Moc prosumenckich paneli przekroczyła 8 GW

W zeszłym roku wzrosło zużycie gazu przez gospodarstwa domowe
15 września 2022
Pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych wyniesie 5-6 mld zł
15 września 2022

W lipcu 2022 r. fotowoltaika prosumencka w Polsce pokonała kolejną barierę. Moc zainstalowana, głównie przydomowych paneli PV wyniosła 8,11 GW. Liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych podłączonych do systemów dystrybucyjnych zbliżyła się do 1,12 mln sztuk. Jednak zanotowano też najniższy miesięczny w tym roku przyrost nowych montaży, i co najmniej od stycznia 2021 r.

W lipcu 2022 r., jak podała niedawno Agencja Rynku Energii (ARE), skumulowana liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych podłączonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych wyniosła 1 117 184 sztuk. Może to robić wrażenie, bo oznacza, że w tym roku zwiększyła się o 32,2%, to jest o 271 925 sztuk. Jeszcze większe wrażenie może odnieść, jak zestawimy dane o podłączonych przydomowych elektrowniach słonecznych w ujęciu rok do roku. W porównaniu z lipcem 2021 r. liczba instalacji prosumenckich zwiększyła się o 75,6%, czyli 481 034 sztuk. Na pierwszy (i drugi) rzut oka może wydawać się, że fotowoltaika prosumencka dalej rozkwita pod polskim niebem.

Niestety to już chyba pieśń przeszłości. Bo choć w lipcu br. pogoda sprzyjała robotom budowlano-montażowym, to firmy z branży instalatorskiej nie miały zbyt dużo pracy. Według ARE w pierwszym pełnym letnim miesiącu przybyło tylko 11 503 prosumenckich instalacji fotowoltaicznych (co daje wzrost o 1% m/m). To najniższy miesięczny przyrost nowych montaży co najmniej od stycznia 2021 r., czyli od kiedy ARE zaczęła publikować dane.

Średnia arytmetyczna za 7 miesięcy 2022 r. to 38 851 sztuk, zaś mediana 23 976, a więc wyniki z lipca br. są odpowiednio o 70,4% i 52% gorsze. Wygląda na to, że na wakacje udali się nie tylko uczniowie, czy studenci, ale i prosumenci, a w ślad za nimi monterzy.

W I półroczu br. zamontowano 260 456 instalacji prosumenckich, w tym w I kwartale 120 845 sztuk, a w II kwartale o 139 611. Trudno będzie uzyskać podobne wyniki w tym półroczu, po tak słabym lipcu. Oby te wakacje nie skończyły się dla monterów dłuższym postojem, a potem twardym lądowaniem.

Przypomnijmy, że to ostre hamowanie ma głównie związek ze zmianą zasad rozliczania nadwyżek energii produkowanej w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych z net meteringu na bardziej skomplikowany system net billingu, wprowadzonej od 1 kwietnia br. Prosumenci, których instalacja została zgłoszona do operatora przed 31 marca br. mogą dalej przez 15 lat bezgotówkowo odbierać w dowolnym momencie 70-80% energii odprowadzonej wcześniej do sieci, bez dodatkowych opłat (np. dystrybucyjnych). Zarejestrowani po tej dacie odsprzedają do sieci nadwyżki prądu wyprodukowane przez instalację PV po cenach hurtowych, i odkupują ją po cenach detalicznych, jak każdy inny odbiorca, a więc według taryfy rozliczeniowej, ze wszystkimi obciążeniami, co teoretycznie pogarsza rentowność i wydłuża czas zwrotu z inwestycji (choć ceny hurtowe są obecnie znacznie wyższe od detalicznych, więc net-billing przy nieprzeskalowanych znacznie instalacjach nie jest aż tak niekorzystny, jak to przedstawiano).

Choć nowe zasady rozliczeń zmroziły rynek, to nowych instalacji nadal przybywa, co przekłada się na wzrost łącznej mocy zainstalowanej fotowoltaiki prosumenckiej. I w lipcu pękła kolejna bariera. Moc zainstalowana prosumenckich paneli PV wyniosła 8,11 GW, o 1,5% czyli o 116,4 MW więcej m/m. W porównaniu z końcem 2021 roku moc zwiększyła się o 38,4%, tj. o 2 249 MW. Licząc rok do roku wzrost wyniósł 91,4%, a nominalny o 3 872 MW, co oznaczałoby, że średnia moc montowanych instalacji jest coraz większa. Na koniec lipca prosumenci PV stanowili, pod względem mocy, oczywiście liczonej łącznie 39,9% sektora OZE, wyprzedzając lądowe farmy wiatrowe, i 13,9% całej mocy sektora elektroenergetycznego w Polsce.

W lipcu br. prosumenckie instalacje fotowoltaiczne odprowadziły do sieci, po uwzględnieniu autokonsumpcji 827 GWh, o 3,9%, tj. 33,4 GWh mniej niż w rekordowym czerwcu. Stanowiło to 26,9% energii wyprodukowanej przez OZE i 5,9% przez całą polską elektroenergetykę. W ciągu siedmiu miesięcy 2022 r. narastająco prosumenci oddali do systemu 3,61 TWh energii o 116,4%, tj. o 1,94 TWh więcej niż rok wcześniej. Stanowiło to 15,6% energii wyprodukowanej przez OZE i 3,4% przez całą polską elektroenergetykę w tym okresie.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu