Deweloper Ib vogt może zacząć eksploatować farmę na Zamojszczyźnie

Wykonawca wrocławskiej elektrociepłowni Nowa EC Czechnica gra va banque
4 listopada 2023
Grupa Orlen zwiększy wydobycie gazu i ropy naftowej w Norwegii
7 listopada 2023

Niemiecki deweloper farm fotowoltaicznych odebrał pierwszą z czterech koncesji dla swojej mega farmy solarnej o mocy 135,2 MW, którą zbudował pod Zamościem. Wartość całego projektu to co najmniej 424 mln zł. Ib vogt, który ma jeszcze farmę fotowoltaiczną PV Ziębice o mocy 39,7 MW na Dolnym Śląsku chce być niezależnym producentem energii i planuje zbudować kolejne wielkoskalowe instalacje PV w Polsce oraz magazyny energii.

Niemiecki Ib vogt GmbH to deweloper OZE działający od 20 lat. Dysponuje portfelem 685 projektów fotowoltaicznych o mocy 45 GW, zlokalizowanych na pięciu kontynentach w 32 krajach w Europie, Ameryce Północnej, regionie Azji i Pacyfiku oraz Afryce. Większość, bo 85% rozwija w krajach OECD, np. w Europie ma 528 projektów o 28,3 GW, a w Ameryce Północnej 73 o moc 6,8 GW. Farmy solarne wybudowane do tej pory przez berlińskiego bądź będące w budowie mają moc 3,1 GW.

Od października 2021 r. Ib vogt GmbH kontrolowany jest przez holenderską firmę DIF Capital Partners, zarządzającą funduszami infrastrukturalnymi. Robi to do spółki z niemiecką firmą zarządzającą aktywami DVV (Dagmar Vogt Vermögensverwaltungs GmbH), dotychczasowym właścicielem (jej założycielką jest Dagmar Vogt), od której odkupiła udziały, inwestując poprzez fundusz DIF Infrastructure VI. Holenderska firma ma w Polsce sześć działających operacyjnie farm onshore o łącznie 171 MW mocy zainstalowanej, produkujących ok. 500 MWh czystej energii. Wartość inwestycji to ok. 340 mln euro, a więc 1,6 mld zł. Inwestycje w polskie farmy stanowiły także ok. 10% aktywów DIF Infrastructure Fund VI.

Czytaj więcej:  https://cleanerenergy.pl/2023/07/18/16-mld-zl-na-inwestycje-w-onshore-od-dif-capital-partners/

W 2022 r. przychody ze sprzedaży (i zrównane z nimi) ib vogt GmbH wyniosły 252 mln euro. Developer oprócz utrzymania dotychczasowej działalności chce przy wykorzystaniu rotacji aktywów być także wiodącym niezależnym producentem energii (IPP). Firma ma obecnie ponad 800 MWp działających operacyjnie farm lub znajdujących się w budowie. Na koniec br. chce mieć 1 GW, a na koniec 2026 r. już 7 GW. Drugim segmentem, w którym planuje ekspansję są wielkoskalowe magazyny energii, współpracujące z farmami fotowoltaicznymi. Deweloper chce mieć 5 GW w BESS do końca 2025 r.

W naszym kraju Ib vogt GmbH działa od 11 lat, poprzez Ib vogt Polska z siedzibą we Wrocławiu, wcześniej w Szczecinie. Zajmuje się ona budową wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych oraz planuje postawienie magazynów energii w różnych lokalizacjach w Polsce.

W okolicach Zamościa Ib vogt w ub.r. zbudował wielkoskalową farmę fotowoltaiczną, jedną z największych w Polsce. Elektrownia o łącznie 135,2 MW mocy zainstalowanej położona jest na 154 ha, i składa się z czterech części: PV Zamość ES (27,26 MWp), PV Zamość OST (40,63 MWp), PV Zamość SE (27,19 MW) i PV Zamość SP (40,12 MW). Wartość inwestycji przy uzyskaniu finansowania z niemieckich banków szacowano na 90,4 mln USD, czyli 376 mln zł, jednak w sprawozdaniach czterech spółek celowych łączna wartość środków trwałych wynosi 424 mln zł. Szacunkowa produkcja tej czwartej pod względem wielkości farmie fotowoltaicznej w Polsce wynosi ok. 150 GWh zielonej energii rocznie, która za pośrednictwem Next Kraftwerke sprzedawana jest na Towarowej Giełdzie Energii.

3 listopada br. Sol Energy Sp. z o.o. której jedynym udziałowcem jest Ib vogt GmbH dostała 17-letnią koncesję dla producenta energii z OZE, którym jest wielkoskalowa farma fotowoltaiczna o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 27,135 MW, zlokalizowana w miejscowości Kąty II, w gminie Szczebrzeszyn, w powiecie zamojskim w województwie lubelskim. Inne spółki celowe powołane do budowy tej elektrowni: Energia Słońca Sp. z o.o., Ostrovia Sp. z o.o. i Solar-Pol Sp. z o.o. na razie nie dostały zezwolenia na sprzedaż energii.

Ib vogt Polska ma jeszcze wielkoskalową PV Ziębice, o mocy 39,73 MW, zlokalizowaną przy wsi Lipie w gminie Ziębice w powiecie ząbkowickim na Dolnym Śląsku, której właściciel spółka celowa ib vogt Ziębice Spółka z o.o. również czeka na przyznanie koncesji. Deweloper ma zarejestrowanych jeszcze 7 spółek córek przeznaczonych do budowy OZE, jak farmy fotowoltaiczne (Sun-Pol Pierwsza Sp. z o.o., Sun-Pol Druga Sp. z o.o. – PV Nysa, Sun-Pol Piąta Sp. z o.o.), czy magazyny energii (Sun-Pol Trzecia Sp. z o.o., Sun-Pol Czwarta Sp. z o.o.).

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu