Prezes Związku Dealerów Samochodów: w tym roku sprzeda się 25 tys. e-aut i hybryd P-HEV

We wrześniu zanotowano spadek cen surowców energetycznych
19 października 2022
Fitch utrzymał ratingi i stabilną perspektywę BOŚ
19 października 2022

W tym roku sprzedaje się średnio nieco ponad 1000 osobowych samochodów z napędem elektrycznych (BEV) miesięcznie, więc na koniec 2022 roku powinniśmy dobić do 12-13 tys. rejestracji – uważa Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów. Według niego, w tym roku sprzeda się łącznie około 25 tys. aut BEV i hybryd elektrycznych P-HEV. W 2023 r. osiągniemy stabilizację wzrostu, i nowych rejestracji będzie ok. 30% więcej.

Cleanerenergy.pl: Od dwóch miesięcy, jak wynika z raportów Związku Dealerów Samochodów i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w Polsce rośnie liczba rejestracji nowych samochodów osobowych. Czy uważa Pan, że przełamanie negatywnego trendu z poprzednich miesięcy będzie trwałe? Czy jednak to tylko chwilowa przerwa i pierwotny rynek będzie się dalej kurczył?

Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów: Aktualne wzrosty to głównie realizacja wcześniejszych zamówień, w tym także tych z 2021 roku. Pamiętajmy, że mówimy o rejestracjach pojazdów, więc teraz właśnie te pojazdy zamówione do produkcji nawet rok temu przyjeżdżają i są rejestrowane. Perspektywy jednak nie są najlepsze, ponieważ ceny aut bardzo poszły w górę. Średnia cena nowego auta z salonu to aktualnie około 153 tys. zł brutto. To wzrost o ponad 20% od 2020 roku. Drugi problem to rekordowo wysokie stopy procentowe i to ma wpływ na zakupy, ponieważ większość aut jest kupowana z zewnętrznym finansowaniem – czy to poprzez leasing czy na kredyt.

Cleanerenergy.pl: Jakie czynniki wpłynęły, zdaniem dealerów, na odnotowaną ostatnio poprawę wyników? Od kilku miesięcy rośnie rok do roku sprzedaż aut osobowych dla klientów indywidualnych, a ostatnio także dla firm… 

P. T.: Istotnie, w sprzedaży aut do klientów indywidualnych było w tym roku „mniej źle” niż do firm i flot. Wynika to ze świadomej decyzji koncernów, żeby kierować sprzedaż bardziej do klienta indywidualnego, co wynikało z braków w dostępności samochodów. Po prostu w przypadku klientów indywidualnych marże są zawsze lepsze niż do firm i flot. Taki klient jest też „wierniejszy” jeżeli chodzi o serwisowanie auta, więc to kolejne przychody. W zakupach flotowych ogromną rolę odgrywają rabaty, a koncerny przycięły większość swoich polityk flotowych.

Cleanerenergy.pl: W ciągu trzech kwartałów 2022 r. w Polsce zarejestrowano 316,7 tys. nowych samochodów osobowych, o 8,8% mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Co jest przyczyną niższej sprzedaży samochodów osobowych w Polsce, bo przecież wzrost gospodarczy, mimo perturbacji na rynkach energetycznych, czy wojny na Ukrainie, ma wynieść w tym roku 4,6%, a bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie?

P. T.: Pierwsza połowa 2022 roku to jednak fatalna sytuacja związana z dostępnością i ona spowodowała ten spadek. W tym roku Polacy ciągle mieli dużo pieniędzy w portfelach i chętnie by je wydali na samochody, ale co z tego, jak ich nie było? Teraz sytuacja jest nieco lepsza. Może nie wynika to z jakiejś ogromnej poprawy w temacie produkcyjnym, ale na pewno liczba dostępnych pojazdów zwiększa się, bo i popyt maleje.

Cleanerenergy.pl: Jak spadek sprzedaży egzemplarzowej – niezależny przecież od dealerów – wpływa na ich sytuację? Czy powstrzymują się od inwestycji, rozwoju sieci, modernizacji placówek, i dostosowują do niej poziom zatrudnienia?

P. T.: To jest bardzo złożony temat. Jako taka rentowność firm dealerskich wzrosła. Tu znowu słowo klucz – dostępność. Jeżeli jest mniejsza podaż, to ceny rosną, a więc także marże dealerów. Natomiast jaki wpływ ma brak dostępności na kondycję firm? Na pewno w najgorszej sytuacji są obecni jednomarkowi dealerzy z mniejszych ośrodków. Wynika to po prostu z bardzo dużej zależności od danej marki. Duże grupy dealerskie raczej nie widzą kryzysu i ciągle widać duży ruch w przejmowaniu mniejszych dealerów czy samych obiektów.

Cleanerenergy.pl: Jaka jest prognoza ZDS dotycząca rejestracji nowych aut w całym 2022 r.?

P. T.: Naszym zdaniem jest już za późno, żeby odwrócić trend i nie zakończyć 2022 roku spadkiem. Z resztą cały rynek europejski odnotuje spadek. Na jesieni będą jeszcze wzrosty, więc przewiduję wynik jakieś 5% gorszy niż w 2021 roku.

Cleanerenergy.pl: Na tle całego segmentu aut osobowych, który cierpi z powodu opóźnień w realizacji zamówień w skutek niedostatku podzespołów elektronicznych, co raz jaśniej zaczyna błyszczeć podsegment aut zeroemisyjnych, przede wszystkim bateryjnych (i w mniejszym stopniu wodorowych). Czy to efekt dotacji z programu „Mój elektryk”, coraz szerszej gamy modelowej, czy większej dostępności niż samochodów z napędem spalinowym? Ile może rejestracji BEV i FCEV możemy spodziewać się w 2022 r.?

P. T.: W kryzysie półprzewodnikowym producenci traktowali auta elektryczne priorytetowo, więc być może ta dostępność była tu relatywnie lepsza. Ale jeżeli chodzi o ogóle wzrosty, to jest to po prostu efekt działań jakie zostały dokonane w celu zachęcania ludzi do kupowania aut zeroemisyjnych czy rozbudowy infrastruktury. Pamiętajmy też, że startowaliśmy z praktycznie zerowej bazy, więc wzrosty na poziomie kilkudziesięciu procent nie mogą dziwić. Jeśli chodzi o auta elektryczne (BEV), to w tym roku sprzedaje się ich średnio nieco ponad 1000 miesięcznie, więc na koniec roku powinniśmy dobić do liczby 12-13 tysięcy. Jeśli chodzi o wodorowe auta osobowe, to na razie rejestrują się jakieś modele pokazowe i w tym roku jest to już kilkadziesiąt sztuk. Poczekajmy jednak na chociaż pierwszą ogólnodostępną stację tankowania, bo na razie to jest ciągle u nas ciekawostka. W Polsce na wodór będą w pierwszej kolejności autobusy miejskie.

Cleanerenergy.pl: Łączne udziały zeroemisyjnych i zelektryfikowanych aut to tylko 4,8% (vs. 3,1% rok wcześniej). Czy ZDS analizował (zlecił badania), kto w Polsce kupuje e-auta, i e-hybrydy? Jakie przesłanki stoją za tymi decyzjami zakupowymi? Jak można by było zwiększyć zainteresowanie tymi autami? 

P. T.: Pojazdy elektryczne są ciągle u nas w kraju uważane za ekstrawagancję. Kupują je przede wszystkim ludzie, których na nie stać. Także firmy do flot, które chwalą się braniem pod uwagę czynników środowiskowych (ESG). Co można zrobić żeby zwiększyć sprzedaż? Trzeba robić to co do tej pory, bo uważam że zrobiono już bardzo dużo. Została w naszym kraju uruchomiona cała machina w promocję pojazdów zeroemisyjnych. Na pewno ogromnych inwestycji wymaga infrastruktura ładowania. Ogromną potrzebą są też w końcu strefy czystego transportu w miastach, chociaż optymalnie by było robić je nie tylko dla zeroemisyjnych, ale stopniowo eliminować najbardziej zanieczyszczające pojazdy. Resztę zapewne zrobi Unia Europejska, jeżeli rzeczywiście zabroni rejestracji pojazdów spalinowych.

Cleanerenergy.pl: Na tle rynku i rosnącej roli zeroemisyjnych i zelektryfikowanych au stabilne i wysokie udziały, bo ponad 30-proc. ma segment tradycyjnych hybryd (HEV+MHEV). Z czego, Pana zdaniem wynika ten fenomen?

P. T.: Przyczyna jest bardzo prosta – zwolnienie z połowy podatku akcyzowego. W ogóle to jakie samochody kupują Polacy decyduje się w gmachu przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie gdzie mieści się Ministerstwo Finansów. Tak zawsze było i będzie. Rynek praktycznie 1:1 kształtuje polityka podatkowa państwa. Więc jeżeli zakup jakichś aut jest korzystniejszy, to Polacy je kupują. Tak jest w przypadku hybryd. Trochę też odgrywa jednak czynnik mentalnościowy. Polacy ciągle nie ufają elektrykom, a hybryda to taki „prawie” elektryk co nim można na paliwie na wakacje pojechać.

Cleanerenergy.pl: Według prognoz Ministerstwa Finansów, w przyszłym roku wzrost PKB ma zwolnić do 1,7%. Czy będzie to miało wpływ na branżę motoryzacyjną w Polsce? Jakie są możliwe scenariusze/prognozy? Ile może wynieść sprzedaż zero i niskoemisyjnych aut osobowych w 2023 r.?

P. T.: Uważam z uwagi na wybory, rząd będzie ciągle stymulował gospodarkę i dużego spowolnienia nie będzie. Oczywiście nowy samochód to jest takie dobro, że klienci je kupują jak mają pieniądze, a jak przychodzi ochłodzenie to z niego rezygnują w pierwszej kolejności. Rynek nowych aut to jest papierek lakmusowy kondycji całej gospodarki. Więc jeżeli będzie spowolnienie wzrostu gospodarczego, to na pewno odbije się na rynku nowych aut. Tak jak mówiłem, ogromnym problemem są wysokie ceny aut i tu szczerze mówiąc nie widzę żeby miało być lepiej. Jak się słucha oficjalnego przekazu producentów, to wysokie ceny i dalsze podwyżki w przyszłości uzasadniają oni koniecznością ponoszenia inwestycji w rozwijanie napędów nisko- i zeroemisyjnych. Cóż, zmiany muszą kosztować. Jeżeli mówimy o liczbach, to uważam, że osiągniemy stabilizację wzrostu, czyli jeżeli w tym roku sprzeda się około 25 tysięcy aut BEV i PHEV, tak w przyszłym roku będzie to jakieś 30% więcej.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu