Mój Prąd 2: Dzisiaj środa? To muszę złożyć wniosek

Projekt Ostrołęka C nie wypalił … przynajmniej w pierwotnej formie
20 maja 2020
Nord Stream 2 nie będzie specjalnie traktowany
20 maja 2020

Odkąd Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, operator programu „Mój Prąd” zamknął możliwość składania papierowych wniosków o dotacje, najwięcej e-wniosków wpływało w każdą środę. Potem zainteresowanie prosumentów zaczyna spadać, by w sobotę osiągnąć dno. W soboty wpływa 3-krotnie mniej wniosków niż w środy.

Choć obecnie trwa drugi nabór do programu „Mój Prąd”, zainteresowanie Polaków dotacjami jest duże. Do końca kwietnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, operator tego priorytetowego programu otrzymał od prosumentów łącznie 33 172 wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu przydomowej instalacji fotowoltaicznej. W sumie o dofinansowanie w ramach dwóch edycji rządowego programu „Mój Prąd” wystąpiło już ponad 63 tys. Polaków.

Od 31 marca NFOŚiGW zniósł możliwość składania tradycyjnych wniosków papierowych, za pomocą Poczty Polskiej, firm kurierskich. Można je składać za pośrednictwem firm instalatorskich, które sprzedają i montują panele (tzw. agregatorów wniosków), a przede wszystkim przez internet. Od 31 marca do 30 kwietnia drogą elektroniczną do NFOŚiGW wpłynęło 7886 wniosków, 97,4% wszystkich przyjętych w tym okresie do weryfikacji (nie wiadomo, ile wniosków papierowych, mimo zmiany zasad wysłali prosumenci, NFOŚiGW nadal je zlicza). Dzięki wprowadzonej blokadzie na wnioski papierowe narastająco wskaźnik digitalizacji wynosi 46,3%. Do 30 marca polscy prosumenci, choć decydowali się na zakup ekologicznej instalacji, paradoksalnie woleli drukować, wypełniać (pewnie też poprawiać), i następnie wysyłać wnioski papierowe, nie oglądając się na los polskich lasów.

Dzięki przymusowej digitalizacji NFOŚiGW może na bieżąco śledzić statystyki. W pierwszym tygodniu obowiązywania nowych zasad, wliczając dni wolne złożono 1 278 wniosków (16,21%). W drugim spłynęło ich nieznacznie mniej, bo 1 186 (15,04%). Ale to zapewne z powodu Wielkanocy. Choć nawet w trakcie najważniejszych katolickich świąt w roku liturgicznym prosumenci też wysyłali wnioski o dotacje. Może przez to, że wprowadzono zakaz przemieszczania się, gromadzenia się w kościołach i rząd namawiał do pozostania w domu, i nie organizowania spotkań poza najbliższymi członkami rodziny. W sumie w Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny złożono 220 wniosków. Średnia arytmetyczna dla kwietnia to 254, a mediana – 270. Jak widać zdecydowały się na to nieliczne osoby.

W trzecim tygodniu obowiązywania nowych zasad złożono już 1 993 wnioski (25,27%), w czwartym: 2 283 pakiety dokumentów (28,95%). W ciągu trzech ostatnich dni kwietnia wpłynęło 1 146 wniosków. Co sugerowałoby, że prosumenci z każdym kolejnym tygodniem coraz lepiej oswajali się ze składaniem dokumentów on-line. Na pewno ostatnich dniach wsparciem było „zamrożenie” przez rząd majówki. Hotele, pensjonaty pozwolono otworzyć dopiero od 6 maja, Polacy nie mieli pokusy wyjazdu, zostali w domach, zajmując się bieżącymi sprawami.

Okazuje się, że przynajmniej w kwietniu, w procesie składania wniosków widać pewną prawidłowość. Liczba składanych wniosków rośnie od niedzieli z każdym kolejnym dniem. Najwięcej wniosków prosumenci wysyłali w środę. Taki szczyt widoczny jest w każdym tygodniu w analizowanym okresie – średnia dla śród wynosi 333, a mediana 368, to odpowiednio 31% i 36% więcej niż średnie dla całego okresu. W czwartek zainteresowanie wypełnianiem formalności zaczyna spadać, by w sobotę osiągnąć dno. W tym dniu prosumenci składali średnio 106 wniosków (mediana to 102), a więc ponad 3-krotnie mniej niż w środę.

„Mój Prąd” to priorytetowy program rządu PiS wspierający fotowoltaikę prosumencką. Dofinansowaniem objęte są instalacje o mocy 2-10 kWe, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Prosument otrzymuje do 50% kosztów kwalifikowanych zakupu mikroinstalacji i jej montażu (trzeba przedstawić fakturę, dowód zapłaty), nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Można się o nie ubiegać po zamontowaniu mikroinstalacji i podłączeniu jej przez operatora systemu dystrybucyjnego potwierdzone zaświadczeniem od OSD o montażu licznika dwukierunkowego.

Źródło: NFOŚiGW, obliczenia własne

Źródło: NFOŚiGW, obliczenia własne
Źródło: NFOŚiGW, obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu