Ceny uprawnień do emisji CO2 mogą przekroczyć 140 euro

Znamy terminy aukcji na premię kogeneracyjną
14 stycznia 2022
Ceny paliwa mogą wzrosnąć przed końcem stycznia
14 stycznia 2022

Wejście w życie pakietu Fit for 55, którego głównym elementem jest podwyższenie celu redukcyjnego w UE z 40 proc. do 55 proc. w 2030 r. (w odniesieniu do 1990 r.) będzie miało bardzo duży wpływ na zmianę podaży uprawnień w systemie EU ETS oraz na popyt na uprawnienia, którego wielkość powinna dostosować się do zmian w podaży – piszą w raporcie kwartalnym analitycy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Wskazują także na to, że według prognoz ceny uprawnień w latach 2022-2030 mogą kształtować się średnio w przedziale 89-141 euro.

„Jest to poniekąd zbieżne z technicznym obrazem rynku, gdzie następna kluczowa strefa oporu dla inwestorów powinna przebiegać na poziomie ok. 133 EUR” – czytamy w raporcie KOBiZE.

Czynniki cenowe, które mogły mieć największy wpływ na kształtowanie się cen uprawnień EUA od listopada 2020 r. do grudnia 2021 r. Źródło: KOBiZE

Ten rok ma być kluczowym dla cen uprawnień, a to z powodu zakładanego wejścia w życie w 2024 r. pakietu Fit for 155.

„Być może jednak uczestnicy tego systemu jego efekty będą dyskontować w cenach uprawnień dużo wcześniej, np. w latach 2022-2023. Mogłoby to spowodować spłaszczenie cen w okresie do 2030 r. bez widocznych skokowych wzrostów ich wartości. Na taki scenariusz wskazują dostępne prognozy cenowe” – czytamy w raporcie KOBiZE.

Na początku grudnia 2021 r. ceny uprawnień osiągnęły wysoki poziom 90 euro za tonę emisji CO2, gdy jeszcze w styczniu ich notowania kształtowały się na poziomie ok. 33 euro. Znaczy to, że przez 11 miesięcy wartość uprawnień wzrosła o ponad 170 proc. Licząc od listopada 2020 r. – kiedy to rozpoczął się silny trend wzrostowy – wzrosty te były jeszcze wyższe i wyniosły ok. 280 proc. Co ciekawe – na co zwracają uwagę autorzy raportu – w styczniu przed rokiem instytucje analityczne spodziewały się obecnych poziomów cen (80 euro) dopiero w 2030 r.

„Praktycznie nikt na początku roku nie spodziewał się aż tak dużej dynamiki wzrostu cen uprawnień w 2021 r. Obserwatorzy rynku, którzy prognozowali tak wysokie wzrosty cen uprawnień, byli w zdecydowanej mniejszości” – piszą eksperci.

Procentowa dynamika wzrostów cen od 2 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2021 r.
Źródło: KOBiZE

Zmianę kluczowych elementów w systemie EU ETS dostrzegają instytucje finansowe, których zaangażowanie na rynku uprawnień rośnie. Jak piszą autorzy publikacji, widać to po rosnącej liczbie tych podmiotów, ich udziale w rynku, obrocie wolumenów oraz napływom nowych środków do funduszy typu ETF, które otwierają dostęp do tego rynku również inwestorom detalicznym.

„To wszystko dzieje się w warunkach braku narzędzi do realnej ochrony rynku przed gwałtownymi wzrostami cen uprawnień” – czytamy.

Liczba podmiotów z podziałem na podmioty uczestniczące w systemie EU ETS oraz podmioty pozostałe. Źródło: KOBiZE

W kontekście wzrostu cen uprawnień na szczególną uwagę zasługują ceny gazu i węgla, które od listopada 2020 r. wzrosły odpowiednio o ok. 568 proc. i 119 proc. Są to kluczowe paliwa energetyczne „pozostające w trwałej korelacji z cenami uprawnień EUA”. A wynika, to przede wszystkim z możliwości zmiany paliwa z bardzo emisyjnego na mniej emisyjne lub odwrotnie (np. węgla na gaz) oraz ze znacznego spadku wietrzności w Europie w 2021 r., co spowodowało większe zużycie paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej.

„Ekstremalnie wysokie ceny gazu doprowadziły do sytuacji, w której producenci energii wracali do 2-krotnie bardziej emisyjnych relatywnie tańszych źródeł węglowych. To z kolei powodowało wyższy popyt na uprawnienia EUA, które trzeba było zakupić, aby rozliczyć wyższą emisję. Wzrost popytu na uprawnienia i węgiel powodował jednocześnie wzrost ich cen” – piszą analitycy KOBiZE.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu