PSPA: W Polsce w 2022 r. powstanie co najmniej 3 tys. punktów ładowania „elektryków”

Zyska: Polska jest liderem w produkcji wodoru
21 stycznia 2022
Rafako ma porozumienie z Westinghouse w sprawie udziału w inwestycjach atomowych
21 stycznia 2022

Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych powinna wzrosnąć co najmniej o 3 tys. sztuk w 2022 roku – przewiduje Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA). Zapowiada też projekt ustawy znoszącej najważniejsze bariery rozwoju sieci ogólnodostępnych ładowarek w Polsce.

„W 2022 r. wchodzimy z dużą dawką optymizmu co do perspektyw rozbudowy sieci ładowarek. 7 stycznia br. ruszył nabór wniosków w programie dopłat do budowy infrastruktury ładowania, który cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie w przypadku punktów ładowania o mocy ponad 150 kW. Rozbudowa stacji ładowania jest procesem długookresowym, spodziewamy się zatem, że najbardziej wyraźne efekty tego programu staną się widoczne dopiero w latach 2023-2024. Niemniej rozwój infrastruktury ładowania już w tym roku powinien zbliżyć się do dynamiki rozwoju liczby pojazdów elektrycznych i w konsekwencji łączna liczba punktów ładowania może się nawet podwoić” – powiedział Mazur.

Jak wynika z Licznika Elektromobilności PSPA, w 2021 roku w Polsce powstały 1 143 nowe ogólnodostępne punkty ładowania i na koniec roku było ich 3 784, w porównaniu do 2 641 rok wcześniej.

„Spodziewam się, że w 2022 roku powstanie powyżej 3 tys. kolejnych punktów ładowania. Obecnie w Polsce na jeden punkt ładowania przypada ok. 5 pojazdów w pełni elektrycznych i jest to proporcja wyższa niż nawet na bardzo elektromobilnie rozwiniętych rynkach. To jednak wynik nie nadzwyczajnego tempa rozbudowy ładowarek, a wciąż bardzo małej liczby samochodów elektrycznych. Bardzo szybko ta proporcja może wzrosnąć np. do 20 pojazdów na punkt ładowania, a to byłby już bardzo niebezpieczny scenariusz, sprzyjający tworzeniu kolejek pod stacjami ładowania” – dodał Mazur.

W jego ocenie, największym wyzwaniem w obszarze infrastruktury będzie zatem przyspieszenie rozbudowy sieci stacji ładowania. W tym celu PSPA wraz z czołowymi uczestnikami sektora infrastruktury przygotowuje propozycję zmian w przepisach, która obejmie postulaty legislacyjne mające na celu zniesienie najważniejszych barier rozwoju sieci ogólnodostępnych ładowarek w Polsce.

„Rozwój stacji ładowania wciąż opóźniają liczne blokady, przede wszystkim natury administracyjno-prawnej. Konkretne rozwiązania regulacyjne powinny zostać wprowadzone przynajmniej w trzech obszarach: ułatwień i zachęt dla OSD w zakresie realizacji inwestycji na rzecz elektromobilności, przepisów związanych z przyłączaniem do sieci urządzeń ogólnodostępnej infrastruktury ładowania oraz przepisów związanych z lokalizacją infrastruktury ładowania na trasach autostradach i drogach ekspresowych, zwłaszcza w miejscach obsługi podróżnych” – powiedział Mazur.

Czytaj także: W tym roku liczba samochodów elektrycznych może się podwoić

Dyrektor zarządzający PSPA poinformował również, że Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych ma nadzieję na wprowadzenie jednej z form roamingu operatorów stacji ładowania samochodów elektrycznych w 2022 roku w Polsce i choć częściowe ujednolicenie systemu płatności w usługach ładowania.

„Z perspektywy operatorów stacji ładowania, sytuacja jest podobna do tej sprzed roku. Pierwsza dziesiątka największych operatorów praktycznie nie uległa zmianie i są wśród nich podmioty, które już teraz mają systemy zintegrowane z zewnętrznymi dostawcami usług ładowania, ale są również tacy, którzy jeszcze otwarcia na innych dostawców nie zrealizowali” – powiedział Mazur.

Według niego, celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której przy pomocy jednej karty lub aplikacji będzie można uruchomić stacje ładowania jak największej liczby operatorów, ale koniecznych jest tu wiele działań technicznych i biznesowych, co wymaga czasu.

„Nadal liczymy jednak na to, że uruchomienie pierwszej namiastki systemu roamingowego, przynajmniej w ograniczonym zakresie, z udziałem części operatorów, będzie możliwe jeszcze w tym roku. Dużą nadzieję pokładamy w tym obszarze w EV Klub Polska, który od jakiegoś czasu pracuje nad podobnym projektem i jest idealnym podmiotem do pełnienia funkcji integratora” – podsumował.

EV Klub Polska to pierwszy w Polsce klub właścicieli i użytkowników pojazdów elektrycznych, którego celem jest integracja, pomoc i realne wsparcie obecnych i przyszłych kierowców samochodów elektrycznych.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.

Tu znajdziesz mapę stacji ładowania

Na podst. ISBnews

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu