – jak czytamy w raporcie – brakuje infrastruktury do ładowania BEV w trasie, a prawo utrudnia zamontowanie punktu ładowania przy własnościowym miejscu garażowym w zabudowie wielorodzinnej.

„Sprawia to, że w praktyce, wymiana floty na elektryczną może dotyczyć autobusów lub samochodów dostawczych” – czytamy.

W swoich wnioskach zwracają uwagę na to, że rozbudowa infratruktury szybkiego ładowania jest niezbędna, aby ładowanie samochodu elektrycznego nie było czasochłonne.

„Umieszczenie punktów ładowania na terenie istniejących stacji benzynowych wydaje się fundamentalne. Jednocześnie rozsądna byłaby zmiana prawa budowlanego tak, by mieszkańcy domów wielorodzinnych mogli stworzyć przy swoich własnościowych miejscach parkingowych punkty ładowania BEV bez konieczności uzyskiwania zgody wspólnoty mieszkaniowej” – czytamy w publikacji.

Zwracają uwagę na ryzyko „zalania” Polski samochodami spalinowymi po 2036 r., co wiąże się z ogłoszonym pakietem „Fit for 55”, w którym jest mowa o zakazie produkcji tych samochodów w UE po 2035 r.

„Istnieje zagrożenie, że po wprowadzeniu zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych, Polska stanie się „złomowiskiem Europy”, tj. zakaz sprzedaży aut spalinowych przyśpieszy przejście na BEV w krajach Europy Zachodniej, podczas gdy nowym członkom UE będą oferowane kilkuletnie auta spalinowe pochodzące z krajów, których mieszkańcy właśnie zakupili nowe auto elektryczne” – czytamy.

Z tego powodu – o co apelują eksperci WEI – należy uznać, że „ewentualne wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych winno leżeć w gestii poszczególnych krajów członkowskich”.

Raport wskazuje, że najwięcej korzyści z „entuzjazmu związanego z elektromobilnością” osiągają producenci „elektryków”. Firmy te bardzo szybko uzyskują znaczną kapitalizację.

„Akcje najbardziej znanej z nich, Tesli, dekadę temu wynosiły ok. 5 USD za sztukę, by kilka lat temu dojść do poziomu 60–70 USD. Obecnie za jedną zapłacić trzeba już ponad 700 USD, a na wyhamowanie ostro zwyżkowego trendu, jaki pojawił się w 2020 r. nie zanosi się. Ciekawym przypadkiem był także run na Nikolę, inną spółkę branży EV, która nigdy nie przygotowała nawet gotowego produktu, a jedynie same koncepcje. W szczycie, w czerwcu 2020 roku, cena za akcję zbliżyła się do 66 USD, mimo że jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie mogła przekroczyć 11 USD” – piszą autorzy raportu.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu