Paweł Gruza, wiceprezes KGHM, mówi o inwestycji w Chile

Miliardowe inwestycje Gaz-Systemu
4 października 2019
Resort energii oczekuje wzrostu produkcji energii z kogeneracji
4 października 2019

Źródło: KGHM Polska Miedź

Obecnie KGHM jest odpowiednio zabezpieczony przed takimi błędnymi i kosztownymi decyzjami, jak inwestycja w złoże Sierra Gorda – mówi Paweł Gruza, wiceprezes KGHM Polska Miedź ds. aktywów zagranicznych w wywiadzie dla portalu cleanerenergy.pl.

Cleanerenergy.pl: Zakup przez KGHM Polska Miedź kanadyjskiej spółki Quadra FNX i inwestycja w odkrywkową kopalnię Sierra Gorda S.C.M., wspólne przedsięwzięcie z japońską grupą przemysłowo-finansową Sumitomo, jest największą inwestycją zagraniczną zrealizowaną przez polskie przedsiębiorstwo. Transakcja i inwestycja w projekt górniczy w Chile miały być dowodem na to, że KGHM, kontrolowany przez skarb państwa, potrafi działać globalnie, a co za tym idzie Polska, rządzona wówczas przez koalicję PO/PSL staje liczącym się graczem na światowej gospodarce. Jak ta inwestycja jest oceniana przez ekspertów z branży?

P.Gruza: Inwestycja KGHM Polska Miedź w 2012 r. w złoże w Chile jest uznawana przez większość ekspertów i członków władz konkurencyjnych globalnych koncernów wydobywczych, jako zdecydowanie przedwczesna. Dostępne zasoby miedzi na świecie, a zwłaszcza złoża z high grade, czyli o wysokim udziale metalu w rudzie się kurczą, co sprawia, że zainteresowanie inwestorów skupia się na złożach o coraz gorszych parametrach. Tak było w przypadku Sierra Gorda, która ze średnim grade w ubiegłym roku 0,32 proc. miedzi w rudzie należy do złóż o najniższej zawartości metalu w rejonie Antofagasta. Z inwestycją tą należało poczekać na bardziej sprzyjający czas. Dlatego teraz musimy się mocno napracować, aby zapewnić wystarczalność finansową tego projektu przy takiej, a nie innej geologii tego złoża, bo jej przecież nie jesteśmy w stanie zmienić.

Cleanerenergy.pl: Te opinie ekspertów wydają się być zbieżne z ostatnim raportem Najwyższej Izby Kontroli, która negatywnie oceniła inwestycję w Sierra Gorda. Ocena NIK jest bolesna dla ówczesnego zarządu KGHM Polska Miedź. Czy obecny zarząd się z nią zgadza?

P.Gruza: Konkluzje z raportu przyjęliśmy i akceptujemy w całości. Część rekomendacji wydanych przez NIK została przez nas wdrożona jeszcze przed oficjalną prezentacją raportu, pozostała jest sukcesywnie wdrażana. Jestem przekonany, że obecnie KGHM Polska Miedź jest odpowiednio zabezpieczony przed takimi błędnymi i kosztownymi decyzjami, jak inwestycja w złoże Sierra Gorda.

Cleanerenergy.pl: NIK oceniła, że dotychczasowe zaangażowanie finansowe KGHM związane z objęciem 55 proc. akcji Sierra Gorda S.C.M., oraz koniecznością jej dofinansowania wyniosły ok. 13,8 mld zł. Z kolei według KGHM wskazał, że zaangażowanie finansowe grupy związane z nabyciem i realizacją projektu Sierra Gorda wyniosło 12,6 mld zł. Z czego wynika 2 mld zł różnicy ?

P.Gruza: Różnica wynika z różnych dat granicznych, kursów przeliczeniowych USD, jakie przyjmuje się do wyceny tej inwestycji. Nie doszukiwałbym się tutaj żadnych sensacji, to tylko skutek innego podejścia księgowego. To na czym powinno się skupić to fakt, że inwestycja była dokonywana na samym szczycie cyklu koniunkturalnego. To spowodowało, że zarówno ceny miedzi były na szczytach notowań, co wpływało na cenę, jaką trzeba było zapłacić za te aktywa, jak i ceny usług budowlanych były bardzo wysokie. Trzeba pamiętać, że kopalnia i zakład przeróbczy rudy siarczkowej został kupiony już w trakcie ich budowy, którą trzeba było dokończyć. Do tego w szczycie koniunktury wynagrodzenia zarówno pracowników, jak i menedżerów, rosną szybko, i aby ich utrzymać, trzeba dużo przepłacać. To był kolejny czynnik, który składał się na w sumie bardzo wysoki, zbyt wysoki rachunek za tę inwestycję, za który my musimy teraz płacić.

Cleanerenergy.pl: Przypomnijmy, że nakłady inwestycyjne na realizację I Fazy projektu Sierra Gorda szacowano na 2 877 mln USD, a według NIK do 30 czerwca 2015 r. tj. do rozpoczęcia produkcji komercyjnej, faktycznie wyniosły one 4 327,5 mln USD, co stanowiło przekroczenie pierwotnie planowanej kwoty o 1 450,2 mln USD, tj. o 50,4 proc.

P.Gruza: Tak,zgadza się.Musimy jednak pamiętać, że przy tak dużych projektach często dochodzi do przekraczania planowanego CAPEX-u.

Cleanerenergy.pl: W I półroczu br. Sierra Gorda S.C.M. wymagała 30 mln USD dofinansowania w formie podwyższenia kapitału (z czego na KGHM przypadło 16,5 mln USD), podczas gdy rok wcześniej w analogicznym okresie wyniosło ono 130 mln USD. Przy prezentacji wyników za I półrocze Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź powiedział, że jest to kwota mniejsza od zaplanowanej w budżecie. Czy Pan to potwierdza?

P.Gruza: Tak, oczywiście.

Cleanerenergy.pl: Z czego wynika zmniejszenie niezbędnego finansowania?

P.Gruza: To efekt głównie zmiany systemu zarządzania i nadzoru nad tą inwestycją. Uważamy, że obecnie ten projekt jest znacznie bliżej i precyzyjniej analizowany na bieżąco, co powoduje większą dyscyplinę zarówno po stronie produkcyjnej jak i kosztowej. Dzięki naszym działaniom sytuacja Sierra Gorda S.C.M. systematycznie się poprawia. Jest to uwidocznione nie tylko w zmniejszającym się wsparciu finansowym, jakiego udzielamy tej spółce, ale też rosnącej zdolności do samofinansowania się. To skutkuje lepszą oceną instytucji finansowych z Chile i regionu, które deklarują chęć współpracy i udzielenie finansowania, co było wykluczone w przeszłości.

Cleanerenergy.pl: Na co przeznaczane są wpływy z podwyższenia kapitału?

P.Gruza: Pieniądze przekazywane przez KGHM w ramach podwyższenia kapitału w głównej mierze przeznaczane są na spłatę zobowiązań związanych z pierwotną inwestycją, czyli uruchomieniem kopalni i zakładu przeróbczego.

Cleanerenergy.pl: Ile planowaliście w tym roku przeznaczyć na dokapitalizowanie Sierra Gorda S.C.M.?

P.Gruza: Obserwując sytuację na rynku miedzi, i niestety spadek cen surowca w tym roku, staramy się elastycznie podchodzić do tej inwestycji. Obecnie kładziemy nacisk na optymalizację procesów produkcyjnych, przy najniższym możliwym CAPEX-ie. Dokonujemy drobnych usprawnień, których łączny efekt jest bardzo korzystny. W tym roku będziemy mieli dobre przeroby, lepsze niż w 2018 r. Planujemy, że 2020 r. też będzie bardzo dobry. To efekt m.in. zmian polityce remontowej – odejścia od działań reaktywnych, ad hoc do planowanych remontów instalacji, co powoduje że jest mniej przestojów, dzięki czemu osiągamy większe przeroby, w konsekwencji przychody ze sprzedaży, co powoduje poprawę sytuacji finansowej spółki, mniejsze potrzeby kapitałowe i to mimo niższych cen miedzi.

Cleanerenergy.pl: NIK pozytywnie ocenia działania organów korporacyjnych KGHM Polska Miedź po 2016 r., a więc po zmianie rządu PO/PSL na PiS, które pozwoliły istotnie zmniejszyć ryzyka zagrażające dalszemu funkcjonowaniu Sierra Gorda S.C.M., a także ograniczyć, a w perspektywie do 2021 r. zaprzestać finansowania projektu przez właścicieli….

P.Gruza: Trudno mi oceniać poprzedników. Archeologią, czyli badaniem przeszłości zajmują się odpowiednie służby, i to one wystawią cenzurkę tym, którzy odpowiadali za zakup Quadra FNX a potem za realizację i nadzór nad inwestycją w Chile. Obecny zarząd KGHM Polska Miedź koncentruje się na optymalizacji produkcji wydobywczej i hutniczej zarówno w kraju, jak i za granicą, z uwzględnieniem wyzwań, jakie stawia przed nami rynek niskich cen surowca.

Cleanerenergy.pl: W raporcie NIK jest sugestia, że sytuacja w Sierra Gorda S.C.M. zaczęła się widocznie poprawiać dopiero od 1 lipca 2018 r. po powołaniu przez obecny zarząd na dyrektora zarządzającego Sierra Gorda S.C.M. p. Mirosława Kidonia, wcześniej wieloletniego dyrektora naczelnego Zakładów Wzbogacania Rud w KGHM Polska Miedź. Dlaczego nie można było  wcześniej skorzystać z jego doświadczenia?

P.Gruza: Poprawa wyników Sierra Gorda S.C.M. to efekt pracy całego zespołu osób, który wysłaliśmy do Chile, aby wzmocnić nadzór na tą inwestycją. To właśnie dzięki nim projekt jest precyzyjniej i na bieżąco analizowany, co powoduje większą dyscyplinę po stronie kosztowej, jak i skutkuje większymi wolumenami produkcji. To co zostało przez nas wykonane wydaje się oczywistym działaniem.

Cleanerenergy.pl: Skoro tak, to dlaczego wcześniej tego nie zrobiono?

P.Gruza: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Cleanerenergy.pl: Czy jest szansa, że w perspektywie dwóch, trzech lat Sierra Gorda S.C.M. usamodzielni się finansowo, jak wynika z raportu NIK?

P.Gruza: Proszę wybaczyć, nie publikujemy prognoz, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście naszym celem jest usamodzielnienie się finansowe tego projektu. I mogę powiedzieć, że mimo wrodzonego racjonalizmu, i pesymizmu, akurat w tej kwestii jestem optymistą.

Cleanerenergy.pl: Dlaczego?

P.Gruza: Dzięki podjętym działaniom naprawczym Sierra Gorda S.C.M. stała się dużo bardziej przewidywalna pod względem kosztów i wolumenów produkcji niż to było w przeszłości, co powoduje, że z coraz większym zaufaniem patrzymy przedstawiane przez spółkę projekcje finansowe. A te są korzystne.

Cleanerenergy.pl: Ocena NIK dotycząca planowania finansowego tego projektu jest druzgocząca. Na koniec I półrocza 2018 r. osiągnięto zaledwie 1/3 zakładanych przychodów, co przełożyło się na straty odnotowane we wszystkich dotychczasowych latach działalności Sierra Gorda S.C.M. Na koniec I półrocza ub.r. przekroczyły one narastająco 19,9 mld zł. Nie mówiąc o tym, że o tego czasu zwiększyły się o 1,41 mld zł… NIK twierdzi, że nie masz szans, aby KGHM Polska Miedź odzyskał pieniądze zainwestowane w I fazę.

P.Gruza: To pytanie, jak wysoko zawiesza się tej kopalni poprzeczkę. My chcemy po pierwsze, aby jak najszybciej  Sierra Gorda nie była ciężarem finansowym dla KGHM Polska Miedź i jesteśmy, co widać na dobrej drodze, żeby to się udało. Drugą poprzeczką jest spłata zobowiązań, jakie Sierra Gorda zaciągnęła u wspólników, w tym KGHM Polska Miedź na budowę kopalni. Trzecia to poprzeczka, zawieszona jeszcze wyżej, to wypracowywanie takich wyników przez Sierra Gorda S.C.M., które nie tylko pozwolą na regulowanie zobowiązań, ale też uzyskanie zwrotu z tej inwestycji. Zapewniam, że robimy wszystko, aby optymalizować produkcję, przy zachowaniu dyscypliny finansowej. W tym roku udało się nam zwiększyć i utrzymać wolumeny przerobu, a jesteśmy przed dzień wdrożenia kolejnego rozwiązania, które po fazie testów zostanie zainstalowane już na trzech ciągach produkcyjnych, i pozwoli nam w przyszłym roku na dalsze znaczne zwiększenie produkcji. Liczymy, że to przybliży nas do realizacji drugiego z celów – rozpoczęcia spłaty pożyczek. Nie mamy jednak wpływu na drugi kluczowy czynnik: ceny miedzi. A te są w tym roku niestety niskie ze względu na narastającą wojnę handlową pomiędzy USA i ChRL, choć ostatnio prezydent Donald Trump powiedział, że osiągnięcie porozumienia z Chinami jest bliższe niż się większości wydaje.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu