Grupa Orlen zwiększy wydobycie gazu i ropy naftowej w Norwegii

Deweloper Ib vogt może zacząć eksploatować farmę na Zamojszczyźnie
7 listopada 2023
EBOR chce przejąć stery w R.Power?
8 listopada 2023

PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen wraz z partnerami koncesyjnymi odkryła zasoby gazu w pobliżu należącego do nich złoża Gina Krog. Ich wielkość szacowana jest na 0,8-2,6 mln m3 ekwiwalentu ropy. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury wydobywczej, rozpoczęcie eksploatacji będzie możliwe jeszcze w 2023 r.

Złoże konwencjonalne naftowo-gazowe Gina Krog, jedno z 19 eksploatowanych obecnie przez PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen zlokalizowane jest w środkowej części Morza Północnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jego operatorem jest Equinor Energy AS, spółka norweskiego koncernu Equinor ASA (dawniej Statoil) zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, która posiada w nim 58,7% udziałów a pozostałe należą do kuwejckiego KUFPEC Norway AS (30%) oraz PGNiG Upstream Norway AS (11,3%). Złoże odkryto w 1978 r., prace nad jego zagospodarowaniem, które pochłonęły 5 mld USD, rozpoczęto w 2013 r. Wydobycie węglowodorów rozpoczęło się 30 czerwca 2017 r. 

Od tego czasu ze złoża Gina Krog wydobyto już 17 mln m3 ekwiwalentu ropy, ale partnerzy mają jednak szansę na wydłużenie okresu wydobycia, i zwiększenia efektywności. Dokonano właśnie odkrycia nowych zasobów gazu na złożu Dougal, które znajduje się około 1,5 km na południe od Gina Krog. Odwiert poszukiwawczy jest przygotowywany do prowadzenia eksploatacji. A jej rozpoczęcie ma nastąpić jeszcze w 2023 roku. Wydobywany surowiec, którego wolumen szacowany jest na 0,8-2,6 mln m3 ekwiwalentu ropy, będzie przesyłany na platformę produkcyjną Gina Krog. Uwzględniając Dougal szacowane zasoby Gina Krog pozostałe do wydobycia wynoszą 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

– „Odkrycie nowego złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Giny Krog nie tylko pozwoli na zwiększenie produkcji gazu ziemnego, ale poprawi także rentowność i wydłuży okres wykorzystania aktywów. Dysponujemy w tym miejscu nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturą wydobywczą, dlatego uruchomienie eksploatacji nowych zasobów będzie możliwe przy niewielkich nakładach inwestycyjnych i w bardzo krótkim czasie. Dzięki podłączeniu platformy Gina Krog do lądowej sieci elektroenergetycznej zasilanej niemal w całości bezemisyjną energią produkowaną w elektrowniach wodnych, produkcja ze złoża nie będzie wiązać się z dodatkowymi emisjami CO2” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen.

Norweski Szelf Kontynentalny dla Grupy Orlen jest kluczowym rynkiem zagranicznym, jeśli chodzi o rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Zgodnie z aktualizowaną strategią multienergetyczny champion ma do 2030 r. zwiększyć wolumen produkowanego gazu do 12 mld m3 rocznie przy jednoczesnej redukcji emisji CO2 przypadającej na każdą baryłkę czy metr sześcienny wydobytego surowca, z czego 50% surowca pochodzić właśnie z Norwegii.

PGNiG Upstream Norway posiada udziały w 90 koncesjach, co daje jej szóste miejsce wśród firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Obecnie zasoby ropy i gazu wynoszą ponad 55 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Pod względem posiadanych zasobów oraz produkcji ropy i gazu PUN znajduje się w pierwszej 10. firm prowadzących aktywną działalność w Norwegii, a jeżeli chodzi o zasoby i produkcję samego gazu ziemnego zajmuje 8. pozycję. W 2022 r. Grupa Orlen wyprodukowała z norweskich złóż, w których ma udziały w koncesjach 3,5 mld m3 gazu ziemnego, co odpowiadało ponad 20% ubiegłorocznego zmniejszonego zapotrzebowania Polski na ten surowiec.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu