Pure City szuka finansowania na dalszą ekspansję w Polsce

Columbus Energy za tydzień na GPW
4 kwietnia 2023
Grupa PGE zazieleni polskie tory
4 kwietnia 2023

Pure City, nowy operator stacji ładowania samochodów elektrycznych, będących jednocześnie nośnikami cyfrowej reklamy zewnętrznej,  chce pozyskać od inwestorów 15 mln zł na rozwój swojej sieci. To będzie druga runda finansowania, po tym jak operator otrzymał w ub.r. 4 mln zł w ramach kapitału zalążkowego.

Pure City – Miejska Sieć Elektrostacji to nowo powstająca sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 22 kW, będących jednocześnie nośnikami reklamy zewnętrznej (DOOH) na cyfrowych na ekranach LCD 55”. Pozwala to warszawskiemu operatorami na uzyskanie – poza opłatami za ładowanie, które wynoszą 1,7 zł/kWh, a więc są na niskim poziomie – drugiego stabilnego źródła przychodów: z outdoorowych kampanii reklamowych dla marek i organizacji realizujących strategie ESG (tworzonych z agencją BBDO Warszawa).

Początkowy rozwój finansowany był m.in. ze 4 mln zł pozyskanych ramach kapitału zalążkowego od funduszu venture capital Freya Capital (który został udziałowcem spółki).

Operator planuje stworzenie w krótkim czasie, bo do końca 2025 r.  ogólnopolskiej sieci składającej się z 750 publicznych ładowarek zlokalizowanych w miastach powyżej 30 tys. mieszkańców (według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 291 miast liczących powyżej 20 tys. ludności). Na razie sieć składa się z 8 ładowarek w 6 lokalizacjach (na parkingach centrów handlowych):

  • 2 x Park Handlowy Marywilska 44 w Warszawie,
  • 2 x w Galerii Warmińskiej (ul. Tuwima 26, Olsztyn);
  • 1 x w Centrum Handlowym Gaj (ul. Świeradowska 70, Wrocław);

a także w Myślenicach (1x), Nowym Targu (1x) oraz  Nysie (1x). Niektóre z nich są już uruchomione, część czeka na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego, a przy części trwają ostatnie prace wykończeniowe.

Zbudowanie tak dużej i rozległej sieci, wymaga dużych nakładów, dlatego ambitny warszawski operator rozpoczął proces pozyskiwania finansowania w ramach drugiej rundy, w czym wspiera go Turning Point Capital (Freya Capital pozostaje w gronie udziałowców spółki jako inwestor instytucjonalny). Warszawski butik inwestycyjny pomaga w pozyskiwaniu finansowania dalszego rozwoju firmom o ugruntowanej lub szybko wzmacniającej się pozycji na rynku. Pure City zamierza pozyskać 15 mln zł.

– „Finansowanie z Freya Capital, pozwoliło nam na przeprowadzanie „proof of concept” projektu oraz rozpoczęcie intensywnego procesu akwizycji lokalizacji pod kolejne ładowarki. Umożliwiło nam to operacyjne wdrożenie procesów i rozwiązań technologicznych (hardware/ software), weryfikację założeń modelu biznesowego oraz sprawną budowę pierwszych siedmiu ekoelektrostacji w sześciu miastach w Polsce” – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City. 

Finansowanie uzyskane w ramach drugiej rundy Pure City chce przeznaczyć m.in. na rozbudowę sieci do 120 ładowarek, stworzenie zespołów pracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie lokalizacji pod stacje i sprzedaż czasu reklamowego oraz na rozwój aplikacji transakcyjnej EV, o funkcjonalności marketingowe i bazodanowe.

Pula 15 mln zł, o ile uda się je pozyskać, pozwoli na sfinansowanie tylko części ambitnych planów rozwojowych. W I półroczu br. operator planował mieć 50 elektrostacji, natomiast do końca 2023 r. posiadać już 120 łącznie ogólnodostępnych ładowarek w całej Polsce, a więc tyle, na ile zgłaszał zapotrzebowanie środków.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/03/08/zielona-energia-plynie-w-ladowarkach-pure-city/

Operator szacuje, że w 2023 r. pobór energii z jego urządzeń wyniesie około 200 MWh, co przy stawce 1,7 zł/kWh, da ok. 340 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Wpływy z reklam nie są ujawniane, ale widać, że najpóźniej pod koniec roku, Pure City prawdopodobnie znów zwróci się do inwestorów o wsparcie.

Spółka przyznała, że rozważa pozyskiwanie środków poprzez kolejne rundy finansowania. Docelowo jednak, planuje korzystać z długu, na przykład w formie leasingu, aby sfinansować rozbudowę sieci do 750 elektrostacji.

Pure City zamierza wydzielić działalność operacyjną i inwestycje w infrastrukturę w dwie spółki. Pierwsza z nich, będzie odpowiedzialna za marketing, pozyskiwanie lokalizacji dla ładowarek, rozwój oferty, sprzedaż czasu reklamowego. Druga, o niższym profilu ryzyka i niskich kosztach operacyjnych, będzie właścicielem infrastruktury oraz umów dzierżawy miejsc pod stacje ładowania, wypłacając corocznie inwestorom „ROI fee” (zwrot z inwestycji – red.) na atrakcyjnym poziomie, podobnie jak to się robi na rynku inwestycji w nieruchomości czy fotowoltaikę.

– „Inwestycja w Pure City to inwestycja w dynamicznie rosnące rynki cyfrowej reklamy zewnętrznej oraz ładowania samochodów elektrycznych. Podział projektu na dwie spółki zapewnia przejrzystość oferty inwestycyjnej i umożliwia zaoferowanie inwestorom dwóch różnych opcji inwestycyjnych, dostosowanych do ich profilu ryzyka” – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Pure City.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu