Alians polskiej energetyki i górnictwa okazał się korzystny

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia
29 lipca 2022
Ponad połowa Polaków niepokoi się podwyżkami cen energii
29 lipca 2022

Kryzys energetyczny, którego głównym źródłem jest rosyjska agresja na Ukrainę, uwidocznił, że bliska, choć nie zawsze pozbawiona napięć, współpraca firm wydobywczych z producentami energii, okazała się słusznym kierunkiem. Trend kooperacji obu sektorów kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego będzie zapewne kontynuowany, jednak wielkim wyzwaniem dla ich obu jest konieczność pogodzenia łagodnego odchodzenia od węgla z zaostrzanymi do niedawna wymogami energetycznej transformacji.

Od czasu pandemicznego załamania gospodarek, ceny niemal wszystkich surowców energetycznych dynamicznie szły w górę, osiągając poziomy najwyższe od wielu lat. Rosyjska agresja na Ukrainę oraz związane z nią konsekwencje, w szczególności wchodzące w życie w sierpniu embargo na import surowców z Rosji oraz problemy logistyczne, już teraz przyczyniły się do nasilenia tej tendencji. Obecnie mamy do czynienia z bezprecedensowym od dekad niedoborem źródeł energii, a więc ropy naftowej, gazu i węgla oraz wzrostem ich notowań na giełdach do rekordowych poziomów. W polskich realiach, w których energetyka wciąż opiera się na węglu, sytuacja wywołuje napięcia pomiędzy górnictwem a energetyką, ponieważ głównym wyzwaniem stają się nie tylko ceny, ale także dostępność nośników energii, które cały czas są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca polskiego górnictwa węglowego i producentów energii, zapewniająca nie tylko bezpieczeństwo i stabilność dostaw, ale także warunki cenowe, akceptowalne dla przedstawicieli obu sektorów, uwzględniające potrzebę dbania o koszty energii dla polskich firm i gospodarstw domowych. Cena paliwa jest głównym składnikiem kosztów produkcji energii, stąd też kluczowe jest odpowiednie jej kształtowanie, zapewniające zarówno opłacalność wydobycia, jak i utrzymanie cen energii dla wszystkich grup odbiorców na racjonalnym poziomie.

Historycznie polska energetyka powstawała w oparciu  o węgiel, przez co udział surowca w wytwarzaniu energii elektrycznej wciąż dominuje nad innymi źródłami. Wymogi polityki klimatycznej, ale także względy ekonomiczne spowodowały stopniowe dążenie do transformacji, polegającej na zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, kosztem zmniejszenia wydobycia. To jednak proces długotrwały i wymagający ogromnych nakładów finansowych, a jednocześnie konsekwentnie realizowany, mimo wielu trudności. Wojna w Ukrainie i polityka Rosji, polegająca na szantażu w kwestii surowców energetycznych, spowodowały przewartościowanie podejścia większości krajów europejskich zarówno do wykorzystywania surowców energetycznych, jak i kierunków ich pozyskiwania. Wszystko wskazuje na to, że powrót do dotychczas stosowanych rozwiązań i koncepcji opartej na gazie – pochodzącym głownie z Rosji – nie będzie już możliwy. Od transformacji energetycznej, związanej z koniecznością ochrony klimatu odejść się nie da, ale będzie ona prowadzona w bardziej zrównoważony sposób i zajmie więcej czasu, niż zakładano. Przy okazji, rolę przewidywaną jako paliwa przejściowego dla gazu będzie pełnił, a w zasadzie znowu pełni, węgiel – nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Unii Europejskiej, w tym w słynących z niechęci do czarnego złota Niemczech. Kryzys energetyczny, spowodowany nadzwyczajnymi okolicznościami nie może być w żadnym przypadku powodem rezygnacji z długofalowej transformacji energetycznej. W tej kwestii ważna jest konsekwentnie realizowana polityka energetyczna dla Polski i obrana strategia. Powinny one zapewniać jasne perspektywy działalności zarówno dla kopalń, jak i producentów energii, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów energii płaconych przez odbiorców. Niezbędny w tym celu, a także z punktu widzenia zwiększenia niezależności energetycznej, jest rozwój morskich farm wiatrowych oraz innych form wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Mimo faktycznych, ale też i mocno nagłaśnianych problemów z zaopatrzeniem, głównie w węgiel, Polska znajduje się w tej kwestii w dość korzystnej sytuacji. Współpraca górnictwa węglowego z energetyką z obecnego punktu widzenia okazała się strategią słuszną oraz uzasadnioną zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i – tym bardziej – z perspektywy utrzymania bezpieczeństwa energetycznego. Nie zmienia to jednak faktu, że firmy obu, blisko związanych ze sobą sektorów, muszą się kierować rachunkiem ekonomicznym, choć niekoniecznie w perspektywie krótkoterminowej. Strategicznie należy brać pod uwagę dłuższy horyzont i znaczenie symbiozy górnictwa z energetyką. Przykładem jest sytuacja na rynku węgla. Mimo utrzymującej się bardzo dobrej koniunktury w polskiej i światowej gospodarce, na krótko przerwanej covidową zapaścią, ceny węgla od jesieni 2018 do maja 2020 r. spadły o ponad połowę. Tymczasem wyniki zarówno sektora węglowego, jak i energetyki podlegają trzem główny uwarunkowaniom: cyklicznym wahaniom koniunktury, rozwiązaniom regulacyjnym oraz wymogom polityki klimatycznej. Bywają więc okresy, gdy osiągają wysokie zyski, po czym następują lata chude, w których trudno zapewnić opłacalność produkcji, co dotyczy zarówno górnictwa, jak i elektrowni węglowych.

Dobrą tego ilustracją jest spojrzenie na wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jednego z wiodących przedstawicieli górnictwa węglowego oraz Polskiej Grupy Energetycznej, głównego producenta i dostawcy energii elektrycznej. W latach 2017-2018 JSW osiągała rekordowo wysokie zyski. Dzieliła się nimi zarówno z pracownikami, w formie premii i podwyżek płac, jak i akcjonariuszami, w postaci dywidendy. Ale jednocześnie większą część zysku przeznaczyła na utworzenie funduszu stabilizacyjnego. W 2018 r. przeznaczyła na ten cel 1,8 mld zł. Większość tych pieniędzy posłużyła na przetrwanie dekoniunktury w 2020 r. Następnie, w okresie mocnego wzrostu cen węgla, fundusz ten ponownie ma być uzupełniony. Komplementarną tendencję widać w tym czasie w wynikach PGE. W okresie bardzo wysokich wówczas cen węgla, w 2018 r. zysk netto PGE zdecydowanie się obniżył, a kolejny rok przyniósł stratę netto w wysokości ponad 1,2 mld zł. Z kolei w ostatnich dwóch latach, w których mieliśmy do czynienia z wpływem czynników nie mających precedensu, PGE znów zaczęło osiągać zyski. Jednak mając na uwadze doświadczenia z niedalekiej przeszłości oraz potężne wyzwania w zakresie inwestycji i transformacji energetycznej, błędem byłoby określać je mianem nadmiarowych i poddawać dodatkowym obciążeniom.

Harmonijna, długofalowa polityka współpracy polskiej energetyki ze rodzimymi firmami wydobywczymi, sprzyja łagodzeniu negatywnych skutków wspomnianej cykliczności w obu branżach, a także pomaga utrzymać względną niezależność energetyczną oraz stabilność ekonomiczną spółek. Warto o tym pamiętać szczególnie z uwagi na konieczność gigantycznych inwestycji sektora energetycznego w rozwój odnawialnych źródeł energii, które docelowo mają pozwolić na zastąpienie źródeł wytwarzania energii w konwencjonalnych elektrowniach.

Roman Przasnyski, analityk rynków finansowych

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu