Sprzedaż osobowych elektryków hamuje ?

W tym roku sprzedawcę gazu zmieniło prawie 8 tys. odbiorców
9 listopada 2022
Projekt Solartechnik ma 2,7 GW projektów PV
9 listopada 2022

W październiku 2022 r. zarejestrowano 979 nowych samochodów bateryjnych (BEV) i z napędem wodorowym (FCEV), sprzedanych w Polsce. Chętnych na zeroemisyjne auta było tylko 15,7% więcej niż na zelektryfikowane hybrydy: PHEV i EREV.

W październiku br. odnotowano łącznie 979 rejestracje nowych osobowych samochodów elektrycznych bateryjnych (BEV) i z napędem wodorowym (FCEV) – podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

To oznacza wzrost o 44,0% licząc rok do roku (r/r), najsłabszy w tym roku i nominalnie o 299 sztuk (drugi najniższy przyrost). W październiku branża dealerska uzyskała czwarty wynik sprzedaży samochodów zeroemisyjnych w 2022 r. Jednak we wrześniu br., rynku wydano 1412 rejestracje dla samochodów zeroemisyjnych, co było tegorocznym rekordem, i drugim wynikiem w historii. Oznacza, że z powodu wysokiej bazy porównawczej w październiku odnotowano spadek miesiąc do miesiąca o -30,8%, a nominalnie o -435 rejestracje.

Tegoroczna średnia arytmetyczna sprzedaży/rejestracji to 893 sztuki, a mediana – 845. Październikowy wynik, choć słabszy niż miesiąc wcześniej, był lepszy od nich odpowiednio o 9,6% i 15,9%.

W 2022 r. narastająco, do końca października br. zarejestrowano już 8 931 bezemisyjnych osobówek, o +87,0% (+4 156 sztuk) więcej niż w tym samym okresie 2021 r.

W październiku br. zarejestrowano 846 nowe hybrydy (PHEV i EREV), czyli o +28,8% i +189 szt. więcej licząc r/r. Miesiąc wcześniej – we wrześniu br. – wydano 923 rejestracji dla częściowo zelektryfikowanych samochodów osobowych, co oznacza spadek sprzedaży licząc miesiąc do miesiąca o -8,3%, a nominalnie o -77 osobówki. Narastająco w ciągu dziesięciu miesięcy 2022 r. zarejestrowano 8 164 zelektryfikowane hybrydy, o +10,5% (+774 sztuki) więcej niż w tym samym okresie 2021 r. Ten segment traci jednak impet na rzecz aut zeroemisyjnych, których sprzedaż wspomagana jest dotacjami z rządowego programu „Mój elektryk”. Wsparciem dla segmentu będzie więc przedłużenie obniżonej do 0% akcyzy od plug-in z silnikami do 2000 cm3 pojemności.

W październiku piąty raz z rzędu liczba sprzedanych samochodów bateryjnych (BEV) i z napędem wodorowym (FCEV) była większa niż zelektryfikowanych hybryd. Porównując te dane narastająco, to taka sytuacja miała miejsce czwarty raz, a różnica wynosi 767 egzemplarzy, niemal tyle co miesięczne średnie, więc już nie do odrobienia.

W październiku br. liczba nowo zarejestrowanych tradycyjnych hybryd (HEV i MHEV) wyniosła 9 839 szt., i choć był to drugi najgorszy wynik w tym roku, ich liczba wzrosła o +0,9% i o +85 szt. licząc rok do roku. We wrześniu br. wydano 11 140 rejestracji dla samochodów osobowych z takim napędem, co oznacza spadek miesiąc do miesiąca o -11,7%, a nominalnie o -1 301 aut. Narastająco w dziesięciu miesięcy 2022 r. zarejestrowano już 110 186 takich hybryd, o +1,9% (+2 026 sztuk) więcej niż w tym samym okresie 2021 r. Jak widać, hybryd HEV i MHEV sprzedaje się 12 razy więcej niż zeroemisyjnych aut, a licząc z hybrydami P-HEV ponad 7-krotnie. To pierwszy wybór polskich kierowców, którym zależy na ekologii.

Liczba rejestracji wszystkich nowych samochodów osobowych w październiku br. wyniosła 32 001, i choć był to drugi najgorszy wynik w tym roku, to odnotowano wzrost o +2,4%  i nominalnie o +742 sztuki. To zasługa rosnącego popytu ze strony klientów indywidualnych, bo firmy (zakup na REGON), po miesięcznej przerwie, znów zanotowały ograniczyły zakupy. Narastająco zarejestrowano 316 680 osobówek.

Udział nowych zeroemisyjnych samochodów osobowych wyniósł w październiku 3,1%, częściowo zelektryfikowanych: 2,6%, a hybryd: 30,7%. Oznacza to, że auta z „ekologicznym” napędem stanowiły 36,4% rynku pierwotnego.

Narastająco, na koniec października br. udział nowych bezemisyjnych samochodów osobowych wyniósł 2,6%, częściowo elektryfikowanych: 2,3%, a tradycyjnych hybryd 31,6%, co daje razem: 36,5%. Jak widać porównaniu do całego rynku to segment zeroemisyjnych i częściowo zelekryfikowanych aut ciągle ma w Polsce niewielkie znaczenie.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Czytaj także: Prezes Związku Dealerów Samochodów: w tym roku sprzeda się 25 tys. e-aut i hybryd P-HEV

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu