Grupa Orlen umacnia się na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

GreenWay łączy siły z Ionity
29 maja 2023
Produkcja energii z OZE w grupie Enea wisi na biomasie
30 maja 2023

PGNiG Upstream Norway, spółka wydobywcza z Grupy PKN Orlen kupiła 10% udziałów w koncesji PL211 CS obejmującej dwa złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Po sfinalizowaniu transakcji nasz koncern multienergetyczny będzie posiadał udziały w 99 koncesjach na szelfie.

Zgodnie ze strategią Orlen2030, łączne wydobycie gazu ziemnego w kraju i zagranicą ma wzrosnąć z ok. do 12 mld m3 rocznie. Łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w kraju i za granicą wyniosła w ub.r. 7,7 mld m3, co oznacza, że mogłaby pokryć 46,3% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec, które według Ministerstwa Klimatu i Środowiska zmniejszyło się do 16,62 mld m3.  Transakcja wpisuje się więc w strategiczny cel mutlienergetycznego koncernu, jakim jest wzrost poziomu własnego wydobycia gazu ziemnego, co przyczyni się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Obecnie, po przejęciu Grupy Lotos i PGNiG jego zasoby 2P węglowodorów w Kanadzie, Polsce, Norwegii, Pakistanie i na Litwie wynoszą ok. 1280 mln boe, a średnie wydobycie to 121 boe/d. PKN Orlen liczy, że dzięki realizacji strategii umocni się na pozycji regionalnego lidera na rynku gazu. Średnioroczny CAPEX w latach 2023-2030, zaplanowany w tym segmencie to 8,3 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie poszukiwań i stabilnego wzrostowego poziomu wydobycia gazu w Polsce, ale przede wszystkim na inwestycje we wzrost wydobycia w Norwegii.

– „Grupa Orlen jest dziś jednym z największych graczy, jeśli chodzi o poszukiwania i wydobycie ropy oraz gazu ziemnego w Norwegii. Silna pozycja w połączeniu z kompetencjami umożliwia nam  efektywne zarządzanie portfelem koncesji, a tym samym skuteczną realizację strategicznego celu, jakim jest dwukrotne zwiększenie produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ten sposób będziemy mogli zapewnić zdywersyfikowane, stabilne dostawy tego surowca do naszych odbiorców w oparciu o gaz pochodzący z naszego własnego wydobycia za granicą” – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

PGNiG Upstream Norway, spółka wydobywcza z Grupy Orlen kupiła od norweskiej firmy Sval Energi AS 10% udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana i Sabina, położone na Morzu Norweskim. Transakcja pomiędzy PGNiG Upstream Norway i Sval Energi wymaga jeszcze finalnej zgody ze strony norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii. Po jej zatwierdzeniu partnerami koncesyjnymi PGNiG Upstream Norway będą Wintershall DEA (40% udziałów, operator), Petoro (35%) oraz Aker BP (15%).

Adriana to złoże gazowo-kondensatowe, podczas gdy Sabina zawiera ropę naftową i gaz. Złoża zostały odkryte w I kwartale 2021 r., a ich łączne zasoby wydobywalne – według wstępnych szacunków – mogą wynosić od 38 do 88 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Potwierdzenie tych wolumenów będzie możliwe po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego, który zaplanowano w IV kwartale 2023 r.

Złoża, na które udział w koncesjach odkupiło PGNiG Upstream Norway zlokalizowane są ok. 20 km na południowy zachód od obszaru wydobywczego Skarv, który stanowi główny ośrodek działalności Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nowe złoża zostaną podłączone do istniejącej w tym rejonie infrastruktury wydobywczej poprzez eksploatowane przez PGNiG Upstream Norway złoże Ærfugl, zlokalizowane w pobliżu Skarv. Zapewni to wyższą rentowność produkcji gazu z nowo nabytych złóż, skróci czas i obniży koszty prac związanych z ich zagospodarowaniem, a dodatkowo pozwoli ograniczyć emisje CO2 związane z tym procesem.

Łączne zasoby ropy i gazu, którymi dysponuje PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Spółka eksploatuje obecnie 17 złóż, z których wydobywa ok. 88 tys. baryłek dziennie. Po sfinalizowaniu transakcji zakupu udziałów w koncesji PL211 CS, Grupa Orlen będzie posiadała udziały w 99 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

j.karwarski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu