Grupa PZU będzie zwiększać zaangażowanie w finansowanie OZE

Norweska Grupa DNB może finansować budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku
15 sierpnia 2021
Przychody Columbus Energy w II kwartale wyniosły 178 mln zł
16 sierpnia 2021

W ramach rynku OZE koncentrujemy się na inwestycjach wiatrowych oraz fotowoltaicznych. W szerszym kontekście finansowania zrównoważonego rozwoju, ciekawym produktem mogą być kredyty czy obligacje korporacyjne powiązane z kwestiami ESG. Jako PZU objęliśmy już tego typu papiery i nie wykluczamy podobnych inwestycji w przyszłości – mówi Krystian Solawa, dyrektor ds. długu korporacyjnego Biura Inwestycji Strukturyzowanych TFI PZU.

Cleanerenergy.pl: W czerwcu br. PZU poinformował, że zainwestuje 100 mln zł w rozbudowę Farmy Wiatrowej Potęgowo, największej elektrowni wiatrowej w Polsce. Tym samym dołączyliście do grona pięciu banków finansujących ten projekt, m.in. EBOiR, Bank Pekao, DNB Bank Polska, ale jesteście pierwszym krajowym ubezpieczycielem, który zdecydował się na taki krok. Co zdecydowało o wyborze tego projektu?

Krystian Solawa: Zgadza się, dołączyliśmy do konsorcjum, jako pierwszy ubezpieczyciel. Zdecydowaliśmy się na współfinansowanie tej inwestycji, bo poszukujemy wysokiej jakości projektów realizowanych przez inwestorów z odpowiednim doświadczeniem w branży, zespołem oraz rezerwami finansowymi. Dodatkowo, koncentrujemy się na dużych przedsięwzięciach. Projekt w Potęgowie, w naszej ocenie, dobrze wpisuje się w te kryteria. To największa obecnie elektrownia wiatrowa w Polsce. 

Cleanerenergy.pl: Czy ta inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych PZU?

K.S.: Tak. Inwestycja zostanie zrealizowana z środków własnych PZU.

Cleanerenergy.pl: Wśród banków finansujących od 2019 r. pierwszy etap FW Potęgowo o mocy 219,5 MW jest Bank Pekao, którego PZU jest największym akcjonariuszem. FW Potęgowo już pracuje, a Bank Pekao zapewnił 20% finansowania dłużnego projektu, czy braliście pod uwagę jego doświadczenia i opinię?

K.S.: W zespole TFI PZU posiadamy osoby o odpowiednim doświadczeniu w finansowaniu projektów OZE i jesteśmy w stanie sprawnie oceniać tego rodzaju transakcje. W przypadku projektu Potęgowo, podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji, przeprowadziliśmy własną niezależną analizę i na jej podstawie podjęta została decyzja o udzieleniu finansowania. 

Cleanerenergy.pl: Wygląda na to, że PZU sfinansuje rozbudowę projektu FW Potęgowo o FW Wieliszewo. Czy do jej budowy powołano osobną spółkę celową? Czy PZU jest jej udziałowcem, czy zapewnia tylko finansowanie w ramach project finance?

K.S.: TFI PZU udzieliło projektowi długoterminowego finansowania dłużnego. Nie jesteśmy w tym przypadku udziałowcem. Kwestie związane z formą prawną są po stronie inwestora.

Cleanerenergy.pl: Budowa obecnej farmy Potęgowo, która zakończyła się przyznaniem koncesji URE w grudniu ub.r. była możliwa m.in. dzięki uzyskaniu 15-letniego wsparcia w ramach mechanizmu różnicowanego w wyniku zwycięskiego projektu w aukcji OZE pod koniec 2018 r. Budowa nowej farmy ma się zakończyć na przełomie 2022 i 2023 r. Czy ta farma brała udział aukcji URE ew. weźmie udział w kolejnych aukcjach, które planuje zorganizować URE? Czy był to warunek niezbędny do uzyskania finansowania z PZU?

K.S.: Analizujemy projekty o różnej skali i strukturze zabezpieczenia przychodów. Oczywiście zdecydowana większość z nich to projekty z pozyskanym długoterminowym wsparciem aukcyjnym. Widzimy również zainteresowanie części inwestorów zawieraniem kontraktów PPA czy nawet realizacją instalacji OZE z długoterminową ekspozycją na ryzyko rynkowe cen energii elektrycznej. Jest to motywowane obecnymi cenami rynkowymi, istotnie wyższymi od cen zapewniających wygraną w aukcji.

Jesteśmy w stanie rozważyć każdą z powyższych struktur. Rzecz jasna, wszystko zależy od warunków, które muszą być dla nas akceptowalne. Generalnie można to podsumować następująco – większa ekspozycja na ryzyko cenowe powinna z jednej strony implikować niższe zalewarowanie projektu, czyli niższy udział długu w strukturze finansowania, jednocześnie zwiększając potencjał zwrotu dla inwestora w przypadku wysokich cen rynkowych.

Cleanerenergy.pl: Także w czerwcu TFI PZU S.A., zarządzające funduszami inwestycyjnymi przystąpiło do finansowania budowy dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych na Mazowszu w Mławie i na Podlasiu w Grajewie o łącznej mocy 51,4 MW. Zaangażowanie wynosi 50 mln zł, na 223 mln zł całkowitego finansowania terminowego. Czy są to także środki grupy PZU, ulokowane w funduszach zarządzanych przez TFI PZU, czy klientów zewnętrznych poszukujących inwestycji w OZE w ramach zamkniętych specjalistycznych funduszy inwestycyjnych?

K.S.: To również są środki własne Grupy PZU.

Cleanerenergy.pl: Czy w ofercie TFI PZU są już fundusze dedykowane do OZE? 

K.S.: W chwili obecnej nie posiadamy funduszy dedykowanych wyłącznie OZE. Inwestycje w ramach tej branży alokowane są do różnego rodzaju wehikułów inwestycyjnych Grupy PZU.

Cleanerenergy.pl: Jaki jest horyzont inwestycyjny wyznaczony przez TFI PZU dla tych dwóch projektów? Czy i w tym przypadku chodzi o finansowanie w ramach project finance?

K.S.: Jesteśmy zainteresowani długoterminowym udziałem w tego rodzaju projektach. Chcemy wspierać naszych partnerów w długim terminie. 

Cleanerenergy.pl: Jednym celów ogłoszonej w marcu 2021 r. nowej strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 jest zwiększenie o 500 mln zł zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną, co daje 125 mln zł nakładów średniorocznie. Tylko w czerwcu spółki Grupy PZU zadeklarowały łączne zaangażowanie w trzy projekty FW Potęgo, FW Grajewo i FW Mława

150 mln zł, czy możemy spodziewać się, że w tym roku w portfelu pojawią się kolejne farmy wiatrowe?

K.S.: Prowadzimy rozmowy dotyczące finansowania kolejnych projektów OZE. Są one na wczesnym etapie, więc dziś ciężko przesądzić, jaki będzie ich rezultat. Możemy natomiast potwierdzić, iż naszym celem jest systematyczny wzrost zaangażowania w zielone przedsięwzięcia.

Możliwości inwestycyjne Grupy nie ograniczają się jedynie do projektów wiatrowych. Zamierzamy być aktywni również w innych projektach związanych z zieloną transformacją.

Cleanerenergy.pl: Na razie partnerami PZU są zagraniczne fundusze i deweloperzy. Czy PZU rozważa współpracę z polskimi spółkami energetycznymi przy zielonej transformacji ich portfela generacyjnego?

K.S.: W taki sam sposób oceniamy inwestycje zarówno polskich, jak i zagranicznych sponsorów. Tak jak wspomniałem na początku, kluczowe elementy to jakość i odpowiednia skala projektu, a także zdolność sponsora do jego realizacji. W przypadku polskich spółek energetycznych ciekawym obszarem może być m.in. program offshore, czyli inwestycje wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Cleanerenergy.pl: Dotychczas PZU zaangażowało się w farmy wiatrowe, czy w ramach 500 mln zł, przeznaczonych przez Grupę PZU na zieloną transformację znajdzie się miejsce dla innych OZE? Inwestycje w jakie źródła uważacie na atrakcyjne, i pod jakimi warunkami?

K.S.: W ramach rynku OZE koncentrujemy się na inwestycjach wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Obserwujemy przesunięcie aktywności inwestorów w kierunku rynku PV, co potwierdzają wyniki ostatniej aukcji OZE, zdominowanej przez tę technologię. Branża wiatrowa wciąż oczekuje zmiany tzw. ustawy odległościowej, która powinna odmrozić wiele projektów. Pojawia się aktywność po stronie odbiorców przemysłowych zużywających znaczne ilości energii. Część z nich rozważa własne inwestycje w zielone moce wytwórcze. Plany dekarbonizacyjne widać m.in. również w branży ciepłowniczej.

Poza tym, w szerszym kontekście finansowania zrównoważonego rozwoju, ciekawym produktem mogą być kredyty czy obligacje korporacyjne powiązane z kwestiami ESG. Jako PZU objęliśmy już tego typu papiery i nie wykluczamy podobnych inwestycji w przyszłości.

Cleanerenergy.pl: Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu