Na Śląsku otwarto stację tankowania wodorem NESO

Pierwsza polska elektrownia atomowa z decyzją lokalizacyjną
30 października 2023
Wykonawca wrocławskiej elektrociepłowni Nowa EC Czechnica gra va banque
4 listopada 2023

W Rybniku przy ul. Budowlanych 6 została otwarta w poniedziałek druga ogólnodostępna stacja napełniania ogniw wodorem w Polsce. Będą tam tankować głównie autobusy samorządowej spółki Komunikacja Miejska Rybnik, bo w Polsce na razie zarejestrowano 192 nowych samochodów osobowych wodorowych (FCEV), z czego tylko jeden kupiła osoba fizyczna.

Sieć ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru NESO rozwija PAK-PCE Stacje H2 Sp. z o.o., spółka córka PAK-Polska Czysta Energia (PCE) Sp. z o.o., której 50,5% udziałów posiada Grupa Polsat Plus a 49,5% ZE PAK, obie notowane na warszawskiej giełdzie i kontrolowane przez miliardera Zygmunta Solorza.

Pierwsza w naszym kraju ogólnodostępna samoobsługowa stacja NESO – nazwa pochodzi od pierwszych liter zwrotu „Nie Emituję Spalin, Oczyszczam” – rozpoczęła oficjalnie działalność 11 września br. na warszawskim Ursynowie, przy ul. Tango 4. Nieco ponad miesiąc później koniński operator uruchomił przy ul. Budowlanych 6 w Rybniku drugą z sieci 30 planowanych stacji tankowania wodoru w Polsce. Obiekt jest wyposażony w dwa stanowiska do tankowania H2, o ciśnieniu: 700 bar dla samochodów osobowych i 350 bar dla pojazdów ciężarowych i autobusów. Zatankowanie ogniwa samochodu do pełna trwa zaledwie kilka minut, a autobusu niecały kwadrans. Czynności wyglądają podobnie jak na tradycyjnej stacji paliwowej – zdejmuje się „pistolet” z dystrybutora, wkłada do samochodu czy autobusu naciska przycisk i rozpoczyna się tankowanie.

– „Stacja tankowania wodorem w Rybniku to już druga nasz obiekt w Polsce, jaki uruchamiamy w przeciągu zaledwie kilku tygodni. Rybnik to doskonały przykład jak z miasta, które przodowało w rankingach zanieczyszczonego powietrza w krótkim czasie zmienić się w lidera zielonej transformacji wśród polskich miast. Cieszymy się, że w Rybniku powstaje pierwsza na Śląsku stacja wodorowa, na której będą m.in. mogły tankować autobusy wodorowe NesoBus produkowane w naszej fabryce w Świdniku” – mówi Maciej Stec, wiceprezes ds. strategicznych Grupy Polsat Plus i członek rady nadzorczej Grupy ZE PAK.

Uruchomienie stacji NESO w Rybniku ma związek z zawartą z 28 marca br. umową między Urzędem Miasta Rybnik a PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, inną celową spółką córką PAK-PCE z Grupy Polsat Plus, zajmującą się produkcją NesoBusów, czyli autobusów elektrycznych z ogniwami wodorowymi. Kontrakt przewiduje dostawę 20 autobusów typu MAXI od października do końca czerwca 2024 r. Wartość umowy to 53,8 mln zł netto (66,1 mln zł brutto) z czego 35 mln zł to bezzwrotna dotacja z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą śląskie miasto otrzymało w ramach II naboru do rządowego programu Zielony Transport Publiczny.

NesoBusy, które będą wozić mieszkańców Rybnika będą tankować na stacji przy ul. Budowlanych. 11 września 2023 r. Komunikacja Miejska Rybnik wybrała w przetargu PAK-PCE Stacje Wodorowe jako dostawcę paliwa wodorowego dla floty 20 swoich nowych wodorowców. Wartość umowy to 3,14 mln zł brutto za dostawę łącznie 46 030 kg H2 do końca czerwca 2024 r. (co daje średnią cenę 68,96 zł/kg H2). Dostawy będą rosły wraz z dostarczaniem kolejnych autobusów (obecnie flota to 5 pojazdów): we wrześniu było to 230 kg, w październiku 1100 kg, listopadzie 2700 kg, a następnie przez siedem miesięcy po 6000 kg/miesiąc. Dostarczany na stację wodór musi być zielony, czyli powstawać w procesie elektrolizy, która zasilana jest energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych lub bloków biomasowych – elektrolizer znajduje się w Koninie, a wodór powstaje w procesie hydrolizy, z użycie energii z zielonego bloku biomasowego. Sprężony gaz do stacji jest dostarczany przy pomocy wodorowozów z fabryki w Koninie, które przewożą jednorazowo nawet 1000 kg H2.

Nowo otwarta stacja NESO w Rybniku współfinansowana jest z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PAK PCE Stacje H2 otrzymało bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 20 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie realizacji pięciu stacji H2 wynoszącym 57,4 mln zł. Zgodnie z umową do końca I półrocza 2024 roku zaplanowane jest powstanie kolejnych stacji w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu i Lublinie. Koszt budowy jednej stacji można zatem oszacować na średnio ok. 11,48 mln zł, przy czym nakłady operatora wynoszą 7,48 mln zł na jeden obiekt.

Jak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego przekazanych PAP Biznes, we wrześniu 2023 r. odnotowano 7 nowych rejestracji autobusów wodorowych oraz 77 sztuk nowych samochodów osobowych wodorowych. Do tego czasu w Polsce zarejestrowano łącznie 11 nowych autobusów wodorowych z marek Autosan, Neso Bus oraz Solaris (Bus & Coach) oraz 192 nowych samochodów osobowych wodorowych (FCEV), z czego tylko jeden kupiła osoba fizyczna.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu