Ostre hamowanie w fotowoltaice

Moody’s podwyższył rating PKN Orlen
19 sierpnia 2022
Eurowind Energy uruchomiła w Chodzieży farmę wiatrową
19 sierpnia 2022

Tylko o 142 MW wzrosła w czerwcu 2022 r. moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci przez operatorów systemów dystrybucyjnych – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. To najgorszy wynik od lutego 2021 r. 

Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji i farm fotowoltaicznych podłączonych do sieci przez operatorów systemu energetycznego wyniosła na koniec czerwca br. 10 363,5 MW, o 1,7%, i o 141,9 MW więcej w porównaniu z końcem maja br. To oznacza pogłębianie się spadkowego trendu w miesięcznych przyrostach mocy, który trwa od marcowego historycznego szczytu, kiedy podłączono 633 MW nowych mocy. 

Przypomnijmy, że ma to głównie związek ze zmianą zasad rozliczania nadwyżek energii produkowanej w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych z net meteringu na bardziej skomplikowany i mniej korzystny net billing, wprowadzonej od 1 kwietnia br. Prosumeci, których instalacja została zgłoszona do operatora przed 31 marca br. mogą dalej przez 15 lat bezgotówkowo odbierać w dowolnym momencie 70-80% energii wprowadzonej przez niego wcześniej do sieci, bez dodatkowych opłat (np. dystrybucyjnych). Zarejestrowani po tej dacie odsprzedają do sieci nadwyżki prądu wyprodukowane przez instalację PV po cenach hurtowych, i odkupują ją po cenach detalicznych, jak każdy inny odbiorca, a więc według taryfy rozliczeniowej, ze wszystkimi obciążeniami.

Dlatego w kwietniu, kiedy operatorzy odkopywali się jeszcze z góry złożonych wniosków” na starych zasadach”, zaraportowali podłączenie niewiele mniej, bo 597,1 MW nowych mocy, ale w maju przyrost spadł do 223,4 MW. W czerwcu wyniósł tylko 141,9 MW. Jest to najgorszy wynik „nowej sprzedaży” od lutego 2021 r., kiedy zainstalowano 119,5 MW. 

Średnia arytmetyczna miesięcznych przyrostów w 2022 r. to 448,9 MW, a mediana to 536,7 MW. Wynik z czerwca jest więc odpowiednio o 68,4% i 73,6% od nich gorszy.

W sumie od początku roku przybyło 2693,5 MW nowych mocy, co oznacza wzrost o 35,1% w porównaniu z końcem 2021 r., i o 93% z tym samym okresem ub.r. Pierwsze półrocze 2022 r. było najlepszym takim okresem w 12-letniej historii polskiego rynku fotowoltaiki, i to pomimo tego że w drugim kwartale przyrost mocy był już niższy niż w pierwszym o 44,4%. 

To co udało się zainstalować w I półroczu br. stanowiło już 72,6% przyrostu mocy odnotowanego w 2021 r. Kolejny rekord był więc (a może jest) na wyciągnięcie ręki. Ale czy nie jest to już tylko łabędzi śpiew? Bo trzeba jednak przyznać, że hamowanie jest ostre. W ostatnich latach branża fotowoltaiczna notowała rekordowe wzrosty, dzięki czemu moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła do 10,36 GW, zostawiając w tyle lądową energetykę wiatrową, wydawało się że wieczną królową polskich OZE (zdetronizowaną listopada ub.r.). 

Wydatki inwestycyjne na te instalacje można szacować na ok. 50 mld zł (w tym ok. 10 mld zł to koszty usług), z czego korzystały hurtownie, firmy montażowe. Wydawało się, że branża ma wspaniałe perspektywy. Teraz na hamującym, przez net-billing i rosnące ceny instalacji, rynku jest znacznie trudniej, nawet dużym firmom, o czym przekonało się Stilo Energy, które zgłosiło wniosek o upadłość układową (uproszczone postępowanie układowe), czy lider rynku Columbus Energy, który już od kilku kwartałów notuje straty, i oby nie podzielił losów konkurenta z NewConnect. 

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu