Dla domu

16 czerwca 2021

Idą zmiany w programie „Czyste Powietrze”

W nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”, która rusza od 1 lipca, wycofane zostaną dotacje na kotły węglowe, zwiększony zostanie próg dochodowy, dzięki któremu można otrzymać wyższy […]
15 czerwca 2021

Resort rozwoju, pracy i technologii ma swój pomysł na rozliczenia prosumentów

Resort rozwoju, pracy i technologii zaproponuje możliwość rozliczenia opustu 1:1 przy jednoczesnym wprowadzeniu pokrywania przez prosumentów energii odnawialnej kosztów z tytułu opłat dystrybucyjnych – napisała Anna […]
14 czerwca 2021

Resort klimatu szacuje oszczędności prosumentów po zmianie prawa energetycznego

Prosument w nowym systemie rozliczeń, który ma zastąpić od nowego roku „opusty”, może zaoszczędzić ok. 1 500 zł rocznie przy zainwestowaniu w instalację PV o mocy 4,5 […]
11 czerwca 2021

Na stacjach benzynowych możliwe podwyżki cen

Jeśli cena paliwa w hurcie będzie dalej rosła, to w przyszłym tygodniu możemy się spodziewać większych podwyżek na stacjach paliwowych – wynika z komentarza rynkowego analityków […]
11 czerwca 2021

W Krakowie można dostać 200 tys. zł na centralne doprowadzenie ciepłej wody

Zarządcy budynków wielorodzinnych, w tym wspólnoty mieszkaniowe w Krakowie, mogą otrzymać do 200 tys. zł dofinansowania na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę instalacji ciepłej wody użytkowej […]
11 czerwca 2021

W Zachodniopomorskiem Enea zakończyła budowę inteligentnych sieci

Enea Operator zakończyła realizację innowacyjnego projektu SMART I w Zachodniopomorskiem. Spółka zapewnia, że w razie awarii, spowodowanej np. warunkami atmosferycznymi, odbiorcy Enei Operator szybciej odzyskają zasilanie. […]
10 czerwca 2021

Przy 28 MOP-ach powstaną nowe stacje ładowania elektryków

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowy na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych na 28 Miejscach Obsługi Podróżnych  (MOP) typu I. Mają one wyłącznie […]
8 czerwca 2021
Elektrownia Bełchatów.

W 2038 r. zakończy się wydobycie węgla w Bełchatowie. Jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji regionu

Marszałek Województwa w opracowanym Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego przedstawił daty wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów. Będą to:  2030 r. – 1 blok, […]
8 czerwca 2021

Gdańsk, Włocławek i Sosnowiec mają operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wyznaczył operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w kolejnych trzech miastach. Są to Gdańsk, Włocławek i Sosnowiec. „Prezes URE wyznaczył Energa-Obrót […]
4 czerwca 2021

Cena paliwa na stacjach na razie bez zmian

Obserwowane wzrosty ceny paliwa na rynku hurtowym prawdopodobnie jeszcze nie przełożą się w najbliższych dniach na podwyżki na stacjach, jeśli jednak ceny ropy pozostaną na poziomie powyżej […]
2 czerwca 2021
żarówka światło oświetlenie

Szykują się duże zmiany w prawie energetycznym. Prosument może stać się sprzedawcą energii

Resort klimatu i środowiska przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma m.in. zwiększyć prawa odbiorców oraz z […]
1 czerwca 2021

Benzyna, olej napędowy, autogaz zdrożały w tym roku kilkanaście procent

Średnia cena detaliczna benzyny Eurosuper 95 (E95) w I-V 2021 r. wynosiła 4,99 zł za litr (wzrost o 13,2 proc. wobec średniej za cały 2020 r.), […]
Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu