Druga wodorowa stacja NESO ruszy w październiku

Ładowarki ChargeEuropa staną przy 30 sklepach POLOmarket
27 września 2023
Orlen przyśpieszy z budową kolejnych farm wiatrowych na Bałtyku?
3 października 2023

PAK PCE Stacje H2, operator stacji tankowania wodoru NESO, kontrolowany pośrednio przez miliardera Zygmunta Solorza uruchomi w tym miesiącu ogólnodostępny obiekt w Rybniku. To druga stacja sieci w Polsce, po Warszawie. Kolejne w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu i Lublinie zostaną oddane do użytku w 2024 r.

Pierwsza stacja NESO została oficjalnie uruchomiona w Warszawie, przy ul. Tango 4, 11 września 2023 roku. Z kilkumiesięcznym poślizgiem, wobec wcześniej deklarowanych terminów. Jest to pierwsza ogólnodostępna stacja tankowania wodoru w Polsce. Wyposażono ją w dwa dyspensery: o wyższym ciśnieniu 700 barów, przeznaczony dla samochodów osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do autobusów i pojazdów ciężarowych.  Cena 69 zł/kg H2, co średnio koszt 59,4 zł za 100 km.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/09/11/ruszyla-pierwsza-z-30-stacji-tankowania-wodoru-neso/

Jak można przeczytać w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze 2023 r., opublikowanym wraz z raportem kwartalnym giełdowej spółki pod koniec września, w lutym br. rozpoczęto również budowę stacji H2 w Rybniku, a oddanie jej do eksploatacji zaplanowane jest na październik 2023 roku. Druga ogólnodostępna stacja Neso także z dwoma dystrybutorami H2 o ciśnieniu 350/700 ba zlokalizowana będzie przy ul. Budowlanych w Rybniku (44-217). PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy ma dostarczyć do Rybnika 20 wodorowych autobusów miejskich typu MAXI marki NESO, które będą produkowane w Solcu Kujawskim. Dostawy mają rozpocząć się w listopadzie.

W październiku pierwszą ogólnodostępną stację tankowania wodoru ma uruchomić Orlen (na razie testowo korzystają z niego autobusy Solaris Urbino 12 Hydrogen należące do MPK Poznań). Jest zlokalizowana przy SP Orlen 1328 przy ul. Warszawskiej 231. Ma trzy dyspensery, do obsługi samochodów osobowych, autobusów i pojazdów o masie powyżej 3,5 ton.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/09/23/w-poznaniu-ruszy-pierwsza-ogolnodostepna-stacja-wodorowa-orlenu-w-polsce/

Właściciele samochodów osobowych z napędem wodorowym, czyli Toyoty Mirai 2 i Hyundai Nexo już wkrótce nie będą musieli jeździć „wokół komina” w Warszawie, i będą mogli wybrać się bez strachu do Poznania i na Śląsk.

W raporcie zarząd ZE PAK podaje, że rozpoczęto prace budowlane w kolejnych lokalizacjach, w: Gdańsku i Gdyni, oraz że trwa przygotowanie do wejścia na budowę w Lublinie oraz Wrocławiu. Znamy ich przybliżone lokalizacje:

  • 80-175 Gdańsk, ul. Jabłoniowa (350/700 bar);
  • 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska (350/700 bar);
  • 20-260 Lublin, ul. A. Grygowej (350/700 bar);
  • 51-114 Wrocław, ul. Obornicka (350/700 bar).

Zakończenie realizacji prac dla tych obiektów planowane jest w 2024 roku. A więc nieprędko będzie można pojechać samochodem z napędem wodorowym nad Bałtyk, Dolny Śląsk i Polesie.  

21 lutego br. PAK – PCE Stacje H2 sp. z o.o., zawarła umowę o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budowy ogólnodostępnych stacji tankowania wodorem w pięciu miastach w Polsce: Gdańsku, Gdyni, Lublinie, Rybniku. Wrocławiu. Koszt przedsięwzięcia określono na 57,4 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 20 mln zł. Na tej podstawie można oszacować koszt budowy jednej stacji NESO na ok. 11,5 mln zł. Sieć ma liczyć docelowo 30 obiektów, co oznacza, że nakłady na jej budowę wyniosą co najmniej 345 mln zł.

W 2022 r. PAK PCE – (Polska Czysta Energia) Stacje H2 zamówiła również cztery stacje mobilne do tankowania wodoru głównie z przeznaczeniem dla autobusów miejskich. Odbiór pierwszej z nich nastąpił w I kwartale 2023 r., kolejne trzy zostaną odebrane z opóźnieniem do końca I kwartału 2024 r. Zapewne zostaną przeznaczone do obsługi pojazdów w Gdańsku (i Rybniku). We wrześniu br. bowiem PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy podpisał umową z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. na dziesięcioletni najem 10 autobusów NESO zasilanych wodorem wraz z pełną obsługą serwisową i dostawą
paliwa do ich obsługi.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu