Edison Energia chce być multiproduktową międzynarodową grupą

PKP Energetyka uruchomiła największy w Europie trakcyjny magazyn energii
1 lipca 2021
W maju sprzedano więcej węgla niż przed rokiem
1 lipca 2021

Chcemy, aby Edison Energia był multiproduktową, międzynarodową grupą odpowiadającą na wszystkie potrzeby energetyczne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Już teraz jesteśmy najszybciej rozwijającą się polską spółką fotowoltaiczną. Zajmujemy 3. miejsce pod względem ilości montowanych instalacji PV w Polsce. Rozwijamy segment pomp ciepła i dystrybucji przez nasze spółki zależne. W tym ostatnim segmencie już teraz połowa naszych obrotów to sprzedaż poza Polskę, m.in. do Holandii, Niemiec, na Litwę, Słowenię i do Rumunii – mówi Kamil Sankowski, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i współzałożyciel Edison Energia.

Cleanerenergy.pl: Wydaje się, że na rynek fotowoltaiki, po zastoju na przełomie roku, wróciła koniunktura. Według danych ARE, w kwietniu drugi miesiąc z rzędu rosła moc instalacji podłączanych do sieci. Czy Edison Energia odczuwa poprawę nastrojów konsumentów?

Kamil Sankowski: Rzeczywiście, na początku roku, gdy nie były znane losy programu „Mój Prąd”, zauważyliśmy lekkie spowolnienie na rynku fotowoltaiki. To spowolnienie dotknęło głównie mniejszych instalatorów i firmy, dla których fotowoltaika jest uzupełnieniem działalności. Więksi gracze, w tym Edison Energia, konsekwentnie się rozwijali.

Po zapowiedziach wprowadzenia zmian w ustawie o OZE zauważamy zwiększenie popytu na instalacje wśród klientów, którzy chcą „załapać się” na system opustów. Ten wzrost popytu może mieć jednak swoją ciemną stronę. Kumulacja montaży późną jesienią oznacza ryzyko poważnych wypadków przy instalacjach. Co więcej, obecne globalne problemy z dostępnością wysokiej jakości komponentów mogą skłonić instalatorów do używania komponentów od niesprawdzonych dostawców. To zaś bomba z opóźnionym zapłonem – awarie takich instalacji mogą skończyć się tragedią.

W Edison Energia stosujemy wyłącznie najwyższej jakości komponenty od sprawdzonych dostawców. Każda nasza instalacja jest efektem pracy doświadczonych doradców, projektantów i realizatorów. Co więcej, każda wykonana instalacja jest sprawdzana przez audytora, który weryfikuje jej zgodność z naszymi szczegółowymi wytycznymi montażowymi, liczącymi niemal 30 stron.

Cleanerenergy.pl: W poprzednich dwóch latach popyt silnie wspierał dotacyjny program „Mój Prąd”, jaka jest obecnie główna motywacja przy zakupie mikroinstalacji fotowoltaicznych?

K.S.: Program „Mój Prąd” okazał się niezwykłym sukcesem, przyspieszając polską transformację energetyczną, pomagając w jej finansowaniu i tworząc ok. 30 tys. miejsc pracy. Warto zaznaczyć, że to tylko jeden z trzech systemów (Mój Prąd, ulga termomodernizacyjna i system opustów) wsparcia rozwoju mikroinstalacji w Polsce. Największy wpływ na rozwój rynku miał wspomniany system opustów. Jego wprowadzenie w 2016 r. doprowadziło do skrócenia okresu zwrotu z inwestycji w instalację PV z ponad 15 do poniżej 10 lat. Dwa pozostałe instrumenty wspólnie skróciły okres zwrotu o dodatkowe 2-3 lata. Tak więc pomimo przerwy w programie „Mój Prąd”, inwestycja w fotowoltaikę jest wciąż bardzo atrakcyjna finansowo.

Cleanerenergy.pl: Trzeci nabór do programu „Mój Prąd” ma rozpocząć 1 lipca, przy czym do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będzie zakup i montaż instalacji od 1 lutego 2020 r., czy to miało wpływ na decyzje prosumentów?

K.S.: Mimo, że inwestycja w fotowoltaikę jest opłacalna także bez dotacji z programu „Mój Prąd”, to oczywiście stanowi ona dodatkowy benefit. Nasi klienci byli świadomi, że zgodnie z zapowiedziami rządu program „Mój Prąd” ma być kontynuowany. Na pewno stanowiło to dodatkową zachętę do inwestycji w instalację.

Cleanerenergy.pl: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zanim ruszyła trzecia edycja programu ogłosiło, że chce zmienić od przyszłego roku zasady rozliczeń nadwyżek energii produkowanych przez instalacje prosumenckie. Branża wydaje się być zaskoczona zakresem i tempem wprowadzania zmian? Czy to oznacza, że MKiŚ nie konsultowało z Wami tych rozwiązań i stara się je narzucić? 

K.S.: Rezygnując z systemu opustów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy na wzrost autokonsumpcji i pobudzenie rynku magazynów energii przy nowych instalacjach mikrofotowoltaicznych. Taki kierunek zmian nie zaskakuje – Edison Energia i inni duzi gracze już od jakiegoś czasu dostosowują do nich swoje portfolio produktów oferując pompy ciepła, stacje ładowania samochodów elektrycznych, czy magazyny energii. Uważamy jednak, że przy wprowadzeniu tak znaczących zmian w ustawie o OZE należałoby wprowadzić dłuższy okres przejściowy.

Cleanerenergy.pl: Jaka jest Pana opinia w sprawie proponowanych rozwiązań, bo netmetering jest kluczowym czynnikiem decydującym o opłacalności inwestycji w instalacje prosumenckie?

K.S.: W naszej ocenie, aby reforma skutecznie osiągnęła swoje cele, warto zadbać o kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze – zapewnienie utrzymania tempa transformacji energetycznej. Mikrofotowoltaika oraz farmy fotowoltaiczne są obecnie głównymi motorami krajowej transformacji energetycznej. Dzięki ciągłym inwestycjom przekroczyliśmy w 2021 r. 5 GW instalacji PV, co stanowi już niemal 10% całej mocy zainstalowanej w polskim systemie energetycznym. Co więcej, moc fotowoltaiki podwoiła się w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Zbyt gwałtowne zmiany w systemie wsparcia mogą jednak spowodować wyhamowanie tempa instalacji PV wbrew woli Ministerstwa Klimatu, utrudniając osiągnięcie celów klimatycznych.

Po drugie – zapewnienie spójnego systemu wsparcia mikrofotowoltaiki, magazynów energii i innych urządzeń. Choć celem reformy jest zachęcenie do zakupu magazynów energii i zwiększenie poziomu autokonsumpcji przy nowych instalacjach PV, to projektowi ustawy nie towarzyszy zapowiedź systemu wsparcia dla tych rozwiązań. Tymczasem sam proponowany nowy model wsparcia dla fotowoltaiki będzie niewystarczający, by zachęcić do zakupu magazynu energii.

Cleanerenergy.pl: Ministerstwo Klimatu i Środowiska broni się, że musi wprowadzić zmiany, by dostosować nasze prawo do rozwiązań ustalonych w UE, a nowy sposób rozliczeń będzie korzystny dla prosumentów. Skoro jest to nieuniknione, to może powinno się rozłożyć konieczne zmiany w czasie?

K.S.: Tak, w naszej ocenie należałoby wprowadzić 3-5 letni okres przejściowy i stopniowo odchodzić od systemu opustów. Rekomendowalibyśmy także mocne rozszerzenie dofinansowań na magazyny energii i inne rozwiązania zwiększające autokonsumpcję, np. w ramach programu Mój Prąd.

Cleanerenergy.pl: Na początku roku informowaliście o ok. 1000 montażach instalacji PV miesięcznie. Ile zleceń realizujecie obecnie? Czy widać zwiększone zainteresowanie instalacjami spowodowane planowanymi zmianami netmeteringu?

K.S.: Odkąd we wrześniu 2020 r. przekroczyliśmy tysiąc instalacji miesięcznie, co miesiąc osiągamy tę wysoko zawieszoną poprzeczkę. Teraz możemy pochwalić się już ponad 15 000 zrealizowanych instalacji fotowoltaicznych w domach i firmach naszych klientów. Nasz cel na ten rok zakłada przekroczenie poziomu 100 MW instalacji.

Cleanerenergy.pl: Średnia moc instalacji w programie „Mój Prąd” to ok. 6 kW, jak jest w przypadku klientów Edison Energia?

K.S.: Średnia moc instalacji fotowoltaicznych realizowany przez Edison Energia wynosi również ok. 6kW. Warto zaznaczyć, że realizujemy coraz więcej zamówień dla gospodarstw rolnych oraz projektów biznesowych. Spodziewamy się dalszego wzrostu popytu ze strony biznesu, co może szybko i znacząco zwiększyć średnią moc naszych realizacji.

Cleanerenergy.pl: Jaka jest optymalna moc instalacji? Czy powinno opierać się wyłącznie na bieżącym zużyciu?

K.S.: Gospodarstwa domowe w Polsce najczęściej zużywają ok. 4-5 MWh energii rocznie. Jeśli dom ogrzewany jest ze źródeł ekologicznych, czyli z pompy ciepła, zapotrzebowanie może wzrosnąć do 10-15 MWh. Podobnie w przypadku zakupu samochodu elektrycznego i tym samym korzystania z własnej stacji ładowania. Jeżeli zatem klient przewiduje w przyszłości dokupienie samochodu elektrycznego czy pompy ciepła, to dobranie większej instalacji niż wynosi obecne zużycie ma sens.

W Edison Energia oferujemy bezpłatne spotkania, na których nasi doradcy techniczno-handlowi oceniają możliwości instalacji, dokonują analizy zapotrzebowania energetycznego, oceniają stan dachu lub gruntu i pomagają w dobrze optymalnej instalacji PV.

Cleanerenergy.pl: Jaki procent klientów zainteresowany jest zakupem magazynów energii (chłodu/ciepła)? Czy ich zakup powinien być dotowany, w jakim stopniu?

K.S.: Magazyny energii to urządzenia wciąż zbyt drogie, by ich zakup bez żadnego wsparcia finansowego był opłacalny w polskich warunkach. Liczymy, że nowa edycja Mojego Prądu to zmieni. Na razie nie są jednak znane szczegóły rządowego programu.

Cleanerenergy.pl: NFOŚiGW chce w przyszłym roku zmienić zasady programu Mój Prąd i zachęcić prosumentów do większej autokonsumpcji energii, np. poprzez zakup domowych ładowarek do samochodów elektrycznych i hybryd. Czy ma to szanse powodzenia?

K.S.: W 2020 r. w Polsce zarejestrowano blisko 10 000 pojazdów elektrycznych, czyli prawie 2,5 razy więcej niż w 2019 r. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przewiduje wzrost krajowej floty pojazdów elektrycznych do 500 tys. do 2025 r. Temu wzrostowi musi towarzyszyć znaczący wzrost stacji ładowania, zarówno prywatnych, jak i publicznych. W Edison Energia cały czas dostosowujemy ofertę do zmieniających się potrzeb Klientów, dlatego już na początku roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Wallbox w zakresie stacji ładowania samochodów elektrycznych. Wierzymy, że wkrótce ładowarki będą tak popularne, jak obecnie fotowoltaika.

Cleanerenergy.pl: Edison Energia wprowadziło niedawno do oferty własne moduły ALVA Solar Full Black, czy będziecie portfolio własnych marek? Czy panele produkowane są w Polsce, we własnym zakładzie, czy na zlecenie?

K.S.: Moduły fotowoltaiczne Edison Energia Alva Solar Full Black o mocy 500Wp produkowane są u certyfikowanego dostawcy, na podstawie specyfikacji dostarczonej przez naszą spółkę i zgodnie z jej wymaganiami. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie ze strony klientów, dalszy rozwój urządzeń sygnowanych brandem Alva jest dla nas naturalnym wyborem.

Cleanerenergy.pl: Jakie są plany Grupy Edison rozwoju na 2021 r. i na kolejne lata?

K.S.: Chcemy, aby Edison Energia był multiproduktową, międzynarodową grupą odpowiadającą na wszystkie potrzeby energetyczne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Już teraz jesteśmy najszybciej rozwijającą się polską spółką fotowoltaiczną. Zajmujemy 3. miejsce pod względem ilości montowanych instalacji PV w Polsce. Rozwijamy segment pomp ciepła i dystrybucji przez nasze spółki zależne. W tym ostatnim segmencie już teraz połowa naszych obrotów to sprzedaż poza Polskę, m.in. do Holandii, Niemiec, na Litwę, Słowenię i do Rumunii. 

Cleanerenergy.pl: Czy plany debiutu na warszawskiej giełdzie są aktualne?

K.S.: Chcemy pozyskać kapitał, aby jeszcze szybciej rozwijać nasze nowe segmenty działalności i finansować rozwój poza Polską. Fala transformacji energetycznej przetacza się przez Europę. Jesteśmy w Polsce w unikalnej pozycji, by zbudować ponadnarodowe koncerny, które wesprą tę transformację. Co do źródła pozyskania kapitału, to analizujemy dostępne opcje. Debiut na GPW jest jednym z możliwych wariantów.

Cleanerenergy.pl: Dziękujemy za rozmowę

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu